W GOTOWOŚCI, ABY RATOWAĆ ŻYCIE

Firma Auto Partner SA zakupiła proste w obsłudze defibrylatory AED i szkoli pracowników z ich obsługi. To kolejne z działań podejmowanych w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa pracowników oraz świadomości w obszarze udzielania pierwszej pomocy.

 

Defibrylatory znajdują się w centrali firmy w budynkach biurowych oraz na hali magazynowej. W oznaczonych miejscach zainstalowany jest prosty w obsłudze sprzęt, który może być użyty przez osobę niemającą wykształcenia medycznego. Po podłączeniu urządzenia do klatki piersiowej poszkodowanego analizuje ono rytm serca i określa, czy defibrylacja jest potrzebna. Urządzenie wydaje proste komendy głosowe, prowadząc krok po kroku przez proces resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Pomaga także przy samej reanimacji, podając odpowiednie tempo ucisków.

Kwestia bezpieczeństwa pracowników jest dla nas bardzo ważna. Wyposażenie centrali firmy w defibrylatory oraz szkolenia z udzielania pierwszej pomocy to inwestycje, które podnoszą standardy bezpieczeństwa w miejscu pracy – Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu.

Firma szkoli także pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Są to szkolenia praktyczne z użyciem fantomów i podstawowego sprzętu. Uczestnicy ćwiczą prowadzenie resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykorzystanie defibrylatorów AED oraz poznają podstawowe zagadnienia udzielania pomocy przedmedycznej. Szkolenia prowadzone są przez wykwalifikowanych ratowników medycznych.

Wierzymy, że szkolenia z udzielania pierwszej pomocy oraz rozbudowa wyposażenia, w tym przypadku o defibrylatory AED, spowoduje, że pracownicy w sytuacji krytycznej będą potrafili podjąć skuteczne działania ratujące życie – Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu.

Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK) jest jedną z głównych przyczyn śmierci w Europie. Szacuje się, że NZK jest w Polsce bezpośrednią przyczyną od 40 tysięcy do nawet 80 tysięcy zgonów rocznie. Badania wskazują, że wczesne użycie defibrylatora powoduje znaczące zwiększenie wskaźnika przeżyć. Jeżeli defibrylacja wykonana jest w ciągu 3 minut od chwili zatrzymania krążenia, wskaźnik ten osiąga nawet 80%.

Instalując automatyczne defibrylatory AED, wpisujemy się także w ideę PAD (Public Access Defibrillation), czyli ideę powszechnego dostępu do defibrylatorów oraz promowanie konieczności udzielana pierwszej pomocy.

2020-06-22T10:08:25+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska