Auto Partner SA. Auto Partner SA.
7 minuty Wydarzenia

KNF ZATWIERDZIŁA PROSPEKT AUTO PARTNER S.A.

Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła dziś prospekt emisyjny Auto Partner S.A., jednego z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych. Spółka planuje przeprowadzić ofertę publiczną w I półroczu tego roku. W ramach oferty planowana jest emisja nowych akcji oraz sprzedaż części akcji istniejących. Środki z emisji nowych akcji Spółka zamierza przeznaczyć na przyśpieszenie rozwoju firmy i realizację strategicznych celów m.in.: zwiększenie skali działania, dalszą dywersyfikację oferty produktowej.

Publikacja prospektu Auto Partner S.A. planowana jest na 5 maja 2016 roku.

Rolę oferującego w procesie oferty publicznej pełni Bank Zachodni WBK S.A. Doradcą prawnym jest kancelaria Daniłowicz Jurcewicz Biedecki i Wspólnicy, zaś audytorem firma doradcza Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

Cieszymy się z zatwierdzenia naszego prospektu emisyjnego i planujemy niezwłocznie rozpocząć ofertę publiczną. Środki pozyskane z emisji pomogą nam w dalszym zwiększaniu skali działalności, m.in. poprzez rozbudowę sieci dystrybucji, zaplecza magazynowo-logistycznego czy wprowadzanie do oferty kolejnych marek własnych. Mamy jasno sprecyzowaną ścieżkę rozwoju. Rokrocznie odnotowujemy ok. 20-proc. dynamikę sprzedaży. W I kwartale i kwietniu 2016 dynamika ta była znacznie wyższa w wyniku rozwoju Grupy i rozbudowy sieci filii, które zaczynają przynosić zyski po upływie ok. 15 miesięcy od otwarcia. Pierwsze miesiące roku pokazują efekt tych inwestycji. W ostatnich czterech latach uruchomiliśmy 35 nowych filii. Widzimy ogromny potencjał zarówno na krajowym jak i zagranicznym rynku, dlatego rozwijamy sprzedaż w obu tych kierunkach. Obecnie sprzedaż na rodzimym rynku i za granicą realizujemy z magazynów z Polski. Nowoczesne centrum dystrybucyjne w Bieruniu, oddane do użytku w 2014 roku stanowi bazę do dalszego wzrostu zarówno skali działalności Grupy jak i jej rentowności – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Systematycznie umacniamy pozycję jednego z czołowych graczy na rozproszonym rynku dystrybucji części samochodowych. Na bazie doświadczeń z 20 lat działalności wypracowaliśmy przewagi konkurencyjne, które budują wartość spółki, między innymi takie jak: szeroką ofertę części samochodowych od topowych dostawców z całego świata, nowoczesną, w pełni zinformatyzowaną infrastrukturę magazynową czy rozbudowaną sieć dystrybucji i wysoki poziom informatyzacji procesów biznesowych – dodaje Aleksander Górecki.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner SA jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO. Grupa stanowi platformę sprzedaży oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

Auto Partner działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego magazynu centralnego wysokiego składowania o powierzchni 20 tys. m2 (zlokalizowanego w Bieruniu), sieci 60 oddziałów wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok. 30 tys. m2 oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie.

Grupa Auto Partner współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Oferta Grupy obejmuje blisko 150.000 referencji co przekłada się na 7,5 mln części zamiennych w centralnym magazynie oraz magazynach zlokalizowanych w filiach w Polsce. Grupa jest jedynym w Polsce dystrybutorem produktów renomowanych producentów Meyle i NK (zawieszenie, hamulce, napęd), Alco (filtry) oraz marki własnej Maxgear, w ramach której oferuje produkty ze wszystkich grup asortymentowych.

Grupa Auto Partner realizuje sprzedaż przede wszystkim na rynku polskim, który w 2015 roku odpowiadał za 81,5% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła w 2015 roku ok. 18,5% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

Największymi akcjonariuszami Auto Partner są Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki
i Katarzyna Górecka (członek Rady Nadzorczej), którzy posiadają łącznie 95,02% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Grupa zatrudnia ok. 900 pracowników.

WYNIKI FINANSOWE 2013-2015, TENDENCJE W I KWARTALE I KWIETNIU 2016
Wybrane skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Auto Partner w latach 2013-2015 przedstawia poniższa tabela:

w mln PLN 2015 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 518,6 425,1 354,8
EBIT 26,2 24,3 30,7
EBITDA 30,1 27,7 33,2
Zysk netto 16,3 15,1 22,6

W 2015 roku przychody ze sprzedaży Grupy osiągnęły poziom 518,6 mln zł i były wyższe o 22% od wartości uzyskanej w roku 2014. Spółka szacuje swój udział w rozproszonym rynku na 6,1%. Dzięki utrzymującej się od kilku lat wysokiej, przekraczającej 20% rocznie, dynamice wzrostu przychodów ze sprzedaży wskaźnik ten zwiększył się 2-krotnie od 2007 roku i nadal konsekwentnie rośnie.

Również wynik EBITDA, zysk operacyjny oraz zysk netto Grupy były w 2015 roku znacząco wyższe niż w roku 2014. Natomiast wyniki uzyskane w 2014 roku stosunkowo słabsze w porównaniu z rokiem 2013 były związane z ponoszeniem wysokich nakładów m.in. na dynamiczny rozwój oddziałów w całej Polsce oraz nowoczesne centrum logistyczne w centrali w Bieruniu. Nowo otwarte oddziały zaczynają przynosić zyski po upływie ok. 15 miesięcy od otwarcia. Pozytywne tendencje wynikające z rozwoju Grupy i otwierania nowych filii wpłynęły na wyższą dynamikę sprzedaży Spółki w I kwartale i kwietniu 2016 roku. W tym okresie wartość przychodów ze sprzedaży Grupy Auto Partner była wyższa o ponad 30% w porównaniu z analogicznym okresem roku 2015.

Dodatkowych informacji udziela:

Bartłomiej Mokry
tel. +48 32 325 15 00
e-mail: b.mokry@autoap.com.pl

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem: www.autopartner.com

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”). Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”) jest prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) i opublikowany po jego zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce Prospekt zostanie opublikowany i będzie dostępny na stronie internetowej Spółki (www.autopartner.com) oraz na stronie internetowej Banku Zachodniego WBK S.A. pełniącego w ramach Oferty funkcję oferującego (www.dmbzwbk.pl).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Rozpowszechnianie tego dokumentu w niektórych państwach może być zabronione. Niedozwolona jest dystrybucja niniejszego dokumentu na terytorium Kanady, Japonii lub Australii. Informacje zawarte w załączonym dokumencie nie stanowią oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Kanadzie, Japonii lub Australii.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII.

Podziel się tą informacją ze znajomymi!

Więcej aktualności

Czas na wyjazdową rundę RSMP na Słowacji!
2 minut

Czas na wyjazdową rundę RSMP na Słowacji!

Zawodnicy Rajdowych Samochodowych Mistrzostw Polski w tej chwili nie mają wakacji. Udają się na Słowację do Koszyc, gdzie swoją bazę ma czwarta runda krajowego czempionatu. Pięćdziesiąta jubileuszowa edycja słowackiego klasyka powróciła do kalendarza RSMP po trzech latach przerwy. Na starcie…

Psiaki w Auto Partner SA zawsze mile widziane!

Psiaki w Auto Partner SA zawsze mile widziane!

Kolejny Dzień Zabierania Psa do Biura za nami! Cieszymy się, że jak co roku akcja spotkała się z szerokim odzewem i PSYjaciele pojawili się nie tylko w centrali i filiach AP w Polsce, ale i w Pradze. Razem z naszymi…

Driftingowe Mistrzostwa Polski 2024 - RD2 Tor Słomczyn
2 minut

Driftingowe Mistrzostwa Polski 2024 – RD2 Tor Słomczyn

W dniach 22-23 czerwca odbyła się druga runda Driftingowych Mistrzostw Polski. Tym razem ponad 50 kierowców z Polski i zagranicy rywalizowało na torze zlokalizowanym kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Autodrom Słomczyn to nowoczesny obiekt, który jest bardzo lubiany, zarówno przez zawodników,…