Olej Liqui Moly + zestaw płukanek do silnika 2020-05-20T23:56:23+00:00

Olej Liqui Moly + zestaw płukanek do silnika

Każdy klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu promocyjnego oleju firmy Liqui Moly* dostępnego w sprzedaży Auto Partner, otrzyma pakiet płukanki Pro-Line Engine Flush

*Przy zakupie beczki 60L klient otrzyma 1 pakiet nr P003 składający się z 6 szt. Pro-Line Engine Flush nr 2662, natomiast przy zakupie beczki 205L klient otrzyma 3 pakiety nr P003 (każdy pakiet składa się 6 szt. płukanki Pro-Line Engine Flush nr 2662).

Wykaz promocyjnych beczek znajduje się na ulotce oraz w regulaminie.

Okres trwania promocji: 04.05.2020 r. do wyczerpania zapasów.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Asortyment promocyjny – wybrane produkty firmy Liqui Moly dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 6. Klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu promocyjnej beczki firmy Liqui Moly o pojemności 60 litrów oznaczonej indeksem:
  LM9044, LM3753, LM3758, LM3703, LM3743, LM3709, LM20773, LM20783,
  otrzyma z 1 pakiet nr P003 składający się z 6 szt. płukanki Pro-Line Engine Flush nr 2662.
 7. Klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu promocyjnej beczki firmy Liqui Moly o pojemności 205 litrów oznaczonej indeksem:
  LM3711, LM3759, LM3704, LM3733, LM3744, LM3754
  otrzyma z 3 pakiety nr P003 (każdy pakiet składa się 6 szt. płukanki Pro-Line Engine Flush nr 2662).
 8. W celu otrzymania promocyjnego pakietu należy zgłosić zakup asortymentu promocyjnego przedstawicielowi handlowemu lub w oddziale Auto Partner. 
 9. Termin obowiązywania Promocji: od 04.05.2020 r.  do wyczerpania zapasów. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
 10. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 11. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 13. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 14. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 15. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska