Obudź emocje – weź udział w wydarzeniu na Steel Ring 2019-07-16T12:58:11+00:00

Obudź emocje – weź udział w wydarzeniu na Steel Ring

Wszyscy klienci posiadający unikalny numer w systemie Auto Partner mogą uczestniczyć w promocji rankingowej, w której do zdobycia jest udział w wydarzeniu na torze Steel Ring!

Promocja ma charakter rankingu, w którym pierwsze pięćdziesiąt miejsc jest nagradzane jednoosobowym udziałem w wydarzeniu na torze Steel Ring (Czechy) w dniach 21-22.09.2019 r.

 

Wyjątkowe wydarzenie na torze Steel Ring w Czechach! 

W dniach 21-22.09.2019 r. odbędzie się finał promocji dla klientów Auto Partner. Będzie to zwieńczenie trwających trzy miesiące eliminacji, polegających na osiągnięciu najlepszej pozycji w rankingu promocji. 
Okres promocji: 3.06-9.09.2019 r.
Nagrodzonych zostanie pierwszych 50 miejsc w Polsce oraz 10 miejsc w Czechach.

Główną atrakcją przygotowaną dla laureatów promocji będą zorganizowane w niedziele jazdy profesjonalnymi gokartami zakończone walką o mistrzostwo! Obiekt Steel Ring to nowoczesny, pełnowymiarowy tor spełniający wymagania Międzynarodowej Federacji Sportów Samochodowych FIA. Zawody będą obsługiwane profesjonalnym systemem pomiaru czasu stosowanym na Mistrzostwach Kartingowych.

Uzupełnieniem emocjonujących zmagań na torze będą panele szkoleniowe zorganizowane przez partnerów promocji.

Asortyment promocyjny: Kolbenschmidt, Pierburg, Blue Print oraz Victor Reinz.

Warunkiem otrzymania nagrody jest osiągniecie minimalnego progu w wysokości 8 000 zł netto.

Zobacz ulotkę


1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do Promocji jest akceptacja Regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com
6. Promocja obejmuje cały asortyment marek Kolbenschmidt, Pierburg, Blue Print oraz Victor Reinz dostępny w ofercie Auto Partner S.A.
7. Nagrody zostaną wręczone klientom na podstawie pozycji w rankingu, obliczanego wg. obrotu netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji.
Punkty wskazanie na platformie promocje.autopartner.com należy traktować jako poglądowe i nie są one ostatecznym wyznacznikiem końcowego rozliczenia promocji. W ostatnim dniu promocji każdy klient Auto Partner może dokonać nieograniczonych zakupów, na które Organizator nie ma wpływu.
Pierwsze 50 (pięćdziesiąt) miejsc w rankingu na koniec okresu promocji jest nagradzane jednoosobowym udziałem w wydarzeniu na torze Steel Ring (Czechy) w dniach 21–22.09.2019 r.
W przerwie między szkoleniami uczestnicy będą mogli spróbować swoich sił w wyścigach gokartów.
Szczegółowy plan oraz harmonogram wydarzenia zostanie przedstawiony w późniejszym terminie.
Warunkiem otrzymania nagrody jest osiągnięcie minimalnego progu zakupowego w wysokości 8 000 zł netto.
W ramach nagrody są: zakwaterowanie w hotelu, wyżywienie, atrakcje na torze. Dojazd Klienta na miejsce we własnym zakresie.
8. Termin obowiązywania Promocji: 3.06.2019 do 9.09.2019 roku.
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Wyniki będą weryfikowane 7 dni po zakończeniu danej promocji i w ciągu kolejnych 5 dni roboczych będą wręczane nagrody. W przypadku zwrotu towaru zakupionego w ramach Promocji, klient zobowiązany jest zwrócić również nagrodę otrzymaną w Promocji lub nabyć ją za cenę rynkową.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 7 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 7 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com
16. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska