Oleje Liqui Moly z oczyszczaczem wtryskiwaczy gratis 2020-05-18T14:36:48+00:00

Oleje Liqui Moly z oczyszczaczem wtryskiwaczy gratis

Każdy klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu promocyjnego oleju firmy Liqui Moly* dostępnego w sprzedaży Auto Partner, otrzyma dodatkowo oczyszczacz wtryskiwaczy gratis!

Oczyszczacz wtryskiwaczy benzyny LIQUI MOLY LM1971
Usuwa osady z wtryskiwaczy, zaworów dolotowych, świec zapłonowych oraz z komory spalania i zapobiega ich powtórnemu powstawaniu. Eliminuje problemy i nierówną pracą silnika. Chroni wszystkie komponenty układu wtryskowego. Chroni cały układ paliwowy przed korozją. Poprawia kompresję. Optymalizuje ilość substancji szkodliwych oraz poprawia osiągi silnika. Czyste silniki zużywają mniej paliwa oraz emitują mniej substancji szkodliwych.

LM1971 dodawany jest do zestawów zakończonych na literę R, tj.:
TOP TEC 4100 5L – LM9511R
TOP TEC 4200 5L – LM8973R
TOP TEC 4600 5L – LM2316R
MOLYGEN 5w30 4L – LM21225R

Oczyszczacz wtryskiwaczy diesel LIQUI MOLY LM2666
Dodatek do paliwa Liqui Moly Diesel LM2666 usuwa osad z końcówek wtryskiwaczy oraz komory spalania. Podwyższa liczbę cetanową. Chroni cały układ paliwowy przed korozją. Zapewnia łatwy rozruch i niezawodność układu paliwowego przed i w trakcie sezonu zimowego. Inne efekty stosowania tego produktu to równiejsza praca silnika, mniejsze zużycie paliwa oraz mniej szkodliwych substancji w spalinach.

LM2666 dodawany jest do zestawów zakończonych na literę S, tj.:
TOP TEC 4100 5L – LM9511S
TOP TEC 4200 5L – LM8973S
TOP TEC 4600 5L – LM2316S
MOLYGEN 5w30 4L – LM21225S

Okres trwania promocji: od 18.05.2020 r. do wyczerpania zapasów.

<< Zobacz ulotkę >>


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Asortyment promocyjny – wybrane produkty firmy Liqui Moly dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 6. Klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu promocyjnych olei firmy Liqui Moly o pojemności 4 lub 5 litrów oznaczonych indeksem:
  – TOP TEC 4100 5L – LM9511R
  – TOP TEC 4200 5L – LM8973R
  – TOP TEC 4600 5L – LM2316R
  – MOLYGEN 5w30 4L – LM21225R
  otrzyma dodatkowo oczyszczacz wtryskiwaczy LM1971 do silników benzynowych.
 7. Klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu promocyjnej beczki firmy Liqui Moly o pojemności 4 lub 5 litrów oznaczonej indeksem:
  – TOP TEC 4100 5L – LM9511S
  – TOP TEC 4200 5L – LM8973S
  – TOP TEC 4600 5L – LM2316S
  – MOLYGEN 5w30 4L – LM21225S
  otrzyma dodatkowo oczyszczacz wtryskiwaczy LM2666 do silników diesel.
 8. W celu otrzymania promocyjnego pakietu należy zgłosić zakup asortymentu promocyjnego przedstawicielowi handlowemu lub w oddziale Auto Partner. 
 9. Termin obowiązywania Promocji: od 18.05.2020 r.  do wyczerpania zapasów. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
 10. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 11. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 13. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 14. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 15. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska