Loading...
Kalendarz Inwestora 2021-01-12T10:56:27+00:00
Wydarzenie Data
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2020 31 marca 2021 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2020 31 marca 2021 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2021 roku 18 maja 2021 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2021 roku 16 września 2021 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2021 roku 23 listopada 2021 r.
Informacja o okresach zamkniętych w 2021 roku  
Wydarzenie Data
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku 24 listopada 2020 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku 17 września 2020 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku 19 maja 2020 r.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2019 7 kwietnia 2020 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2019 7 kwietnia 2020 r.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 10 stycznia 2020 r.
Wydarzenie Data
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku 25 listopada 2019 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku 17 września 2019 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 24 maja 2019 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku 21 maja 2019 r.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2018 4 kwietnia 2019 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2018 4 kwietnia 2019 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2018 roku 12 września 2018 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2018 roku 22 maja 2018 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 15 maja 2018 r.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2017 5 kwietnia 2018 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2017 5 kwietnia 2018 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku 16 listopada 2017 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2017 roku 19 września 2017 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2017 roku 30 maja 2017 r.
Publikacja jednostkowego raportu rocznego za rok 2016 4 kwietnia 2017 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu rocznego za rok 2016 4 kwietnia 2017 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku 16 listopada 2016 r.
Publikacja skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2016 roku 6 września 2016 r.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30 czerwca 2016 r.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska