Auto Partner SA. Auto Partner SA.
Auto Partner - Fundacja

Fundacja

Działamy nie tylko dla siebie

Wierzymy, że nawet małe akty dobroci są w stanie zmienić świat, a my chcemy być częścią tej zmiany. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, instytucjami lokalnymi.

Niezwykle ważne są dla nas dwie organizacje – Fundacja Auto Partner oraz ZWIERZ Ogólnopolska Fundacja Na Rzecz Ochrony Zwierząt.

Wspieramy

Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt

ZWIERZ Ogólnopolska Fundacja na rzecz Ochrony Zwierząt

Fundacja ZWIERZ powstała z inicjatywy Prezesa Auto Partner S.A. Aleksandra Góreckiego w odpowiedzi na rosnący problem bezdomności zwierząt w Polsce. Podejmuje działania informacyjne i edukacyjne w zakresie utrzymywania zwierząt domowych. Wspiera gminy we wprowadzaniu na ich terenie kastracji i znakowania psów i kotów będących pod opieką mieszkańców oraz wprowadzaniu dobrych praktyk dotyczących opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności poprzez opiniowanie gminnych programów oraz edukację. Wspiera organizacje i osoby działające na rzecz zwierząt. Sprzeciwia się i przeciwdziała zjawiskom patologicznym dotyczącym zwierząt.

Jej działania można śledzić na stronie fundacjaZWIERZ.org lub na Facebooku.

Fundacja AUTO PARTNER

Z okazji 30-lecia Auto Partner SA, Zarząd Spółki podjął decyzję o powstaniu Fundacji Auto Partner. Fundacja została zarejestrowana w maju 2023 r., a jej pierwszym prezesem został Bartłomiej Mokry. Zarząd Auto Partner SA tworzy natomiast Radę Fundacji Auto Partner. Siedzibą Fundacji AP jest Bieruń, natomiast głównym celem statutowym Fundacji jest niesienie pomocy społecznej, działalność charytatywna i edukacyjna.

Jako młoda Fundacja obecnie skupia się na niesieniu pomocy humanitarnej walczącej Ukrainie oraz reagowaniu na lokalne problemy i potrzeby.