Unior urządza warsztat 2019-01-17T16:27:02+00:00

Unior urządza warsztat

Każdy klient, który podpisze nową Umowę Wsparcia* lub Umowę Wsparcia Warsztatu* oraz w jej ramach zakupi narzędzia Unior na określoną kwotę w okresie trwania promocji, otrzyma profesjonalne narzędzia Unior! 

 • 2 500 zł netto – latarka, klucz do kół oraz szczypce,
 • 3 750 zł netto – latarka, komplet szczypiec oraz komplet kluczy płasko-oczkowy,
 • 5 000 zł netto – klucz dynamometryczny lub komplet wkrętaków, komplet szczypiec oraz komplet kluczy płasko-oczkowych,
 • 6 250 zł netto – komplet kluczy płasko-oczkowych z grzechotką Unior lub komplet kluczy nasadowych,
 • 12 500 zł netto – klucz pneumatyczny.

Okres trwania promocji: 14.11.2018 r. – 30.06.2019 r. lub do wyczerpania nagród promocyjnych. 

*Szczegóły u Przedstawicieli Handlowych.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Warunkiem przystąpienia do promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
 6. Asortyment promocyjny – wszystkie narzędzia marki Unior dostępne w sieci sprzedaży Auto Partner.
 7. Nagrody zostaną wręczone klientom, którzy podpiszą nową Umowę Wsparcia lub Umowę Wsparcia Warsztatu oraz w jej ramach zakupią narzędzia Unior na określoną kwotę w okresie trwania promocji:
 • 2 500 zł netto – latarka, klucz do kół oraz szczypce,
 • 3 750 zł netto – latarka, komplet szczypiec oraz komplet kluczy płasko-oczkowy,
 • 5 000 zł netto – klucz dynamometryczny lub komplet wkrętaków, komplet szczypiec oraz komplet kluczy płasko-oczkowych,
 • 6 250 zł netto – komplet kluczy płasko-oczkowych z grzechotką Unior lub komplet kluczy nasadowych,
 • 12 500 zł netto – klucz pneumatyczny.

Nagrody w promocji nie są kumulowane po wielokrotności progu. Jeden klient może otrzymać maksymalnie 1 nagrodę.

 1. Termin obowiązywania Promocji: 14.11.2018 r. do 30.06.2019 r. roku lub do wyczerpania zapasów nagród. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
 2. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
 3. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.
 4. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
 5. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 6. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 7. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 8. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
 9. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska