DOBRE PRAKTYKI AUTO PARTNER I MAXSERWIS W RAPORCIE FORUM ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

Działania prowadzone przez Auto Partner SA i sieć MaXserwis znalazły się w gronie najlepszych inicjatyw podejmowanych przez przedsiębiorstwa na rzecz ESG, CSR i zrównoważonego rozwoju w Polsce.

Raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu wydawana od 2002 roku. Raport jest przeglądem aktywności firm, które zgłosiły swoje działania w zakresie CSR, oraz podsumowuje najważniejsze kwestie związane z odpowiedzialnym biznesem w danym roku w Polsce.

W dwudziestej pierwszej edycji zaprezentowano rekordową liczbę 1705 dobrych praktyk (poprzednio było to 1677 praktyk) zgłoszonych przez 272 firmy. Najwięcej z nich – bo aż 477 – dotyczyło zaangażowania społecznego i rozwoju społeczności lokalnej. Drugim pod względem liczebności był obszar praktyk z zakresu pracy (419 działań). Na trzecim miejscu znalazł się obszar środowiskowy z 360 praktykami. Największy, bo prawie trzykrotny wzrost odnotowano w obszarze praw człowieka, do którego zakwalifikowano 282 praktyki.

Auto Partner SA został dostrzeżony za akcję solidarnościową dla pochłoniętej wojną Ukrainy – zaangażowanie pracowników w pomoc uchodźcom oraz działania pomocowe na terenie Polski i Ukrainy. Drugą dobrą praktyką jest recyklomat, z którego korzystają pracownicy magazynu centrali AP w Bieruniu. To urządzenie promuje segregację śmieci – za plastik, aluminium oraz szkło, które do niego trafia, pracownicy otrzymują zniżki do automatu vendingowego stojącego obok.

Z kolei MaXserwis, sieć warsztatów samochodowych należąca do Auto Partner SA, do raportu zgłosiła dwie swoje praktyki – coroczne akcje bezpłatnego sprawdzania stanu technicznego pojazdów, w ramach których kierowcy mogą sprawdzić stan zawieszenia, płynów chłodzącego i hamulcowego, błędy zapisane w pamięci sterowników, stan oleju, głębokość bieżnika czy stan akumulatora. W 2022 roku akcja odbyła się w 26 lokalizacjach w Polsce, a sprawdzonych zostało ponad 1700 samochodów.

Ponadto doceniono współpracę uczestników sieci MaXserwis z lokalnymi placówkami edukacyjnymi oraz biznesem i w raporcie znalazły się także przeprowadzone dwudniowe szkolenia techniczne dla uczniów klas o specjalności technik pojazdów samochodowych w szkołach ponadpodstawowych w Hrubieszowie i Siedlcach.

Pobierz raport:https://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/raport-2022/

Ważnym elementem publikacji są artykuły eksperckie dotyczące kluczowych trendów w obszarze zrównoważonego rozwoju. W 21. edycji raportu znaleźć można teksty m.in. następujących ekspertów i ekspertek: Ásthildur Hjaltadóttir (Global Reporting Initiative), Dominic Waughray (World Business Council for Sustainable Development), Stefan Crets (CSR Europe), dr Monika Szewczyk i dr Piotr Mikołajczyk (Centrum UNEP/GRID Warszawa) czy szerokiego grona ekspertów z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

2023-04-18T13:36:09+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska