PRZYCHODY PO 1-3Q RÓWNE POZIOMOWI ZA 2020 ROK – UTRZYMANIE DOBREJ RENTOWNOŚCI

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, po trzech kwartałach 2021 roku kontynuowała trend dynamicznych, dwucyfrowych wzrostów przychodów ze sprzedaży osiągając poziom blisko 1,7 mld zł , co oznacza +35% rok do roku. Tym samym Grupa osiągnęła po trzech kwartałach poziom sprzedaży wypracowany w całym 2020 roku. Największe wzrosty Spółka wypracowała w eksporcie (+46% r/r), choć w kraju także osiągnęła silną dynamikę (blisko 28%). Jednocześnie Grupa utrzymała wysoką rentowność, a jej zysk netto wzrósł o 76% do 144,4 mln zł.

W samym III kwartale 2021 Grupa przy ponad 30-proc. wzroście sprzedaży (do 611,6 mln zł) wypracowała zysk netto na poziomie 51,0 mln zł, co oznacza wzrost o 39% r/r. Rentowność Grupy wzrosła na wszystkich poziomach, zarówno w ujęciu procentowym jak i wartościowym.

Dalszy wzrost rentowności na poziomie operacyjnym to efekt głównie wzrostu marży brutto na sprzedaży, utrzymywania silnej dyscypliny kosztowej od początku pandemii oraz wykorzystania dźwigni operacyjnej po ustaniu ograniczeń związanych z pandemią. Rentowność marży brutto ze sprzedaży utrzymywała się na wysokich poziomach zbliżonych do poprzednich kwartałów (narastająco wynosiła 28,5% wobec 28,2% rok wcześniej).

Grupa umacnia pozycję zarówno w eksporcie jak i na krajowym rynku zwiększając skalę działania. Realizuje sprzedaż łącznie na 30 rynkach. Na koniec września eksport stanowił 45% sprzedaży, Polska nadal pozostaje największym rynkiem zbytu stanowiąc 55% przychodów Auto Partner.

Grupa utrzymuje niskie zadłużenie (wskaźnik dług netto / EBITDA poniżej 1,0), co w połączeniu z niskimi stopami procentowymi pozytywnie wpłynęło na spadek kosztów odsetkowych o 22% r/r.

Sieć dystrybucji
Grupa rozwija sieć dystrybucji, w okresie dziewięciu miesięcy 2021 otworzyła 11 nowych oddziałów w Polsce i w efekcie łączna ich liczba wynosi 103. Grupa stale rozbudowuje także ofertę, wzmacnia sprzedaż wysokomarżowych produktów (marki własne i na wyłączność) i rozwija sieć zrzeszonych warsztatów niezależnych pod marką MaXserwis.

Grupa w III kwartale podjęła decyzję o utworzeniu nowego centrum logistyczno– magazynowego w Poznaniu o łącznej powierzchni około 14 tys. mkw. Obecnie (stan na koniec września 2021) łączna powierzchnia magazynowa Auto Partner wynosi ponad 100 tys. mkw.

Pomimo dalszego zwiększania udziału w przychodach sprzedaży eksportowej, charakteryzującej się niższą marżą brutto, ale jednocześnie niższymi kosztami operacyjnymi, rentowność brutto jest na zbliżonym poziomie, a nawet lekko wyższa rok do roku – zarówno narastająco jak i w samym trzecim kwartale. Bardzo dobre wyniki finansowe, dalsze silne wzrosty są przede wszystkim efektem wykorzystania w pełni szans rynkowych, przygotowania operacyjnego, oszczędności, a w dużo mniejszym stopniu efektem niższej bazy w I półroczu rok wcześniej związanej z pandemią – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Rośniemy szybciej niż rynek, korzystamy z rosnącego popytu na części samochodowe. W kraju, jak i całej Europie odczuwalny jest deficyt aut nowych i używanych, co wpływa na wzrost ich cen. Jednocześnie serwisy, warsztaty samochodowe są oblegane, ceny części w wyniku wielu czynników, w tym makroekonomicznych, także rosną. Typowe problemy rynku motoryzacyjnego nie dotyczą dystrybutorów części samochodowych, rynku aftermarket. Obserwujemy jednak globalne wyzwania związane z łańcuchem dostaw czy dostępem do surowców. Wiek aut używanych rośnie, co wiąże się także z większą liczbą napraw. Szybko odpowiadamy na potrzeby rynku i widzimy perspektyw do dalszego rozwoju – dodaje Aleksander Górecki.

WYBRANE DANE FINANSOWE PO 3Q 2021 ROKU:

 

Dodatkowych informacji udziela:
Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl


 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne. Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu, nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie, sieci 103 oddziałów (stan na 30.09.2021 r.) oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Łączna powierzchnia magazynowa Grupy Auto Partner wynosi ponad 100 tys. m². Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie.

Grupa Auto Partner S.A. realizuje dużą część sprzedaży na rynku polskim, który po 2020 roku odpowiadał za 58% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła wówczas 42% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak: Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

2021-11-24T09:10:56+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska