Loading...
Multimedijos 2021-07-08T11:55:27+00:00

Auto Partner SA tikslas plėtra!

Neiti į priekį, reiškia žengti atgal. Tai visiems žinomas posakis. Būtent šia kryptimi jau daugelį metų vystosi „Auto Partner“. Beveik dvidešimt penkerius metus bendrovė sėkmingai veikia automobilių dalių platinimo rinkoje. Siekiant patenkinti vis augančią paklausą rinkoje, nuolat didinamas asortimentas skatina imtis drąsesnių veiksmų. Per pastaruosius keliolika metų bendrovė ypač išaugo. Tai rodo kelis kartus pakeista jos buveinės vieta. Praėjus 13 veiklos metų, kelis šimtus darbuotojų turinti „Auto Partner“ bendrovė 2006 m. persikėlė į naują, tuo metu modernią buveinę Bierunio mieste (Oświęcimska gatvė, Nr. 300). Tuometinius reikalavimus atitiko erdvūs biurai ir dviejų aukštų 9000 m² sandėlis.

Tolesnės plėtros metu bendrovė įdarbino naujus darbuotojus, išplėtė asortimentą ir dinamiškai didino filialų skaičių Lenkijoje. Praėjus 8 metams, pradėta realizuoti nauja investicija – modernaus logistikos ir platinimo centro statyba. 2014 m. birželio pabaigoje duris atvėrė nauja bendrovės buveinė, įsikūrusi Bierunio mieste, Ekonomiczna gatvėje Nr. 20. Tuo metu bendrovė turėjo beveik 20 000 m² keturių lygių sandėlį bei 1 500 m² administracines patalpas. Sandėlyje veikė liftai ir viena moderniausių konvejerių juostų. Paskirstymo centro ir 26 pakrovimo rampų automatizavimas labai supaprastino ir pagreitino užsakymų realizavimą.

Nuolatinė bendrovės plėtra ir veiklos apimties padidinimas nulėmė tai, kad modernus logistikos ir platinimo centras greitai pasirodė esąs nepakankamas, todėl 2016 m. pabaigoje „Auto Partner“ pradėjo plėsti savo buveinę, statydama naujas sandėliavimo ir administracines patalpas. Naujos patalpos pradėtos naudoti 2017 m. pirmame ketvirtyje. Padidintas sandėlis (12 000 m²) bei administracinės patalpos (apie 700 metrų). Padidėjo pakrovimo rampų skaičius. Ši investicija kartu su sandėlių modernizavimu, asortimento plėtra bei sandėliuose sukauptų dalių kiekio didinimu, naujų prekių ženklų ir produktų linijų įvedimu į rinką pagerino jau beveik 80 filialų visoje Lenkijoje ir daugybės atstovybių užsienyje aptarnavimą.

Bendrovės plėtros tempas ir toliau augo, todėl tais pačiais metais Pruškovo mieste pastatytas naujas, 8500 m² ploto sandėlį turintis logistikos ir sandėliavimo centras. Jo sandėlis ir pardavimo skyrius pradėjo veikti 2017 m. liepos mėn. Jis tiekia dalis Lenkijos šiaurėje esantiems bendrovės filialams bei Lietuvoje ir Latvijoje veikiančioms atstovybėms. Tų pačių metų pabaigoje Čekijoje „Auto Partner“ įkūrė Prahoje logistikos centrą turinčią bendrovę. Nepraėjus metams, buvo priimtas sprendimas toliau plėsti logistikos ir platinimo centrą Bierunio mieste. 2019 m. pradžioje šis projektas užbaigtas ir centras pradėjo savo veiklą. Sandėlis buvo padidintas 11 000 m². Dabar čia yra daugiau nei 40 000 m² sandėliavimo plotas. Administracinės patalpos padidėjo 500 m². Išaugo pakrovimo rampų skaičius – pradėjo veikti 12 naujų rampų. Taip pat išplėstos sandėliavimui skirtos antresolės, kurių dėka sandėliavimo plotas beveik padvigubėjo.

Šiuo metu grupėje dirba per 1700 darbuotojų, visoje šalyje veikia daugiau kaip 100 filialų ir du platinimo centrai, kurių bendras sandėliavimo plotas siekia apie 100 000 m². „Auto Partner“ tiekia savo produktus į Vokietiją, Čekiją, Slovakiją, Austriją, Latviją, Lietuvą, Belgiją, Kroatiją, Estiją, Olandiją, Liuksemburgą, Rumuniją, Slovėniją, Ukrainą, Vengriją ir Italiją.

GALERIJA

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska