REKORDOWA SPRZEDAŻ I ZYSK NETTO AUTO PARTNER W 2020 ROKU

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, po 2020 roku wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży sięgające blisko 1,7 mld zł (+13% r/r). Grupa zanotowała tak dobrą sprzedaż głównie dzięki dalszej dynamicznej ekspansji zagranicznej (+24% r/r) i szybkiej adaptacji działalności do nowych warunków rynkowych. W Polsce Grupa zanotowała 6-proc. wzrost sprzedaży r/r (do 963,3 mln zł). Zysk netto w całym 2020 roku wzrósł o 89% r/r do blisko 111,0 mln zł i był rekordowy w historii Grupy, na co istotny wpływ miały optymalizacje kosztowe.

W IV kwartale 2020 Grupa, przy 18-proc. wzroście przychodów ze sprzedaży r/r, wypracowała zysk netto wyższy o 106% r/r (29,1 mln zł). Zgodnie z realizowaną strategią Grupa zwiększyła skalę działania przy jednoczesnej poprawie rentowności na wszystkich poziomach. Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 0,10 zł na akcję (blisko 12% skonsolidowanego zysku netto). Pozostała część zysku zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

Grupa wypracowała dwucyfrową dynamikę sprzedaży pomimo chwilowego spowolnienia wywołanego pandemią w drugim kwartale 2020. Na znacznie lepsze wyniki rok do roku wpływ miały przede wszystkim czynniki, takie jak: dalsze umacnianie pozycji na rynkach zagranicznych, ścisła kontrola kosztów operacyjnych, utrzymanie wyższych cen produktów w odpowiedzi na rosnące kursy walut oraz obniżenie zadłużenia i szybkie dostosowanie działalności do reżimu sanitarnego.

Grupa sukcesywnie rozwija również sprzedaż wysokomarżowych produktów – marek własnych w segmencie premium oraz brandów, które dystrybuuje na wyłączność. Udział marek własnych w łącznej sprzedaży Grupy wyniósł 21% na koniec 2020 roku.

W efekcie tych działań Grupa pomimo pandemii umacnia pozycję rynkową i z sukcesem realizuje strategiczne cele: wzrost skali, umacnianie dywersyfikacji produktowej, zwiększenie rentowności, rozszerzanie sprzedaży o nowe rynki. Obecnie Grupa dystrybuuje części na 24 rynki. Udział sprzedaży eksportowej w przychodach Grupy, charakteryzującej się wyższą marżą netto, wzrósł do 42% wobec 38% rok wcześniej.

Trudny rok 2020 wykorzystaliśmy do umocnienia udziałów rynkowych, optymalizacji kosztów i dalszej poprawy rentowności. Przejściowe trudności w drugim kwartale roku, związane z pandemią skłoniły nas do zmiany polityki kosztowej, przesunięcia części projektów na kolejny rok. W kryzysowym momencie utrzymaliśmy zatrudnienie, a w całym roku zwiększyliśmy je o ponad 8%. Kontynuując trendy z poprzednich miesięcy w IV kwartale poprawiliśmy rentowność na wszystkich poziomach. Mamy bardzo dobrą płynność i niskie zadłużenie netto. W pełni wykorzystaliśmy możliwości rosnącego rynku dystrybucji części i napraw samochodowych. W efekcie zakończyliśmy rok rekordową sprzedażą i zyskiem netto – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

WYBRANE DANE FINANSOWE PO 2020 ROKU:

Powierzchnia magazynowa i sieć dystrybucji

Łączna powierzchnia magazynowa Grupy przekracza dziś 100 tys. mkw. Wraz ze wzrostem skali działania Grupa w 2020 roku zdecydowała o zwiększeniu powierzchni magazynowej hubu w Pruszkowie (o ponad 4,3 tys. mkw. czyli do blisko 13 tys. mkw.), który zaopatruje 34 filie Grupy oraz 4 przedstawicielstwa zagraniczne. Grupa rozważa także rozbudowę centralnego magazynu w Bieruniu oraz utworzenie nowego centrum logistyczno-magazynowego.

Grupa w 2020 roku skupiła się na umacnianiu istniejącej sieci dystrybucji (na koniec 2020 miała 90 filii). Plan na 2021 rok zakłada otwarcie nie więcej niż kilku nowych filii w Polsce. W pierwszym kwartale 2021 Grupa otworzyła już 6 nowych filii w Elblągu, Zgierzu, Oławie, Kędzierzynie-Koźlu, Dębicy, w Opolu (II filia).

Rynek części samochodowych

Rynek części samochodowych i napraw rośnie mimo recesji w Europie. Jest on bardziej odporny na turbulencje rynkowe, zmiany koniunktury niż tradycyjny rynek automotive. Samochody są obecnie produktem niezbędnym do życia i przemieszczania się, co wpływa na utrzymujący się popyt. Czynniki takie jak unikanie masowych środków transportu czy umacniająca się sprzedaż online dodatkowo stymulują sprzedaż części zamiennych. Widzimy dużą aktywność klientów i spodziewamy się utrzymania jej na wysokim poziomie. Ograniczona sprzedaż nowych samochodów będzie wpływała na utrzymanie relatywnie wiekowego parku samochodowego i częstsze naprawy, serwis. Zachowujemy jednocześnie ostrożność i czujność by móc zareagować na ewentualne zmiany związane z pandemią. Długoterminowo patrzymy z optymizmem w przyszłość – dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl


 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne. Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu, nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie, sieci 96 oddziałów (stan na 31.03.2021 r.) oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Łączna powierzchnia magazynowa Grupy Auto Partner wynosi ponad 100 tys. m². Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie.

Grupa Auto Partner S.A. realizuje dużą część sprzedaży na rynku polskim, który po 2020 roku odpowiadał za 58% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła wówczas 42% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak: Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

2021-04-13T13:33:52+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska