Loading...
Raporty i informacje finansowe 2018-11-29T17:43:09+00:00

RAPORTY BIEŻĄCE

Wszystkie raporty z 2018 roku:

Wszystkie raporty z 2017 roku:

Wszystkie raporty z 2016 roku:

RAPORTY OKRESOWE

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenia Zarządu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2018 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2018 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za I półrocze 2018 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Sprawozdania Skonsolidowanego za I półrocze 2018 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Sprawozdania Jednostkowego za I półrocze 2018 r.


Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2017 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2017 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za I półrocze 2017 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Sprawozdania Skonsolidowanego za I półrocze 2017 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Sprawozdania Jednostkowego za I półrocze 2017 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenia Zarządu


Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01_01_2016 do 30_06_2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenia Zarządu


Wybrane Dane Finansowe

Sprawdź
Sprawdź
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska