Auto Partner SA. Auto Partner SA.
Auto Partner - Strategia firmy

Strategia firmy

Ponad 21 mln części zamiennych w magazynach w całej Polsce

Posiadamy flotę samochodową, jesteśmy w stanie zagwarantować dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 2-8 razy dziennie. Klienci, którzy zdecydują się na współpracę z nami, mogą liczyć na zniżki warsztatowe.
W rezultacie nasza firma jest rozpoznawana w segmencie dystrybutorów części zamiennych jako solidny partner, cieszący się coraz większą rzeszą odbiorców. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów, Auto Partner SA prowadzi ukierunkowaną politykę sprzedaży w oparciu o podział terytorialny oraz bardzo rozwiniętą strukturę programów wsparcia.

Strategia

Auto Partner - Strategia - Wzrost skali działania

Wzrost skali działania poprzez m.in. rozbudowę i usprawnianie sieci dystrybucji: tworzenie własnych oddziałów i regionalnych centrów logistyczno-magazynowych (wykorzystywanych również do zaopatrywania wybranych rynków zagranicznych) oraz ekspansję zagraniczną (sprzedaż z magazynów w Polsce oraz plan uruchomienia filii na terenie Łotwy i Czech).

Dalsza dywersyfikacja produktowa poprzez rozszerzanie asortymentu oferowanych przez Grupę części zamiennych.

Dalszy wzrost rentowności m.in. poprzez wprowadzanie dodatkowych marek własnych o różnym pozycjonowaniu cenowym, w tym także z segmentu premium; rosnącą skalę działania, ulepszanie i rozbudowę rozwiązań IT (pozwalających na efektywną kontrolę kosztów).

Rozszerzenie działalności o nowe rynki.

Model biznesowy

Auto Partner - Sprzedaż

Sprzedaż

Modelem biznesowym Grupy jest pełnienie roli platformy sprzedaży szerokiego asortymentu części zamiennych do samochodów oraz podmiotu logistycznego zapewniającego szybką dostawę zamówionych części bezpośrednio do klienta końcowego na terenie całej Polski oraz wybranych krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz do wybranych krajów Europy Zachodniej.

Auto Partner - Logistyka

Logistyka

Grupa dysponuje rozbudowaną infrastrukturą logistyczną – zarówno w postaci magazynów, oddziałów jak i infrastruktury transportowej oraz informatyczną, umożliwiającą realizację usługi outsourcingu magazynu samochodowych części zamiennych wraz z logistyką dostaw just-in-time do klientów końcowych, a także szeroką sieć relacji biznesowych z dostawcami produktów.

Auto Partner - Oferta

Oferta

Grupa zarządza szeroką ofertą produktową, w tym wysokomarżową marką własną MaXgear. Klientami końcowymi Grupy są przede wszystkim warsztaty samochodowe oraz sklepy motoryzacyjne. A zdecydowana większość zamówień realizowana jest drogą elektroniczną.

Zarząd

Aleksander Górecki

Prezes Zarządu

Z branżą motoryzacyjną związany od 1993 roku, w którym założył spółkę Auto Partner. Jest głównym akcjonariuszem firmy. Od początku istnienia spółki odpowiedzialny za jej rozwój, relacje z kluczowymi dostawcami i partnerami biznesowymi. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.

Andrzej Manowski - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Manowski

Wiceprezes Zarządu

Związany ze spółką od 1994 roku, od 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Odpowiedzialny za ekspansję geograficzną spółki, w tym rozwój działalności eksportowej, nadzoruje także projekty informatyczne. Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Wydział Ekonomiczno-Filologiczny, na kierunku Zarządzanie i Marketing (specjalność – marketingowe zarządzanie firmą) oraz uzupełniające studia magisterskie na tej samej uczelni na kierunku Rachunkowość i Informatyka.

Piotr Janta - Wiceprezes Zarządu

Piotr Janta

Wiceprezes Zarządu

Związany ze spółką od 2009 roku na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, od grudnia 2015 roku pełnił funkcję Członka Zarządu, a od września 2019 Wiceprezesa Zarządu. Odpowiedzialny za rozwój sieci sprzedaży oraz komunikację marketingową spółki. Z branżą związany od 2005 roku. Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność e-biznes, oraz na tej samej uczelni studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Informatyka w finansach. Posiada certyfikację Akademii Trenerów Sprzedaży Development Partners Wrocław oraz certyfikację Thomas International w zakresie narzędzi PPA.

Tomasz Werbiński - Członek Zarządu

Tomasz Werbiński

Członek Zarządu

Posiada wykształcenie wyższe. Ukończył studia jednolite magisterskie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie na kierunkach Finanse i Rachunkowość, specjalność bankowość inwestycyjna oraz Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne, specjalność metody analizy decyzji. Uczestniczył w unijnym programie wymiany studentów LLP Erasmus, studiując na Johannes Gutenberg Universität Mainz (Niemcy), kierunek BWL (Betriebswirtschaftslehre). Posiada licencję Maklera Papierów Wartościowych z uprawnieniami do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego (nr 2369).

Rada Nadzorcza

Jarosław
Roman Plisz

Członek Rady Nadzorczej

Mateusz
Melich

Członek Rady Nadzorczej

Bogumił
Jarosław Woźny

Członek Rady Nadzorczej

Bogumił
Kamiński

Członek Rady Nadzorczej

Andrzej
Urban

Członek Rady Nadzorczej

Auto Partner - Dla inwestorów

Dla inwestorów

Grupa Auto Partner SA to dynamicznie rozwijający się importer i dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocykli.