GRUPA AUTO PARTNER PO 1-3Q 2020: SOLIDNE PRZYCHODY I REKORDOWY ZYSK NETTO

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, po trzech kwartałach 2020 roku wypracowała przychody ze sprzedaży sięgające 1,2 mld zł (+11% r/r). Grupa zanotowała tak dobrą sprzedaż głównie dzięki dynamicznej ekspansji zagranicznej – przychody z eksportu wzrosły o 22% r/r (do 519,3 mln zł). W kraju Grupa zanotowała 5-proc. wzrost sprzedaży r/r (do 718,0 mln zł). Zysk netto od stycznia do września 2020 wzrósł o 84% r/r do blisko 82,0 mln zł i był rekordowy w historii Grupy oraz wyższy niż całoroczny wynik netto za 2019 rok.

W III kwartale 2020 Grupa przy 20 proc. wzroście przychodów ze sprzedaży r/r wypracowała zysk netto wyższy o 134% r/r (36,6 mln zł). Kontynuując trend z poprzedniego kwartału Grupa poprawiła rentowność na wszystkich poziomach. Na znacznie lepsze wyniki po III kwartale 2020 r. wpływ miały przede wszystkim czynniki, takie jak: ścisła kontrola kosztów operacyjnych, utrzymanie wyższych cen w odpowiedzi na rosnące kursy walut, obniżenie zadłużenia, głównie w wyniku mniejszych zakupów towarów i w efekcie podobny poziom kosztów finansowych r/r.

Wysoką, dwucyfrową, dynamikę sprzedaży po trzech kwartałach 2020 roku Grupa wypracowała pomimo niższych rok do roku przychodów ze sprzedaży w marcu i kwietniu oraz braku zmiany poziomu w maju, w wyniku pandemii koronawirusa. Wraz ze wzrostem skali działania Grupa zdecydowała o zwiększeniu powierzchni magazynowej hubu w Pruszkowie (o ponad 4,3 tys. mkw. czyli do blisko 13 tys. mkw.), który zaopatruje 34 filie Grupy oraz 4 przedstawicielstwa zagraniczne. Łączna powierzchnia magazynowa Grupy przekracza dziś 100 tys. mkw. Grupa rozważa także rozbudowę centralnego magazynu w Bieruniu oraz utworzenie nowego centrum logistyczno–magazynowego.

Udział sprzedaży eksportowej w przychodach Grupy rośnie stopniowo wraz z umacnianiem pozycji na dotychczasowych rynkach oraz dalszą ekspansją zagraniczną. Obecnie Grupa dystrybuuje części na 22 rynki. W III kwartale przychody z eksportu wzrosły o 30% wobec 13% rok wcześniej. Narastająco od początku roku był to 22-proc. wzrost r/r, a sprzedaż zagraniczna stanowiła po dziewięciu miesiącach 42 proc. przychodów Grupy. Rynek krajowy pozostaje głównym rynkiem zbytu Grupy.

Regularnie zwiększamy skalę działania zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, ale dynamika wzrostu eksportu od dłuższego czasu jest wyższa niż sprzedaży krajowej. Dążymy do tego, by eksport coraz więcej ważył w naszych przychodach. W ciągu 2-3 lat chcemy, by stanowił on ok. 50% łącznej sprzedaży Grupy. W tym roku skupiliśmy się na optymalizacji kosztów i maksymalizacji rentowności, co zapowiadaliśmy już w 2019 roku. W efekcie wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki, rekordowy zysk netto po III kwartałach, który przekroczył roczny zysk za 2019 rok o 23 miliony zł, czyli o 39% – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Grupa w tym roku skupiła się na umacnianiu istniejącej sieci dystrybucji (posiada 90 filii). Plan na 2021 rok zakłada otwarcie nie więcej niż kilku nowych filii (wobec dziewięciu w 2019 roku) w Polsce.

WYBRANE DANE FINANSOWE PO III KWARTALE 2020:

Rentowność

Grupa w III kwartale kontynuowała istotną poprawę rentowności rok do roku na wszystkich poziomach, m.in. w wyniku silnej dyscypliny kosztowej, utrzymaniu podwyższonych wcześniej cen produktów. Stale rosnący udział sprzedaży eksportowej w przychodach zapewnia Grupie wyższą rentowność na poziomie netto. Silna sprzedaż marek własnych i marek posiadanych na wyłączność dodatkowo daje Grupie możliwość uzyskiwania wyższej rentowności sprzedaży niż w przypadku szeroko dostępnych brandów.

Mimo pandemii realizujemy wyznaczone wcześniej cele, w tym ekspansję zagraniczną i poprawę rentowności. Dziś jesteśmy bogatsi o doświadczenia z wiosennego lockdownu, więc bardzo dokładnie przygotowaliśmy się na ewentualną powtórkę scenariusza. Pokazaliśmy, że jesteśmy spółką szybko dostosowującą się do zmian. Jesteśmy dobrej myśli co do IV kwartału, widzimy dużą aktywność klientów, kontynuacje trendów z kilku ostatnich miesięcy. Obserwujemy, że Polacy w czasie pandemii, szukając oszczędności, mogą dłużej jeździć posiadanymi samochodami. Średni wiek samochodu, dziś liczący ok. 11 lat i 11 miesięcy, prawdopodobnie będzie lekko rósł lub utrzyma się na podobnym poziomie. Z punktu widzenia dystrybutora popyt na części zamienne będzie się utrzymywał również przy relatywnie wiekowym parku samochodowym – dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl


 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne. Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu, nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie, sieci 90 oddziałów (stan na 30.09.2020 r.) oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Łączna powierzchnia magazynowa Grupy Auto Partner wynosi blisko 100 tys. m². Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie.

Grupa Auto Partner S.A. realizuje dużą część sprzedaży na rynku polskim, który po 2019 roku odpowiadał za 62% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła wówczas 38% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak: Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

2020-11-25T08:25:52+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska