GRUPA AUTO PARTNER PO TRZECH KWARTAŁACH 2017 ROKU

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych, zwiększyła w trzecim kwartale sprzedaż o 26% do 235,7 mln zł. Sprzedaż rosła zarówno w Polsce (+18%) jak i za granicą (+53%). EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 23% i 21% r/r. Z kolei zysk netto Grupy w trzecim kwartale wzrósł o 14% do 10,2 mln zł.

Grupa narastająco, w okresie trzech kwartałów wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 675,1 mln zł, co oznacza wzrost o 30% r/r. Sprzedaż w Polsce wzrosła w tym okresie o 21% a na rynkach eksportowych o 63%. Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 28% do 50,8 mln zł i o 27% do poziomu 46,0 mln zł. Rok do roku spółka odnotowała 13-proc. wzrost zysku netto, który wyniósł po dziewięciu miesiącach 2017 r. 30,2 mln zł.

Po trzech kwartałach 2017 r. Grupa odnotowała wzrost marży na sprzedaży o 1,2 pp. do 27% oraz niewielkie spadki rentowności, na które wpływ miały m.in. inwestycje spółki związane z dynamicznym rozwojem nowych rynków zbytu oraz nowych odbiorców. Na pozostałych poziomach. Marża EBITDA i EBIT wyniosły odpowiednio 7,5% (spadek o 0,1 pp. r/r) i 6,8% (spadek o 0,2 pp. r/r). Marża netto spadła o 0,6 pp. i wyniosła 4,5%.

Na zdecydowaną poprawę wyników finansowych w trzecim kwartale i okresie dziewięciu miesięcy 2017 r. wpływ miały przede wszystkim: rozbudowa sieci filii i powierzchni magazynowo-logistycznej, w tym także lepsze pokrycie geograficzne polskiego rynku, rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów oraz dobra sytuacja rynkowa.

Grupa w 2017 roku otworzyła 9 nowych filii i zwiększyła ich liczbę do 80 (na koniec września 2017 miała ich 79). W wyniku rozbudowy w tym roku infrastruktury logistycznej i magazynowej (rozwój centrum logistyczno-magazynowe w Bieruniu i nowe centrum w Pruszkowie) Grupa dysponuje obecnie łącznie 75,5 mkw. powierzchni magazynowo-logistycznej, co umożliwia zwiększenie częstotliwości dostaw do klientów.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PO TRZECH KWARTAŁACH 2017 ROKU

SKONSOLIDOWANE_DANE

WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI: 1-3Q 2017

WSKAŹNIKI_RENTOWNOŚCI

Grupa kontynuuje realizację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży zarówno w Polsce jak i za granicą. Na eksport Grupa dostarcza swoje produkty do krajów takich jak: Czechy, Słowacja, Austria, Łotwa, Litwa, Ukraina, Austria, Niemcy, Węgry i inne. W Czechach – jednym z kluczowych rynków eksportowych – Grupa planuje uruchomić magazyn spółki zależnej, który ma na celu usprawnienie obsługi klientów na rynku czeskim jak i w krajach sąsiadujących. Grupa w październiku 2017 r. powołała także spółkę zależną w Rumunii.

Grupa w okresie trzech kwartałów 2017 roku rozbudowała ofertę o kolejne produkty dla samochodów osobowych i dostawczych m.in.: marki Triscan, TRW, K&N Filters, Beru, Ferodo, Ate, Stabilus, Turbo Motor Inyección, Quaro, Mahle oraz dla motocykli: JT Sprockets. Głównym odbiorcą produktów Grupy są warsztaty samochodowe. Grupa rozwija asortyment i sprzedaż marek własnych.

RYNEK CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH W POLSCE

Wraz z rosnącą siłą nabywczą Polaków oraz większymi zakupami firm widoczny jest wzrost liczby rejestrowanych samochodów. Rozwojowi branży części samochodowych w Polsce sprzyja zmieniająca się struktura parku samochodowego. Z jednej strony rośnie stosunkowo stary park samochodowy, a z drugiej zwiększa się liczba rejestracji nowych aut.

Utrzymujemy wysoką, dwucyfrową dynamikę sprzedaży zarówno w Polsce jak i za granicą. Wypracowaliśmy dobre, satysfakcjonujące nas wyniki zarówno w 3 kw. jak i po dziewięciu miesiącach roku, w efekcie stałego rozwoju i wzmacniania potencjału Spółki. Chcemy zwiększać skalę działalności i jednocześnie utrzymywać dobre poziomy marżowości oraz coraz mocniej wykorzystywać potencjał rynków eksportowych. W tym celu powołaliśmy spółkę w Czechach, którą przygotowujemy do rozpoczęcia działalności operacyjnej i uruchomienia pierwszego zagranicznego magazynu. Stale rozwijamy ofertę, mamy już 80 filii w Polsce oraz sieć aż 100 niezależnych warsztatów. Rozbudowana w tym roku powierzchnia magazynowo-logistyczna pozwala realizować nam więcej dostaw w jeszcze krótszym niż dotychczas czasie – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Według GUS, korzystna ocena koniunktury utrzymuje się obecnie we wszystkich działach gospodarki i sprzyja także dobrej sytuacji na rynku samochodowym. Liczba rejestracji samochodów osobowych i dostawczych rośnie, co będzie miało pozytywny wpływ na rynek napraw i części samochodowych – dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.


Dodatkowych informacji udziela:

Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO. Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu o powierzchni 30 tys. m2, nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie o powierzchni 8,5 tys. m2, sieci 79 oddziałów (stan na 30.09.2017 r.) wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok. 37 tys. m2 oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie.

Grupa Auto Partner S.A. współpracuje z około 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Oferta Grupy Auto Partner S.A. obejmuje blisko 200.000 referencji co przekłada się na 10 mln części zamiennych w centralnym magazynie, w magazynie w Pruszkowie oraz magazynach zlokalizowanych w filiach w Polsce. Grupa Auto Partner S.A. jest jedynym w Polsce dystrybutorem marek: NK (zawieszenie, hamulce, napęd), Alco (filtry) oraz MaXgear (produkty ze wszystkich grup asortymentowych), Quaro (klocki i tarcze hamulcowe), Rymec (sprzęgła), Meteor (podzespoły elektryczne).

Grupa Auto Partner S.A. realizuje sprzedaż przede wszystkim na rynku polskim, który w 2016 roku odpowiadał za 78% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła w 2016 roku 22% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

Grupa Auto Partner S.A., dostrzegając rosnące znaczenie warsztatów, rozwinęła szeroki wachlarz działań wspierających ten segment rynku, w tym strategiczny program pod marką MaXserwis, obejmujący m.in. preferencyjną siatkę rabatową, leasing urządzeń wyposażenia warsztatu czy możliwość uczestniczenia w technicznych szkoleniach grupowych i indywidualnych. Program zakłada również budowę w całej Polsce sieci warsztatów pod marką MaXserwis, która docelowo ma obejmować kilkaset punktów warsztatowych. Na koniec września 2017 roku sieć MaXserwis liczyła 100 niezależnych warsztatów.

Grupa Auto Partner należy do międzynarodowej Grupy zakupowej GlobalOne zrzeszającej wiodących, międzynarodowych graczy na rynku aftermarket.

Największymi akcjonariuszami Auto Partner S.A. są Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek Rady Nadzorczej), którzy po przeprowadzeniu oferty publicznej posiadają łącznie 59,44% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

2018-10-09T10:16:47+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska