Loading...
Informacje o Spółce 2020-08-04T10:01:01+00:00

PROFIL DZIAŁALNOŚCI

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i motocykli. Grupa stanowi platformę sprzedaży, głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

Auto Partner działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu o powierzchni ponad 40 tys. m², nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie o powierzchni 8,5 tys. m², sieci ponad 90 oddziałów wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok. 48 tys. m² oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie.

Czytaj dalej…

STRATEGIA

Wzrost skali działania poprzez m.in. rozbudowę i usprawnianie sieci dystrybucji: tworzenie własnych oddziałów i regionalnych centrów logistyczno-magazynowych (wykorzystane również do zaopatrywania wybranych rynków zagranicznych) oraz ekspansję zagraniczną (sprzedaż z magazynów w Polsce oraz plan uruchomienia filii na terenie Łotwy i Czech).

Dalsza dywersyfikacja produktowa poprzez rozszerzanie asortymentu oferowanych przez Grupę części zamiennych.

Dalszy wzrost rentowności m.in. poprzez wprowadzanie dodatkowych marek własnych o różnym pozycjonowaniu cenowym, w tym także z segmentu premium; rosnącą skalę działania, ulepszanie i rozbudowę rozwiązań IT (pozwalające na efektywną kontrolę kosztów).

Rozszerzenie działalności o nowe rynki.

MODEL BIZNESOWY

  • Modelem biznesowym Grupy jest pełnienie roli platformy sprzedaży szerokiego asortymentu części zamiennych do samochodów oraz podmiotu logistycznego zapewniającego szybką dostawę zamówionych części bezpośrednio do klienta końcowego na terenie całej Polski oraz wybranych krajów regionu Europy Środkowej i Wschodniej oraz do wybranych krajów Europy Zachodniej.

  • Grupa dysponuje rozbudowaną infrastrukturą logistyczną – zarówno w postaci magazynów, oddziałów jak i infrastruktury transportowej oraz informatyczną, umożliwiającą realizację usługi outsourcingu magazynu samochodowych części zamiennych wraz z logistyką dostaw just-in-time do klientów końcowych, a także szeroką sieć relacji biznesowych z dostawcami produktów.

  • Grupa zarządza szeroką ofertą produktową, w tym wysokomarżową marką własną MaXgear.

  • Klientami końcowymi Grupy są przede wszystkim warsztaty samochodowe oraz sklepy motoryzacyjne.

  • Zdecydowana większość zamówień realizowana jest drogą elektroniczną.

AKCJONARIAT

akcje auto partner

*AEGON Otwarty Fundusz Emerytalny w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 7 czerwca 2016 r. poinformował, że posiada 6 700 000 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 22 czerwca 2017 roku stanowią obecnie 5,175% udziału w ogólnej liczbie głosów.

**Otwarty Fundusz Emerytalny „Złota Jesień” (OFE PZU) w ostatnim otrzymanym przez Emitenta zawiadomieniu z dnia 10 kwietnia 2017 r. poinformował, że posiada 8 617 124 akcji Emitenta, które wg obliczeń Spółki po podwyższeniu kapitału zakładowego w dniu 22 czerwca 2017 roku stanowią obecnie 6,656% udziału w ogólnej liczbie głosów.

***Nationale – Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. poprzez zarządzane fundusze: Nationale – Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale – Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny poinformowało Emitenta o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu w zawiadomieniu z dnia 8 stycznia 2018 r. które wg obliczeń Spółki według aktualnej wysokości kapitału zakładowego stanowią obecnie  6,279% udziału w ogólnej liczbie głosów.

WŁADZE SPÓŁKI

Aleksander Górecki

Prezes Zarządu

Z branżą motoryzacyjną związany od 1993 roku, w którym założył spółkę Auto Partner. Jest głównym akcjonariuszem firmy. Od początku istnienia spółki odpowiedzialny za jej rozwój, relacje z kluczowymi dostawcami i partnerami biznesowymi. Ukończył studia magisterskie w Wyższej Szkole Morskiej w Gdyni.

Andrzej Manowski

Wiceprezes Zarządu

Związany ze spółką od 1994 roku, od 2007 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Odpowiedzialny za ekspansję geograficzną spółki, w tym rozwój działalności eksportowej, nadzoruje także projekty informatyczne. Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Zarządzania Marketingowego i Języków Obcych w Katowicach Wydział Ekonomiczno-Filologiczny, na kierunku Zarządzanie i Marketing (specjalność – marketingowe zarządzanie firmą) oraz uzupełniające studia magisterskie na tej samej uczelni na kierunku Rachunkowość i Informatyka.

Piotr Janta

Wiceprezes Zarządu

Związany ze spółką od 2009 roku na stanowisku Dyrektora Sprzedaży, od grudnia 2015 roku pełni także funkcję Członka Zarządu. Odpowiedzialny za rozwój sieci sprzedaży oraz komunikację marketingową spółki. Z branżą związany od 2005 roku. Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu na kierunku Informatyka i Ekonometria, specjalność e-biznes, oraz na tej samej uczelni studia magisterskie na kierunku Finanse i Rachunkowość, specjalność Informatyka w finansach. Posiada certyfikację Akademii Trenerów Sprzedaży Development Partners Wrocław oraz certyfikację Thomas International w zakresie narzędzi PPA.

RADA NADZORCZA

W skład Rady Nadzorczej Spółki wchodzi pięciu członków powołanych na wspólną pięcioletnią kadencję:

Jarosław Roman Plisz – Członek Rady Nadzorczej
Mateusz Melich – Członek Rady Nadzorczej
Bogumił Jarosław Woźny – Członek Rady Nadzorczej
Bogumił Kamiński – Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Urban – Członek Rady Nadzorczej

Członkami Rady Nadzorczej spełniającymi kryteria niezależności wynikające z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW oraz Statutu są Pan Bogumił Kamiński (zobacz oświadczenie) oraz Pan Bogumił Woźny (zobacz oświadczenie), Pan Mateusz Melich (zobacz oświadczenie), Pan Andrzej Urban (zobacz oświadczenie).

KOMITET AUDYTU

W skład Komitetu Audytu Spółki wchodzą:

Jarosław Roman Plisz – Członek Komitetu Audytu
Mateusz Melich – Członek Komitetu Audytu
Bogumił Kamiński – Członek Komitetu Audytu

Regulamin Walnego Zgromadzenia

POBIERZ
POBIERZ
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska