Auto Partner SA. Auto Partner SA.
Auto Partner - Raporty

Raporty

Raporty bieżące

Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
18/2024 03.07.2024 r. Raport bieżący nr 18 - informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2024 roku
17/2024 26.06.2024 r. Raport bieżący nr 17 - ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner SA wraz z projektami uchwał Pobierz wszystko
16/2024 06.06.2024 r. Raport bieżący nr 16 - informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2024 roku
15/2024 03.06.2024 r. Raport bieżący nr 15 - rejestracja przez sąd rejestrowy zmian Statutu Spółki
14/2024 27.05.2024 r. Raport bieżący nr 14 - Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2024 r.
13/2024 24.05.2024 r. Raport bieżący nr 13 - treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner SA w dniu 24 maja 2024 roku Pobierz wszystko
12/2024 24.05.2024 r. Raport bieżący nr 12 - podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
11/2024 08.05.2024 r. Raport bieżący nr 11 - informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2024 roku
10/2024 08.05.2024 r. Raport bieżący nr 10 - informacja poufna - wstępne szacunkowe wyniki skonsolidowane za I kwartał 2024 r.
09/2024 26.04.2024 r. Raport bieżący nr 9 - ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner SA wraz z projektami uchwał Pobierz wszystko
08/2024 05.04.2024 r. Raport bieżący nr 8 - informacja poufna - raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za marzec 2024 roku
07/2024 28.03.2024 r. Raport bieżący nr 7 - informacja poufna - rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
06/2024 06.03.2024 r. Raport bieżący nr 6 - informacja poufna raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za luty 2024 roku
05/2024 29.02.2024 r. Raport biezacy nr 5 - zawiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osoby zobowiązanej
04/2024 07.02.2024 r. Raport bieżący nr 4 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za styczeń 2024 roku
03/2024 23.01.2024 r. Raport bieżący nr 3 – przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Auto Partner S.A. na lata 2024-2025
02/2024 18.01.2024 r. Raport bieżący nr 2 – terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2024
01/2024 05.01.2024 r. Raport bieżący nr 1 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za grudzień 2023 roku
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
01/2023 09.01.2023 r. Raport bieżący nr 1 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za grudzień 2022 roku Pobierz wszystko
02/2023 11.01.2023 r. Raport bieżący nr 2 – terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2023
03/2023 07.02.2023 r. Raport bieżący nr 3 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za styczeń 2023 roku Pobierz wszystko
04/2023 08.03.2023 r. Raport bieżący nr 4 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za luty 2023 roku Pobierz wszystko
05/2023 31.03.2023 r. Raport bieżący nr 5 – informacja poufna – rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
06/2023 05.04.2023 r. Raport bieżący nr 6 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za marzec 2023 roku Pobierz wszystko
07/2023 27.04.2023 r. Raport bieżący nr 7 – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. wraz z projektami uchwał Pobierz wszystko
08/2023 29.04.2023 r. Raport bieżący nr 8 – informacja poufna – wstępne szacunkowe wyniki skonsolidowane za I kwartał 2023 r
09/2023 09.05.2023 r. Raport bieżący nr 9 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2023 roku Testowy link Pobierz wszystko
10/2023 25.05.2023 r. Raport bieżący nr 10 – podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
11/2023 25.05.2023 r. Raport bieżący nr 11 – uchwały podjęte i niepodjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. w dniu 25 maja 2023 roku Pobierz wszystko
13/2023 06.06.2023 r. Raport bieżący nr 13 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2023 roku 2023_05 przychody Pobierz wszystko
12/2023 26.05.2023 r. Raport bieżący nr 12 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 25 maja 2023 r.
14/2023 04.07.2023 r. Raport bieżący nr 14 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2023 roku Pobierz wszystko
15/2023 08.08.2023 r. Raport bieżący nr 15 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2023 roku Pobierz wszystko
16/2023 06.09.2023 r. Raport bieżący nr 16 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2023 roku Pobierz wszystko
17/2023 09.10.2023 r. Raport bieżący nr 17 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2023 roku Pobierz wszystko
18/2023 08.11.2023 r. Raport bieżący nr 18 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za październik 2023 roku Pobierz wszystko
19/2023 06.12.2023 r. Raport bieżący nr 19 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za listopad 2023 roku Pobierz wszystko
20/2023 11.12.2023 r. Raport bieżący nr 20 – zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych Pobierz wszystko
21/2023 11.12.2023 r. Raport bieżący nr 21 – zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Pobierz wszystko
22/2023 18.12.2023 r. Raport bieżący nr 22 – informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Akcjonariuszy o rozpoczęciu procesu budowy księgi popytu na akcje Auto Partner S.A.
23/2023 18.12.2023 r. Raport bieżący nr 23 – informacja o otrzymaniu zawiadomienia od Akcjonariuszy o zakończeniu procesu budowy księgi popytu na akcje Auto Partner S.A
24/2023 21.12.2023 r. Raport bieżący nr 24 – zawiadomienia o transakcjach na akcjach Spółki otrzymane od osób zobowiązanych Pobierz wszystko
25/2023 21.12.2023 r. Raport bieżący nr 25 – zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Pobierz wszystko
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
01/2022 10.01.2022 r. Raport bieżący nr 1 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za grudzień 2021 roku Pobierz wszystko
02/2022 12.01.2022 r. Raport bieżący nr 2 – terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2022
03/2022 07.02.2022 r. Raport bieżący nr 3 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za styczeń 2022 roku Pobierz wszystko
04/2022 24.02.2022 r. Raport bieżący nr 4 – informacja poufna – informacja o sytuacji Spółki w kontekście wydarzeń w Ukrainie
05/2022 08.03.2022 r. Raport bieżący nr 5 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za luty 2022 roku Pobierz wszystko
06/2022 28.03.2022 r. Raport bieżący nr 6 – rekomendacja Zarządu w sprawie wypłaty dywidendy
07/2022 04.04.2022 r. Raport bieżący nr 7 – Zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2022 roku
08/2022 07.04.2022 r. Raport bieżący nr 8 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za marzec 2022 roku Pobierz wszystko
09/2022 12.04.2022 r. Raport bieżący 9 – informacja od akcjonariuszy Emitenta o rozpoczęciu procesu budowy przyśpieszonej księgi popytu Pobierz wszystko
10/2022 14.04.2022 r. Raport bieżący 10 – informacja od akcjonariuszy Emitenta o zakończeniu procesu budowy przyśpieszonej księgi popytu
11/2022 19.04.2022 r. Raport bieżący nr 11 – zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych Pobierz wszystko
12/2022 20.04.2022 r. Raport bieżący nr 12 – zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki Pobierz wszystko
13/2022 29.04.2022 r. Raport bieżący nr 13 – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. wraz z projektami uchwał Pobierz wszystko
14/2022 06.05.2022 r. Raport bieżący nr 14 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2022 roku
15/2022 10.05.2022 r. Raport bieżący nr 15 – Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Walnego Zgromadzenia Auto Partner SA Pobierz wszystko
16/2022 20.05.2022 r. Raport bieżący nr 16 – zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki Pobierz wszystko
17/2022 31.05.2022 r. Raport bieżący nr 17 – podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
18/2022 31.05.2022 r. Raport bieżący nr 18 – treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 31 maja 2022 r. Pobierz wszystko
19/2022 31.05.2022 r. Raport bieżący nr 19 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 31 maja 2022 r.
20/2022 01.06.2022 r. Raport bieżący nr 20 – zawiadomienie o zmniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce Auto Partner SA Pobierz wszystko
21/2022 07.06.2022 r. Raport bieżący nr 21 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2022 roku Pobierz wszystko
22/2022 08.07.2022 r. Raport bieżący nr 22 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2022 roku Pobierz wszystko
23/2022 08.08.2022 r. Raport bieżący nr 23 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2022 roku Pobierz wszystko
24/2022 07.09.2022 r. Raport bieżący nr 24 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2022 roku Pobierz wszystko
25/2022 06.10.2022 r. Raport bieżący nr 25 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2022 roku Pobierz wszystko
26/2022 12.10.2022 r. Raport bieżący nr 26 – zmiana terminu przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2022 roku
27/2022 08.11.2022 r. Raport bieżący nr 27 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za październik 2022 roku Pobierz wszystko
28/2022 30.11.2022 r. Raport bieżący nr 28 – powołanie Członka Zarządu Spółki
29/2022 07.12.2022 r. Raport bieżący nr 29 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za listopad 2022 roku Pobierz wszystko
30/2022 22.12.2022 r. Raport bieżący nr 30 – decyzja Zarządu o powstaniu nowego centrum logistyczno-magazynowego – realizacja celów strategicznych Spółki
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
01/2021 07.01.2021 r. Raport bieżący nr 1 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za grudzień 2020 roku Pobierz wszystko
02/2021 12.02.2021 r. Raport bieżący nr 2 – terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2021
03/2021 08.02.2021 r. Raport bieżący nr 3 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za styczeń 2021 roku Pobierz wszystko
04/2021 08.03.2021 r. Raport bieżący nr 4 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za luty 2021 roku Pobierz wszystko
05/2021 15.03.2021 r. Raport bieżący nr 5 – rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2020
06/2021 17.03.2021 r. Raport bieżący nr 6 – informacja poufna – dofinansowanie Spółki w ramach Tarczy Antykryzysowej
07/2021 07.04.2021 r. Raport bieżący nr 7 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za marzec 2021 roku Pobierz wszystko
08/2021 12.04.2021 r. Raport bieżący nr 8 – zawiadomienie o transakcjach osoby zobowiązanej
Pobierz wszystko
09/2021 29.04.2021 r. Raport bieżący nr 9 – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał Pobierz wszystko
10/2021 10.05.2021 r. Raport bieżący nr 10 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2021 roku
11/2021 27.05.2021 r. Raport bieżący nr 11 – podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
12/2021 27.05.2021 r. Raport bieżący nr 12 – treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2021 roku Pobierz wszystko
13/2021 27.05.2021 r. Raport bieżący nr 13 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 maja 2021 roku
14/2021 08.06.2021 r. Raport bieżący nr 14 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2021 roku Pobierz wszystko
15/2021 07.07.2021 r. Raport bieżący nr 15 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2021 roku Pobierz wszystko
16/2021 05.08.2021 r. Raport bieżący nr 16 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2021 roku Pobierz wszystko
17/2021 07.09.2021 r. Raport bieżący nr 17 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2021 roku Pobierz wszystko
18/2021 10.09.2021 r. Raport bieżący nr 18 – przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Auto Partner S.A. na lata 2022-2024
18/2021 22.09.2021 r. Raport bieżący nr 19 – decyzja Zarządu o powstaniu nowego centrum logistyczno-magazynowego – realizacja celów strategicznych Spółki
20/2021 05.10.2021 r. Raport bieżący nr 20 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2021 roku Pobierz wszystko
21/2021 11.10.2021 r. Raport bieżący nr 21 – informacja poufna – zmiany do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA
22/2021 04.11.2021 r. Raport bieżący nr 22 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za październik 2021 roku Pobierz wszystko
23/2021 06.12.2021 r. Raport bieżący nr 23 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za listopad 2021 roku Pobierz wszystko
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
12/2020 06.04.2020 r. Raport bieżący nr 12 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za marzec 2020 r. Pobierz wszystko
13/2020 06.05.2020 r. Raport bieżący nr 13 –informacja poufna: raport o miesięcznych przychodach ze sprzedaży za kwiec ień 2020 r. Pobierz wszystko
14/2020 18.05.2020 r. Raport bieżący nr 14 – powołanie Członków Zarządu Auto Partner S.A. na nową kadencję Pobierz wszystko
15/2020 22.05.2020 r. Raport bieżący nr 15 – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto partner S.A. wraz z projektami uchwał Pobierz wszystko
16/2020 03.06.2020 r. Raport bieżący nr 16 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2020 r. Pobierz wszystko
17/2020 15.06.2020 r. Raport bieżący nr 17 – zgłoszenie kandydatów na Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. Pobierz wszystko
18/2020 19.06.2020 r. Raport bieżący nr 18 – treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 19.06.2020 r. Pobierz wszystko
20/2020 19.06.2020 r. Raport bieżący nr 20 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19.06.2020 r.
21/2020 07.07.2020 r. Raport bieżący nr 21 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2020 r. Pobierz wszystko
22/2020 04.08.2020 r. Raport bieżący nr 22 – informacja poufna: wstępne wyniki skonsolidowane za pierwsze półrocze 2020 r.
23/2020 04.08.2020 r. Raport bieżący nr 23- informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2020 r. Pobierz wszystko
24/2020 07.09.2020 r. Raport bieżący nr 24 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2020 r. Pobierz wszystko
25/2020 06.10.2020 r. Raport bieżący nr 25 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2020 r. Pobierz wszystko
26/2020 02.11.2020 r. Raport bieżący nr 26 – wstępne wyniki skonsolidowane za III kwartał 2020 roku
27/2020 04.11.2020 r. Raport bieżący nr 27 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za październik 2020 roku Pobierz wszystko
28/2020 07.12.2020 r. Raport bieżący nr 28 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za listopad 2020 roku Pobierz wszystko
11/2020 26.03.2020 r. Raport bieżący nr 11 – informacja poufna: wniosek Zarządu w sprawie niewypłacenia dywidendy z zysku za rok 2019
10/2020 20.03.2020 r. Raport bieżący nr 10 – informacja poufna: aktualizacja informacji dotyczących aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A.
09/2020 16.03.2020 r. Raport bieżący nr 9 – informacja poufna: informacje dotyczące aktualnego wpływu epidemii koronawirusa na działalność Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A.
08/2020 10.03.2020 r. Raport bieżący nr 8 – informacja poufna: raport miesięczny przychodach ze sprzedaży za luty 2020 r.
07/2020 07.02.2020 r. Raport bieżący nr 7 – rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
06/2020 06.02.2020 r. Raport bieżący nr 6 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za styczeń 2020 r.
05/2020 17.01.2020 r. Raport bieżący nr 5 – terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2020
04/2020 10.01.2020 r. Raport bieżący nr 4 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 10.01.2020 r.
03/2020 10.01.2020 r. Raport bieżący nr 3 – powołanie Członka Rady Nadzorczej Auto partner S.A.
02/2020 10.01.2020 r. Raport bieżący nr 2 – treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10.01.2020 r.
01/2020 08.01.2020 r. Raport bieżący nr 1 – Informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za grudzień 2019 r.
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
37/2019 19.12.2019 r. Raport bieżący nr 37 – zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej
36/2019 11.12.2019 r. Raport bieżący nr 36 – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner SA
35/2019 09.12.2019 r. Raport bieżący nr 35 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za listopad 2019 r.
34/2019 09.12.2019 r. Raport bieżący nr 34 – rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto Partner SA
33/2019 18.11.2019 r. zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
32/2019 06.11.2019 r. Raport bieżący nr 32 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za październik 2019 r.
31/2019 07.10.2019 r. Raport bieżący nr 31 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2019 r.
30/2019 10.09.2019 r. Raport bieżący nr 30 – informacja poufna: wstępne wyniki skonsolidowane za II kwartał 2019 r.
29/2019 09.09.2019 r. Raport bieżący nr 29 – wygaśnięcie mandatu Członka Zarządu
28/2019 06.09.2019 r. Raport bieżący nr 28 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2019 r.
27/2019 23.08.2019 r. Raport bieżący nr 27 – informacja nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii I
26/2019 05.08.2019 r. Raport bieżący nr 26 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2019 r.
25/2019 30.07.2019 r. Raport bieżący nr 25 – zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
24/2019 24.07.2019 r. Raport bieżący nr 24 – komunikat Działu Operacyjnego w sprawie rejestracji akcji Spółki
23/2019 23.07.2019 r. Raport bieżący nr 23 – dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii I i J
22/2019 10.07.2019 r. Raport bieżący nr 22- rejestracja akcji serii I oraz serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
21/2019 02.07.2019 r. Raport bieżący nr 21 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2019 r.
20/2019 04.06.2019 r. Raport bieżący nr 20 – zamiana akcji zwykłych imiennych na akcje zwykłe na okaziciela
19/2019 04.06.2019 r. Raport bieżący nr 19 – informacja poufna: raport o przychodach ze sprzedaży za maj 2019
18/2019 24.05.2019 r. Raport bieżący nr 18 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 24 maja 2019 r.
17/2019 24.05.2019 r. Raport bieżący nr 17 – treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 24 maja 2019 r.
16/2019 24.05.2019 r. Raport bieżący nr 16 – podjęcie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy
15/2019 07.05.2019 r. Raport bieżący nr 15 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2019 r.
14/2019 26.04.2019 r. Raport bieżący nr 14 – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. wraz z projektami uchwał
13/2019 23.04.2019 r. Raport bieżący nr 13 – zakończenie subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz subskrypcji Akcji serii I emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego Auto Partner S.A. w trzecim okresie rozliczeniowym
12/2019 18.04.2019 r. Raport bieżący nr 12 – zawiadomienie o transakcjach osób zobowiązanych
11/2019 17.04.2019 r. Raport bieżący nr 11 – objęcie przez Osoby Uprawnione Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz Akcji serii I
10/2019 09.04.2019 r. Raport bieżący nr 10 – zawiadomienie o transakcjach osób zobowiązanych
09/2019 09.04.2019 r. Raport bieżący nr 9 – przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Auto Partner S.A. na lata 2019-2021
08/2019 09.04.2019 r. Raport bieżący nr 8 – opinia Rady Nadzorczej dotycząca wniosku Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wypłat dywidendy
07/2019 09.04.2019 r. Raport bieżący nr 7 – przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki ustaleń dotyczących Programu Motywacyjnego Spółki Auto Partner S.A.
06/2019 08.03.2019 r. Raport bieżący nr 6 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za marzec 2019 r.
05/2019 05.04.2019 r. Raport bieżący nr 5 – rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018
04/2019 06.03.2019 r. Raport bieżący nr 4 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za luty 2019 r.
03/2019 06.02.2019 r. Raport bieżący nr 3 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za styczeń 2019 r.
02/2019 21.01.2019 r. Raport bieżący nr 2 – terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019
01/2019 04.01.2019 r. Raport bieżący nr 1 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach za sprzedaży za grudzień 2018 r.
37/2019 19.12.2019 r. Raport bieżący nr 37 – zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
36/2018 11.12.2018 r. Raport bieżący nr 36 – zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner SA
35/2018 09.12.2018 r. Raport bieżący nr 35 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za listopad 2019 r.
34/2018 09.12.2018 r. Raport bieżący nr 34 – rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto Partner SA
33/2018 18.11.2018 r. Raport bieżący nr 33 – zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 r.
32/2018 06.11.2018 r. Raport bieżący nr 32 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za październik 2019 r.
31/2018 07.10.2018 r. Raport bieżący nr 31 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2019 r.
30/2018 22.08.2018 r. Raport bieżący nr 30 – zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku
29/2018 01.08.2018 r. Raport bieżący nr 29 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2018 roku
28/2018 03.07.2018 r. Raport bieżący nr 28 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2018 roku Pobierz wszystko
27/2018 20.06.2018 r. Raport bieżący nr 27 – informacja nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii I
26/2018 04.06.2018 r. Raport bieżący nr 26 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2018 roku Raport sprzedaży 2018/05
25/2018 28.05.2018 r. Raport bieżący nr 25 – zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych
24/2018 17.05.2018 r. Raport bieżący nr 24 – Komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I
23/2018 17.05.2018 r. Raport bieżący nr 23 – dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii I
22/2018 16.05.2018 r. Raport bieżący nr 22 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
21/2018 15.05.2018 r. Raport bieżący nr 21 – treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
20/2018 11.05.2018 r. Raport bieżący nr 20 – uzupełnienie informacji do jednostkowego i skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017
19/2018 10.05.2018 r. Raport bieżący nr 19 – rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
18/2018 09.05.2018 r. Raport bieżący nr 18 – zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku
17/2018 08.05.2018 r. Raport bieżący nr 17 – informacja poufna – raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2018 roku
16/2018 18.04.2018 r. Raport bieżący nr 16 – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
15/2018 13.04.2018 r. Raport bieżący nr 15 – zakończenie subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz subskrypcji Akcji serii I emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego
14/2018 13.04.2018 r. Raport bieżący nr 14 – zawiadomienia o transakcjach osób zobowiązanych
13/2018 12.04.2018 r. Raport bieżący nr 13 – informacja poufna – objęcie przez Osoby Uprawnione akcji serii I
11/2018 05.04.2018 r. Raport bieżący nr 11 – Informacja poufna – raport miesięczny o wstępnych przychodach ze sprzedaży za marzec 2018 roku Raport sprzedaży 2018/03
10/2018 29.03.2018 r. Raport bieżący nr 10 – zmiana terminu publikacji jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017
09/2018 23.03.2018 r. Raport bieżący nr 9 – powołanie Członka Zarządu Spółki
08/2018 23.03.2018 r. Raport bieżący nr 8 – podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały o wyborze firmy audytorskiej
07/2018 05.03.2018 r. Raport bieżący nr 7 – Informacja poufna – raport miesięczny o wstępnych przychodach ze sprzedaży za luty 2018 roku
06/2018 01.03.2018 r. Raport bieżący nr 6 – informacja poufna – wstępne wyniki za IV kwartał 2017 r
05/2018 14.02.2018 r. Raport bieżący nr 5 – Informacja poufna – raport miesięczny o wstępnych przychodach ze sprzedaży za styczeń 2018 roku
04/2018 18.01.2018 r. Raport bieżący nr 4 – zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki
03/2018 11.01.2018 r. Raport bieżący nr 3 – Informacja poufna – raport miesięczny o wstępnych przychodach ze sprzedaży za grudzień 2017 roku
02/2018 10.01.2018 r. Raport bieżący nr 2 – terminy publikacji raportów okresowych w roku 2018
01/2018 08.01.2018 r. Raport bieżący nr 1 – zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
49/2017 20.12.2017 r. Raport bieżący nr 49 – zawiadomienie o zmniejszeniu udziału w ogólnej liczbie głosów
47/2017 19.12.2017 r. Raport bieżący nr 47 – zawiadomienie o transakcji osoby zobowiązanej
46/2017 18.12.2017 r. Raport bieżący nr 46 – informacja poufna: informacja od akcjonariusza emitenta o rozpoczęciu procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu
45/2017 14.12.2017 r. Raport bieżący nr 45 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za listopad 2017r.
44/2017 17.11.2017 r. Raport bieżący nr 44 – rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu Auto Partner S.A.
43/2017 15.10.2017 r. Raport bieżący nr 43 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za październik 2017 r.
42/2017 13.11.2017 r. Raport bieżący nr 42 – zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 r.
41/2017 12.10.2017 r. Raport bieżący nr 41 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2017 r.
40/2017 11.10.2017 r. Raport bieżący nr 40 – informacja poufna: powołanie spółki zależnej w ramach realizacji strategii w zakresie rozszerzenia działalności o nowe rynki
39/2017 09.10.2017 r. Raport bieżący nr 39 – informacja nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii J
38/2017 20.09.2017 r. Raport bieżący nr 38 - Dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii J
37/2017 14.09.2017 r. Raport bieżący nr 37 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za sierpień 2017 r.
36/2017 13.09.2017 r. Raport bieżący nr 36 – zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 r.
35/2017 31.08.2017 r. Raport bieżący nr 35 – rejestracja akcji serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
34/2017 10.08.2017 r. Raport bieżący nr 34 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2017 r.
33/2017 02.08.2017 r. Raport bieżący nr 33 – korekty zawiadomienia o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
32/2017 26.07.2017 r. Raport bieżący nr 32 – zamiana akcji zwykłych na okaziciela na akcje zwykłe imienne
31/2017 13.07.2017 r. Raport bieżący nr 31 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2017 r.
30/2017 05.07.2017 r. Raport bieżący nr 30 – informacja nt. ostatecznych kosztów emisji Akcji serii I
29/2017 29.06.2017 r. Raport bieżący nr 29 – zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
28/2017 28.06.2017 r. Raport bieżący nr 28 – zakończenie subskrypcji prywatnej akcji serii J
27/2017 26.06.2017 r. Raport bieżący nr 27 – zarejestrowanie przez Sąd zmiany Statutu, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
26/2017 09.06.2017 r. Raport bieżący nr 26 – zawiadomienie o transakcjach osób zobowiązanych
25/2017 09.06.2017 r. Raport bieżący nr 25 – informacja poufna: zawarcie umowy objęcia akcji serii I
24/2017 07.06.2017 r. Raport bieżący nr 24 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2017 r.
23/2017 30.05.2017 r. Raport bieżący nr 23 – komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii I
22/2017 29.05.2017 r. Raport bieżący nr 22 – dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii I
21/2017 18.05.2017 r. Raport bieżący nr 21 – rejestracja akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
20/2017 17.05.2017 r. Raport bieżący nr 20 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
19/2017 17.05.2017 r. Raport bieżący nr 19 – treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie oraz uchwalenie zmian w statucie Spółki
18/2017 11.05.2017 r. Raport bieżący nr 18 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za kwiecień 2017 r.
17/2017 09.05.2017 r. Raport bieżący nr 17 – informacja poufna: powołanie spółki zależnej w ramach realizacji strategii w zakresie rozszerzenia działalności o nowe rynki
16/2017 20.04.2017 r. Raport bieżący nr 16 – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał
15/2017 11.04.2017 r. Raport bieżący nr 15 – zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania akcji Spółki
14/2017 10.04.2017 r. Raport bieżący nr 14 – zakończenie subskrypcji Warrantów Subskrypcyjnych serii B oraz subskrypcji Akcji serii I emitowanych w ramach Programu Motywacyjnego Auto Partner S.A. w pierwszym okresie rozliczeniowym
13/2017 10.04.2017 r. Raport bieżący nr 13 – zawiadomienie o akcji Spółki
12/2017 10.04.2017 r. Raport bieżący nr 12 – zawiadomienie o transakcjach osób zobowiązanych
11/2017 07.04.2017 r. Raport bieżący nr 11 – informacja poufna: objęcie przez Osoby Uprawnione akcji serii I
10/2017 06.04.2017 r. Raport bieżący nr 10 – informacja poufna: zakończenie procesu przyśpieszonej budowy księgi popytu
09/2017 06.04.2017 r. Raport bieżący nr 9 – informacja poufna: przyjęcie przez Radę Nadzorczą Spółki ustaleń dotyczących Program Motywacyjnego Spółki Auto Partner S.A. oraz objęcie Warrantów Subskrypcyjnych przez Osoby Uprawnione
08/2017 06.04.2017 r. Raport bieżący nr 8 – informacja poufna: zawiadomienie od Akcjonariuszy Spółki
07/2017 05.04.2017 r. Raport bieżący nr 7 – informacja poufna: zawiadomienie od Akcjonariuszy Spółki
06/2017 05.04.2017 r. Raport bieżący nr 6 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za marzec 2017 r.
05/2017 23.03.2017 r. Raport bieżący nr 5 – informacja poufna: zwiększenie zaangażowania kredytowego Spółki w ING Banku Śląskim S.A.
04/2017 14.03.2017 r. Raport bieżący nr 4 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za luty 2017 r.
03/2017 15.02.2017 r. Raport bieżący nr 3 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za styczeń 2017 r.
02/2017 19.01.2017 r. Raport bieżący nr 2 – terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2017
01/2017 12.01.2017 r. Raport bieżący nr 1 – informacja poufna: raport miesięczny o wstępnych przychodach ze sprzedaży za grudzień 2016 r.
Numer raportu Data publikacji Tytuł raportu
37/2016 15.12.2016 r. Raport bieżący nr 37 – informacja poufna: przystąpienie przez Auto Partner S.A. do międzynarodowej grupy zakupowej
36/2016 12.12.2016 r. Raport bieżący nr 36 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za listopad 2016 r.
35/2016 10.11.2016 r. Raport bieżący nr 35 – zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 r.
34/2016 10.11.2016 r. Raport bieżący nr 34 – korekta rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 r.
33/2016 09.11.2016 r. Raport bieżący nr 33 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za październik 2016
32/2016 20.10.2016 r. Raport bieżący nr 32 – informacja poufna: informacja o negocjacjach dot. przystąpienia Auto Partner S.A.
31/2016 13.10.2016 r. Raport bieżący nr 31 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za wrzesień 2016
30/2016 14.09.2016 r.
29/2016 06.09.2016 r. Raport bieżący nr 29 – zmiana terminu publikacji skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016
28/2016 12.08.2016 r. Raport bieżący nr 28 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za lipiec 2016
27/2016 03.08.2016 r. Raport bieżący nr 27 – uzupełnienie raportu nr 16
26/2016 27.07.2016 r. Raport bieżący nr 26 – informacja poufna: informacja o realizacji celów strategicznych Spółki
25/2016 20.07.2016 r. Raport bieżący nr 25 – terminy przekazywania raportów okresowych w roku 2016
24/2016 20.07.2016 r. Raport bieżący nr 24 – informacja nt. ostatecznych kosztów oferty publicznej akcji spółki Auto Partner S.A.
23/2016 14.07.2016 r. Raport bieżący nr 23 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za czerwiec 2016 r.
22/2016 05.07.2016 r. Raport bieżący nr 22 – komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji serii H
21/2016 05.07.2016 r. Raport bieżący nr 21 – wyznaczenie ostatniego dnia notowania praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H oraz wyprowadzenie do obrotu giełdowego akcji zwykłych na okaziciela serii H
20/2016 01.07.2016 r. Raport bieżący nr 20 – wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
19/2016 30.06.2016 r. Raport bieżący nr 19 – treść uchwał podjętych przez Zwyczaje Walne Zgromadzenie
18/2016 30.06.2016 r. Raport bieżący nr 18 – uchwała KDPW w sprawie rejestracji akcji serii H
17/2016 22.06.2016 r. Raport bieżący nr 17 – zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Spółki
16/2016 22.06.2016 r. Raport bieżący nr 16 – zarejestrowanie przez Sąd zmian Statutu, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
15/2016 22.06.2016 r. Raport bieżący nr 15 – informacja poufna: wybrane skonsolidowane dane finansowe Grupy Auto partner S.A. za I kwartał 2016 r.
14/2016 14.06.2016 r. Raport bieżący nr 14 – zawiadomienie osoby zobowiązanej
13/2016 13.06.2016 r. Raport bieżący nr 13 – informacja poufna: raport miesięczny o przychodach ze sprzedaży za maj 2016
12/2016 10.06.2016 r. Raport bieżący nr 12 – zawiadomienie o transakcjach osób zobowiązanych
11/2016 10.06.2016 r. Raport bieżący nr 11 – zawiadomienie o zbyciu akcji Spółki
10/2016 09.06.2016 r. Raport bieżący nr 10 – zawiadomienie o zmianie w stanie posiadania akcji Spółki
09/2016 08.06.2016 r. Raport bieżący nr 9 – zawiadomienie o nabyciu akcji Spółki
08/2016 03.06.2016 r. Raport bieżący nr 8 – wprowadzenie do obrotu akcji
07/2016 03.06.2016 r. Raport bieżący nr 7 – wprowadzenie do obrotu praw do akcji
06/2016 03.06.2016 r. Raport bieżący nr 6 – komunikat Działu Operacyjnego KDPW w sprawie rejestracji akcji
05/2016 03.06.2016 r. Raport bieżący nr 5 – ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i projekty uchwał
04/2016 03.06.2016 r. Raport bieżący nr 4 – dopuszczenie do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji serii A, B, C, D, E, F, G, i H oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H i
03/2016 03.06.2016 r. Raport bieżący nr 3 – zakończenie oferty publicznej akcji spółki Auto Partner S.A.
02/2016 03.06.2016 r. Raport bieżący nr 2 – rejestracja w KDPW akcji serii A, B, C, D, E, F, G
01/2016 03.06.2016 r. Przystąpienie do systemu ESPI

Raporty okresowe