SKOKOWY WZROST SKALI DZIAŁALNOSCI I WYSOKA RENTOWNOŚĆ W I PÓŁROCZU 2021 ROKU

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, w I półroczu 2021 roku wypracowała skokowy wzrost skali działania i zysku netto w porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej. Przy ponad 38-procentowym wzroście przychodów ze sprzedaży (do blisko 1,1 mld zł) zysk netto Grupy wzrósł o 106% do 93,4 mln zł. Rentowność wzrosła na wszystkich poziomach.

W samym II kwartale 2021 Grupa przy 48-proc. wzroście sprzedaży (do 587,2 mln zł) wypracowała zysk netto na poziomie 55,6 mln zł, co oznacza wzrost o 71% r/r. Rentowność Grupy w II kwartale 2021, w ujęciu wartościowym, wzrosła na wszystkich poziomach. W ujęciu procentowym Grupa również zanotowała wzrosty, poza niewielkim spadkiem marży brutto. Tak dobre wyniki finansowe to przede wszystkim efekt dalszej ekspansji zagranicznej, rozwijania sieci dystrybucji oraz wykorzystania dobrej koniunktury na rynku dystrybucji części samochodowych. Grupa istotnie poprawiła także wyniki w porównaniu do okresu sprzed pandemii (2019 rok).

Grupa utrzymuje dyscyplinę kosztową i wysoką rentowność. Spółka rozszerza sprzedaż w krajach, w których już była obecna jak i stopniowo wchodzi na nowe rynki. Auto Partner realizuje sprzedaż łącznie na blisko 30 rynkach. Największe dynamiki sprzedaży notuje za granicą. W I półroczu sprzedaż eksportowa Grupy wzrosła o 50% r/r do poziomu 482,0 mln zł. Głównym rynkiem zbytu Grupy nadal pozostaje Polska, która na koniec czerwca 2021 odpowiadała za blisko 55% łącznej sprzedaży.

Pozytywny wpływ na poprawę rentowności w I półroczu miały również m.in. ścisła kontrola kosztów operacyjnych i niższe koszty finansowe będące efektem obniżenia zadłużenia i niższych kosztów odsetkowych oraz dodatnich różnic kursowych na działalności finansowej.

Sieć dystrybucji
W I półroczu Grupa otworzyła łącznie 9 nowych filii w Polsce (według stanu na 16 września Grupa posiada 101 filii). Grupa stale rozbudowuje ofertę, wzmacnia sprzedaż wysokomarżowych produktów (marki własne i na wyłączność) i rozwija sieć zrzeszonych warsztatów niezależnych pod marką MaXserwis.

Rośniemy na wszystkich poziomach, I półrocze 2021 pokazuje boom na rynku automotive i dystrybucji części samochodowych. Wykorzystaliśmy te możliwości w pełni, ale dlatego, że byliśmy na to przygotowani. W pierwszym półroczu wzmocniliśmy rozbudowę sieci dystrybucji odpowiadając na zapotrzebowanie rynku. Korzystamy dziś z efektu dźwigni operacyjnej, po ustaniu ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, co pozytywnie przekłada się na zysk EBIT. Przy skokowym wzroście sprzedaży utrzymujemy wysoką rentowność. Zwiększamy zatrudnienie, widzimy dobre perspektywy rynkowe. Silny popyt w Europie na części samochodowe utrzymuje się i w naszej opinii ta tendencja będzie widoczna w kolejnych okresach – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

WYBRANE DANE FINANSOWE PO 2Q 2021 ROKU:

 

Dodatkowych informacji udziela:
Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl


 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne. Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu, nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie, sieci 101 oddziałów (stan na 16.09.2021 r.) oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Łączna powierzchnia magazynowa Grupy Auto Partner wynosi ponad 100 tys. m². Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie.

Grupa Auto Partner S.A. realizuje dużą część sprzedaży na rynku polskim, który po 2020 roku odpowiadał za 58% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła wówczas 42% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak: Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

2021-11-24T09:12:28+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska