AUTO PARTNER WSPIERA SŁUŻBĘ ZDROWIA W CZASIE WALKI Z KORONAWIRUSEM

Zarząd Auto Partner SA przekazał 50 000 zł Fundacji Cicha – Nadzieja na pomoc dla Szpitala Miejskiego w Tychach na najpilniejsze potrzeby w obliczu funkcjonowania placówki w warunkach pandemii wirusa SARS-CoV-2.

Przekazana pomoc finansowa pozwoli na zakup najpotrzebniejszych materiałów, w tym środków ochrony osobistej personelu oraz pacjentów, niezbędnych do zapewnienia sprawnego funkcjonowania szpitala w obecnych warunkach epidemiologicznych.

 

– Czujemy się odpowiedzialni za społeczność lokalną, wśród której działamy i tam kierujemy naszą pomoc. Jesteśmy wdzięczni lekarzom i personelowi medycznemu za ich codzienną pracę, poświęcenie i walkę z koronawirusem, nie tylko na pierwszych liniach frontu w szpitalach zakaźnych, ale we wszystkich placówkach medycznych, gdzie ratowane jest zdrowie i życie Polaków. W obecnych czasach każde wsparcie kierowane w stronę szpitali i służby zdrowia jest niezmiernie ważne, dlatego traktujemy je priorytetowo – Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Wsparcie dla Szpitala Miejskiego w Tychach jest elementem społecznej odpowiedzialności biznesu firmy. Sytuacja epidemiologiczna, w której znalazła się Polska, wymaga wyjątkowych działań i szczególnej solidarności.

– Serdecznie dziękujemy za okazane szpitalowi wsparcie. Taka pomoc jest dla nas bardzo potrzebna. W obecnej sytuacji epidemiologicznej równie ważne, jak wsparcie stworzonych szpitali zakaźnych, jest prawidłowe funkcjonowanie wszystkich placówek medycznych. Otrzymane środki przeznaczone zostaną na zapewnienie lepszych warunków ochrony naszym pracownikom, ale także pacjentom. Dziękujemy, że pamiętacie w tej sytuacji o wszystkich chorych – dr n. med. Marek Krawczyk, Dyrektor Szpitala Miejskiego w Tychach.

Jednocześnie chcemy podkreślić, że w obecnej sytuacji wprowadziliśmy we wszystkich filiach Auto Partner wewnętrzne procedury bezpieczeństwa i środki profilaktyczne mające na celu ochronę pracowników, ich rodzin oraz partnerów biznesowych i interesariuszy w tym wyjątkowo trudnym czasie.

2020-04-06T15:30:15+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska