PODSUMOWANIE WYJĄTKOWEGO 2022 ROKU

Na stronie skierowanej do naszych inwestorów można zapoznać się ze sprawozdaniem niefinansowym za 2022 rok. W dokumencie znajdziemy informacje nt. zatrudnienia, działalności społecznej czy środowiska – dotyczące całej Grupy Kapitałowej Auto Partner.

Choć rok 2022 niósł w sobie nadzieję na stabilizację po dobiegającej końca pandemii koronawirusa, to szybko zweryfikowała to rzeczywistość. Przeżyliśmy sporo, jeśli chodzi o wydarzenia na świecie: agresja Rosji na Ukrainę, kryzys energetyczny, zaburzenia w łańcuchach dostaw, szalejąca inflacja – to była kumulacja negatywnych zjawisk, które nie tylko odcisnęły swoje piętno na gospodarce, ale i na życiu każdego z nas.

Wszystkie te wydarzenia wpłynęły również na Auto Partner SA. Pokazaliśmy jednak, że biznes może czynić dobro, a nasi pracownicy dali wyraz ludzkiej solidarności i życzliwości.

Zachęcamy do lektury i podsumowania 2022 roku: Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych za rok 2022

2023-06-16T14:52:42+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska