POMAGAMY – AKCJA KOMPUTER DLA UCZNIA

Firma Auto Partner przyłączyła się do akcji zapewnienia dostępu do zdalnej nauki najbardziej potrzebującym dzieciom. Niewykorzystywany, ale sprawny sprzęt komputerowy dostał drugie życie.

 

Rozprzestrzenianie się koronawirusa spowodowało zamknięcie placówek oświatowych i wprowadzenie nauki zdalnej. Jednak aby móc uczestniczyć w tak zorganizowanej edukacji, niezbędny jest dostęp do komputera i Internetu. Niestety nie każde dziecko ma taką możliwość, nie każde posiada w domu komputer, z którego może korzystać w czasie zdalnych lekcji. Szczególne trudności w tym zakresie występują w rodzinach wielodzietnych, gdzie pięcioro dzieci korzysta z jednego komputera, oraz w rodzinach dysfunkcyjnych. Do nich skierowano wsparcie w ramach akcji komputer dla ucznia.

Firma Auto Partner przyłączyła się do akcji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz wsparła lokalną społeczność. Przekazała na akcję 19 komputerów, nieużytkowanych już przez pracowników, ale ciągle w pełni sprawnych. Zestawy komputerowe wraz z niezbędnymi akcesoriami trafiły do najbardziej potrzebujących dzieci z Katowic i Bierunia.

– W obecnej sytuacji brak odpowiedniego sprzętu oraz możliwości korzystania z sieci komputerowej sprawia, że niektóre dzieci nie mogą uczyć się zdalnie, a zatem nie realizują jednego z podstawowych praw dziecka – prawa do nauki. Każdy komputer to szansa dla dziecka, aby nie zostać w tyle. Dziękujemy Auto Partner SA za włączenie się w akcję pracowników Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach „Podziel się laptopem”, która zorganizowana została w związku z sytuacją epidemiczną w Polsce – mówi Dyrektor SP11 w Katowicach dr hab. Tomasz Huk.

W Bieruniu w dystrybucji sprzętu dla uczniów pomagał Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

– Komputery zostały rozdysponowane do Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu i Szkoły Podstawowej nr 3 w Bieruniu. W dobie trwającej epidemii koronawirusa posłużą oczywiście do prowadzenia zdalnych lekcji – napisał Krystian Grzesica, Burmistrz Miasta Bieruń.

Sprzęt dostał drugie życie. Został sprawdzony, skompletowany i przygotowany do nauki np. poprzez instalację bezpłatnych programów do edycji tekstu. W najbliższych dniach zostanie przekazany bezpośrednio do rodzin, aby dzieci mogły dołączyć do zdalnej edukacji.

2020-04-28T16:14:53+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska