Pracuj w kombinezonie Shell 2024-02-01T14:20:25+00:00

Pracuj w kombinezonie Shell

Każdy klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu wybranych 209-litrowych lub 55-litrowych beczek oleju marki Shell dostępnych w sprzedaży Auto Partner SA, otrzyma profesjonalny dwuczęściowy kombinezon warsztatowy z logo Shell.

Asortyment objęty promocją dostępny jest w regulaminie.

Okres trwania promocji: od 01.02.2024 r. do wyczerpania zapasów.

<< Zobacz ulotkę >>


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Asortyment promocyjny: wybrany asortyment 209- oraz 55-litrowych beczek oleju firmy Shell dostępne w sprzedaży Auto Partner SA, tj. 5W30 ECT C3 209L, 15W40 RIM R4 L 209L, TELLUS S2 VX 46 209L, 0W30 ECT 507 00 209L, 10W30 RIM R5 LE 209L, TELLUS S2 MX 46 209L, 5W30 RIM R6 LME 209L, 5W30 ECT C3 55L, 5W40 ULTRA 55L.
 6. Każdy klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu 209-litrowej lub 55-litrowej beczki oleju marki Shell, otrzyma dodatkowo profesjonalny dwuczęściowy kombinezon warsztatowy z logo Shell.
 7. W celu otrzymania promocyjnego kombinezonu należy zgłosić zakup asortymentu promocyjnego przedstawicielowi handlowemu.
 8. Termin obowiązywania Promocji: od 01.02.2024 r. do wyczerpania zapasów. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
 9. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 10. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 11. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 12. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 13. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska