GRUPA AUTO PARTNER PO 1H 2020: SOLIDNE PRZYCHODY I WZROST MARŻY

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, po I półroczu 2020 roku wypracowała przychody ze sprzedaży sięgające 767,8 mln zł (+7% r/r). Sprzedaż eksportowa wzrosła o 18% r/r (do 321,6 mln zł), a w kraju utrzymała się na zbliżonym poziomie r/r (446,2 mln zł). Grupa zanotowała tak wysokie przychody pomimo niższych rok do roku przychodów ze sprzedaży w marcu i kwietniu w wyniku pandemii koronawirusa. Zysk netto po I półroczu wzrósł o 56% r/r i wyniósł 45,3 mln zł.

W II kwartale 2020 Grupa, przy zbliżonym poziomie przychodów ze sprzedaży r/r, wypracowała wzrost zysku o 142% r/r do 32,6 mln zł. Istotnie – o kilka punktów procentowych – wzrosła rentowność na wszystkich poziomach. Na znacznie lepsze wyniki po II kwartale 2020 r. wpływ miały przede wszystkim czynniki, takie jak: ścisła kontrola kosztów operacyjnych, podwyższenie cen w odpowiedzi na rosnące kursy walut, obniżenie zadłużenia głównie w wyniku mniejszych zakupów towarów.

Grupa, po słabszym sprzedażowo marcu i kwietniu, a także częściowo maju, już w czerwcu kontynuowała dwucyfrowy wzrost przychodów. Na rynkach eksportowych Grupa zarówno w II kwartale – najsilniej dotkniętym przez obostrzenia rządowe związane z pandemią – jak i w I półroczu notowała dwucyfrowe wzrosty sprzedaży zagranicznej (odpowiednio o 12% i 18% r/r). Szybko rosnąca sprzedaż zagraniczna to efekt umacniania pozycji na rynkach, na których spółka działa od lat oraz silnej ekspansji i zdobywania nowych kierunków eksportowych. W Polsce spółka w II kwartale odnotowała o 6% niższą sprzedaż, a narastająco poziom ten był zbliżony rok do roku. Rynek krajowy pozostaje głównym rynkiem zbytu Grupy, na koniec czerwca 2020 odpowiadał za 58% łącznej sprzedaży.

Wraz ze stopniowym odmrażaniem gospodarki w Polsce i Europie widocznym juz w II połowie kwietnia, Grupa notowała wzmożoną aktywność klientów.

Grupa kontynuuje rozbudowę sieci dystrybucji, która łącznie liczy już 90 filii. Plan na 2021 rok zakłada mniejsze tempo ich przyrostu niż w latach wcześniejszych – przewidywanie jest otwarcie nie więcej niż około pięciu nowych filii (wobec dziewięciu w 2019 roku). O ewentualnych otwarciach w roku 2020 grupa zdecyduje na podstawie prowadzonych rozmów z potencjalnymi osobami i firmami zainteresowanymi współpracą.

WYBRANE DANE FINANSOWE PO II KWARTALE 2020:

Rentowność

Grupa w II kwartale odnotowała skokową poprawę rentowności rok do roku m.in. w wyniku silnej kontroli kosztów. Spółka pracuje nad dalszym wzrostem rentowności i efektywną polityką kontroli kosztów. Stale rosnący udział sprzedaży eksportowej w przychodach zapewnia Grupie wyższą rentowność na poziomie netto. Sukcesywny rozwój sprzedaży marek własnych w segmencie premium oraz wyłączna dystrybucja wybranych marek daje Grupie możliwość uzyskiwania wyższej rentowności sprzedaży niż w przypadku szeroko dostępnych brandów. Dodatkowym i aspektem regularnie wpływającym na rentowność jest bonus uzyskiwany za pośrednictwem grupy zakupowej Global One Automotive, a także coraz silniejsza automatyzacja wielu procesów biznesowych.

Mimo nadzwyczajnej sytuacji na rynku spowodowanej pandemią zanotowaliśmy bardzo dobre wyniki i wzrost zysku w II kwartale o ponad 140% r/r. Tak istotna poprawa rentowności była możliwa dzięki szybkiej i odpowiedniej reakcji zarządu na dynamicznie zmieniającą się sytuację rynkową związaną z pandemią koronawirusa. Pracowaliśmy w nadzwyczajnych warunkach reżimu sanitarnego, ale także byliśmy w pełni przygotowani na spodziewaną, wzmożoną mobilność klientów i rosnącą siłę nabywczą po okresie lockdownu. Druga połowa maja i czerwiec były bardzo dobrymi okresami pod względem obrotów i ruchu klientów – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Mamy stabilną sytuację finansową, bardzo dobrą płynność. W całym 2020 roku naszym priorytetem jest dalsza poprawa rentowności względem poprzedniego roku. Chcemy jednocześnie nadal zwiększać skalę działania. Rosnący polski rynek części stwarza możliwości wzrostu dlatego nadal rozbudowujemy sieć dystrybucji. Chcemy także zwiększać udział sprzedaży eksportowej, która na poziomie netto daje nam wyższą rentowność. Popyt na części zamienne rośnie wraz ze wzrostem parku samochodowego w Polsce, do czego przyczynia się napływ używanych pojazdów z zagranicy jak i zakup nowych aut. Rynek nam sprzyja, a my w pełni wykorzystujemy jego możliwości – dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl


 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne. Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu, nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie, sieci 90 oddziałów (stan na 30.06.2020 r.) oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Łączna powierzchnia magazynowa Grupy Auto Partner wynosi blisko 100 tys. m². Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie.

Grupa Auto Partner S.A. realizuje dużą część sprzedaży na rynku polskim, który po 2019 roku odpowiadał za 62% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła wówczas 38% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak: Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

2020-11-18T10:57:54+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska