Niech się smaży (z) Liqui Moly 2024-03-01T15:19:44+00:00

Niech się smaży (z) Liqui Moly

Każdy klient, który na koniec promocji osiągnie określony próg zakupowy na asortymencie Liqui Moly dostępnym w sprzedaży Auto Partner SA, otrzyma nagrodę:

III próg – 10 000 zł netto – duży zestaw patelni Tefal lub karta Media Expert 600 zł,
II próg – 5 000 zł netto – mały zestaw patelni Tefal lub karta Media Expert 250 zł,
I próg – 2 500 zł netto – karta Media Expert 100 zł.

Okres trwania promocji: 01.03 – 30.04.2024 r.

<< Zobacz ulotkę >>

Dodatkowo nagradzamy dziesięciu klientów, którzy dokonają największego obrotu netto na wybranych dodatkach samochodowych marki Liqui Moly.

<< Zobacz nagrody w rankingu Niech się smaży (z) Liqui Moly >>

Weź udział


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA prowadzący działalność gospodarczą i posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie promocje.autopartner.com.
 6. W Promocji liczone są wyłącznie towary zakupione na fakturze VAT z wyłączeniem dokumentów typu FVN.
 7. Promocja obejmuje asortyment marki Liqui Moly dostępny w sprzedaży Auto Partner SA.
 8. Nagrody zostaną wręczone klientom za osiągniecie określonego progu zakupowego na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji. Nagrodami w Promocji są:
  III próg – 10 000 zł netto – zestaw patelni TEFAL Ingenio Natural Force L3969153 lub karta podarunkowa Media Expert o wartości 600 zł,
  II próg – 5 000 zł netto – zestaw patelni TEFAL Ingenio Emotion L897S474 lub karta podarunkowa Media Expert o wartości 250 zł,
  I próg – 2 500 zł netto – karta podarunkowa Media Expert o wartości 100 zł.
 9. Dziesięciu klientów, którzy dokonają największych skumulowanych obrotów netto na asortymencie określonym w punkcie 10. regulaminu otrzyma nagrody:
  1. miejsce – monitor AOC C27G3U 27″ 1920x1080px 165Hz 1 ms Curved,
  2. miejsce – tablet XIAOMI Redmi Pad SE 11″ 4/128GB Wi-Fi Zielony,
  3. miejsce – smartwatch SAMSUNG Galaxy Watch 4 SM-R860NZ 40mm Czarny,
  4. miejsce – fotel COBRA Rebel CR206 Czarny,
  5. miejsce – urządzenie wielofunkcyjne HP LaserJet M140we Wi-Fi BLE Mono Instant Ink HP+,
  6. miejsce – słuchawki JBL Quantum 360X,
  7. i 8. miejsce – zestaw SPARCO Kitpro Poleposition 4w1,
  9. i 10. miejsce – karta Media Expert o wartości 250 zł.
 10. Nagrody wymienione w punkcie 9. zostaną wręczone na podstawie rankingu wysokości obrotu netto skumulowanych zakupów dokonanych w okresie trwania Promocji w sprzedaży Auto Partner SA na następującym asortymencie: środek do czyszczenia wtryskiwaczy 500ml Diesel dodatek do paliwa (LM2666), środek do czyszczenia wtryskiwaczy 500ml Diesel Pro-Line dodatek do paliwa (LM20450), środek do płukania silnika 500ml Proline Engine Flush (LM2662) oraz środek do płukania silnika 300ml Engine Flush (LM2640).
 11. Punkty zdobyte w Promocji wskazanie na platformie promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia Promocji.
 12. Organizator zastrzega sobie prawo do wręczenia nagród o zbliżonej wartości rynkowej w przypadku braku dostępności nagród przewidzianych w niniejszej promocji.
 13. Termin obowiązywania Promocji: 01.03 – 30.04.2023 r.
 14. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 15. Wyniki będą weryfikowane po zakończeniu Promocji. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, Uczestnik zobowiązany jest nabyć  nagrodę otrzymaną w Promocji za cenę rynkową.
 16. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 17. Każdy odbiór nagrody musi zostać potwierdzony pisemnie przez Uczestnika Promocji poprzez kompletne i czytelne wypełnienie oświadczenia o odbiorze nagrody. Oświadczenie musi być wypełnione w dwóch egzemplarzach, po jednym dla Uczestnika i jednym dla Organizatora. W przypadku braku oświadczenia o odbiorze nagrody wszelkie reklamacje nie będą uwzględniane.
 18. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 19. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 20. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy Auto Partner SA oraz osoby trzecie prowadzące w imieniu Auto Partner SA oddziały franczyzowe, a w szczególności: wspólnicy lub członkowie organów zależnych spółek handlowych i ich pracownicy lub innych podmiotów zależnych, oraz pracownicy oddziałów Auto Partner SA i ich małżonkowie oraz zstępni.
 21. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub promocje.autopartner.com
 22. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska