Loading...
Kalendarz Inwestora 2019-04-26T15:50:23+00:00
Wydarzenie Data Dodaj do kalendarza
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 maja 2019 r. Adobe_PDF_file_icon_24x24
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2018 4 kwietnia 2019 r. Adobe_PDF_file_icon_24x24
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 4 kwietnia 2019 r. Adobe_PDF_file_icon_24x24
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku 21 maja 2019 r. Adobe_PDF_file_icon_24x24
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku 17 września 2019 r. Adobe_PDF_file_icon_24x24
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku 28 listopada 2019 r. Adobe_PDF_file_icon_24x24
Wydarzenie Data
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku 12 września 2018 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku 22 maja 2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 15 maja 2018 r.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2017 5 kwietnia 2018 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 5 kwietnia 2018 r.
Wydarzenie Data
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku 16 listopada 2017 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku 19 września 2017 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku 30 maja 2017 r.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2016 4 kwietnia 2017 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016 4 kwietnia 2017 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku 16 listopada 2016 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku 6 września 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2016 r.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska