ZDOKONALUJEME IMAGE ZNACKY – NOVÉ LOGO AUTO PARTNER SA

Postupem casu se mení standardy a duvera zákazníku. Obraz spolecnosti vyžaduje zlepšení a osvežení v urcitém okamžiku. Dne 8. zárí 2018, behem Grand Gala EX APPLT 2018, predseda spolecnosti Aleksander Górecki hovoril o neustálém vývoji spolecnosti a také predstavil historii vzniku spolecnosti. Po vystoupení probehlo spuštení snímku, na jehož konci se uskutecnila premiéra nového loga Auto Partner. Pro úcastníky došlo k velkému prekvapení, ale potlesk všech zarucil nadšení.

Jedinou neustálou vecí v živote je zmena. Všechno, co nás obklopuje, se neustále mení. To se týká také oblasti pusobnosti spolecnosti Auto Partner. Casto se každým dnem ubíhají minimální, ale neustále se menící zmeny. V prípade loga se tato zmena muže zdát znacná, ale je zcela opodstatnená a vznikla v naší mysli pred nekolika mesíci. Koneckoncu, 25. výrocí existence spolecnosti je vhodnou dobou pro takovou zmenu” – rekl Aleksander Górecki, predseda správní rady.

AP EXPERT je strategickou akcí distributora, která je urcena pro zákazníky servisu – proto byla tato chvíle vybrána pro prezentaci nového loga a dnes predstaveno v plné kráse.

“Zavedení nového loga stanovuje pro nás ambiciózní úkoly komplexního omlazení distribucní síte (více než 80 pobocek), automobilový park (nekolik set aut a dodávkových vozu), vytvorení identifikacního systému znacky od pocátecních fází a mnoho dalších. Nejduležitejším jmenovatelem je však udržovat a prohlubovat vztahy se stávajícími klienty a také pozvat nové a nové ke spolupráci. Pri zmene firemního loga vidíme také príležitost zvýšit potenciál stávající znacky a zároven plne zachovat její hodnotu”rekl Piotr Janta, obchodní reditel, clen predstavenstva.

Zmeny v celé spolecnosti budou postupné – nebudou mít vliv na vzájemnou spolupráci, za kterou vám, Vážení zákazníci a dodavatelé jménem správní rady spolecnosti Auto Partner SA, dekujeme – díky vám mužeme oslavit 25. výrocí naší cinnosti. Tímto gestem vás zveme ke shlédnutí krátkého snímku:

2018-10-09T13:51:36+00:00

NEWSLETTER

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska