Loading...
Oferty pracy 2022-01-17T14:42:48+00:00

Oferty pracy

ZAAPLIKUJ DO NAS

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat (wymagane, proszę wpisać lokalizację dot. aplikacji)

Treść wiadomości

Załącz swoje CV

ADMINISTRATOREM, czyli podmiotem decydującym o celach i środkach przetwarzania danych osobowych jest AUTO PARTNER S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150, Bieruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000291327, NIP 634 001 10 17, REGON 276249079.

Potwierdzam zapoznanie z treścią Polityki prywatności oraz Klauzuli informacyjnej dotyczącej przetwarzania moich danych osobowych w związku z prowadzeniem procesów rekrutacyjnych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AUTO PARTNER S.A. moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie na każdym etapie rekrutacji, dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, referencje itp.), a wykraczających poza katalog danych osobowych które pracodawca, zgodnie z kodeksem pracy może żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie, w celu realizacji bieżącego procesu rekrutacji. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikom serwisu AUTOPARTNER.COM przysługuje także prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych lub złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zostało określone w treści Polityki prywatności i Klauzuli informacyjnej

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez AUTO PARTNER S.A. moich danych osobowych zawartych w przekazywanych przeze mnie na każdym etapie rekrutacji, dokumentach aplikacyjnych (CV, list motywacyjny, referencje itp.) w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych. Niniejsza zgoda może być wycofana w dowolnym czasie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Użytkownikom serwisu AUTOPARTNER.COM przysługuje także prawo do dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych lub złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania że dane osobowe są przetwarzane w sposób niezgodny z przepisami o ochronie danych osobowych. Więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych zostało określone w treści Polityki prywatności i Klauzuli informacyjnej

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska