Loading...
Raporty i informacje finansowe 2020-09-17T07:19:40+00:00

RAPORTY BIEŻĄCE

Wszystkie raporty z 2020 roku:

Wszystkie raporty z 2019 roku:

Wszystkie raporty z 2018 roku:

Wszystkie raporty z 2017 roku:

Wszystkie raporty z 2016 roku:

RAPORTY OKRESOWE

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenia Zarządu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2020 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2020 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za I półrocze 2020 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego za I półrocze 2020 r.


Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenia Zarządu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2019 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2019 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za I półrocze 2019 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Sprawozdania Skonsolidowanego za I półrocze 2019 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Sprawozdania Jednostkowego za I półrocze 2019 r.


Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenia Zarządu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2018 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2018 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za I półrocze 2018 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Sprawozdania Skonsolidowanego za I półrocze 2018 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Sprawozdania Jednostkowego za I półrocze 2018 r.


Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2017 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2017 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za I półrocze 2017 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za I półrocze 2017 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Sprawozdania Skonsolidowanego za I półrocze 2017 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu Śródrocznego Sprawozdania Jednostkowego za I półrocze 2017 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenia Zarządu


Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Śródroczne Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 01.01.2016 do 30.06.2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 01_01_2016 do 30_06_2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenia Zarządu


Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2020

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Informacja dodatkowa do raportu za I kwartał 2020


Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Skonsolidowane śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Jednostkowe śródroczne sprawozdanie finansowe za III kwartał 2019

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Podstawowe informacje dodatkowe do raportu za III kwartał 2019


Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Podstawowe informacje dodatkowe do raportu za I kwartał 2019


Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2018

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Informacja dodatkowa do raportu za III kwartał 2018 r. korekta


Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Podstawowe informacje dodatkowe do raportu za I kwartał 2018 r.


Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2017 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Podstawowe informacje dodatkowe do raportu za III kwartał 2017 r.


Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2017 r.

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Podstawowe informacje dodatkowe do raportu za I kwartał 2017 r.


Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Skonsolidowane śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Jednostkowe śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe za III kwartał 2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Podstawowe informacje dodatkowe do raportu za III kwartał


Jednostkowy raport roczny za rok 2019

Adobe_PDF_file_icon_24x24 List Prezesa Zarządu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenia Zarządu do sprawozdania jednostkowego

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Ocena Rady Nadzorczej

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie z badania sprawozdania jednostkowego

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za rok 2019


Skonsolidowany raport roczny za rok 2019

Adobe_PDF_file_icon_24x24 List Prezesa Zarządu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenia Zarządu do sprawozdania skonsolidowanego

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Ocena Rady Nadzorczej

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2019

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie z badania sprawozdania skonsolidowanego

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za rok 2019


Jednostkowy raport roczny za rok 2018

Adobe_PDF_file_icon_24x24 List Prezesa Zarządu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenie Zarządu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Ocena Rady Nadzorczej

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie z badania sprawozdania jednostkowego


Skonsolidowany raport roczny za rok 2018

Adobe_PDF_file_icon_24x24 List Prezesa Zarządu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenie Zarządu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Informacja Zarządu dotycząca firmy audytorskiej

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenie RN dotyczące Komitetu Audytu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Ocena Rady Nadzorczej

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2018

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2018

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie z badania sprawozdania skonsolidowanego


Jednostkowy raport roczny za rok 2017

Adobe_PDF_file_icon_24x24 List Prezesa Zarządu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenia

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2017

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania jednostkowego

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017


Skonsolidowany raport roczny za rok 2017

Adobe_PDF_file_icon_24x24 List Prezesa Zarządu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenia

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2017

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanego

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2017


Jednostkowy raport roczny za rok 2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport i opinia biegłego rewidenta do sprawozdania jednostkowego

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenia Zarządu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 List Prezesa Zarządu


Skonsolidowany raport roczny za rok 2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2016

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Raport i opinia biegłego rewidenta do sprawozdania skonsolidowanego

Adobe_PDF_file_icon_24x24 Oświadczenia Zarządu

Adobe_PDF_file_icon_24x24 List Prezesa Zarządu

Wybrane Dane Finansowe

Sprawdź
Sprawdź
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska