Moc nagród od HELLA GUTMAN 2022-03-03T13:10:59+00:00

Moc nagród od HELLA GUTMAN

Klient, który kupi dowolne urządzenie MEGA MACS i urządzenie do obsługi klimatyzacji ECOTECHNICS, będzie miał możliwość odbioru KLIMA STARTER PACK HELLA lub OZONATORA HELLA.

Urządzenia MEGA MACS biorące udział w promocji:

8PD015265-101 + licencja 8PY010609-341 – MEGA MACS ONE,

8PD010601-931 + licencja 8PY010600-911 – MEGA MACS PC,

8PD010601-191 – MEGA MACS 56,

8PD010601-191EX – MEGA MACS 56 W PROGRAMIE WYMIANY,

8PD010601-571 – MEGA MACS 77,

8PD010601-571EX – MEGA MACS 77 W PROGRAMIE WYMIANY,

8PD015265-841 + dowolna licencja SDI – MEGA MACS X.

Urządzenia ECK biorące udział w promocji:

ECK NEXT – NEXT URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI R-134A

ECK NEXT HFO  – NEXT HFO URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI R-1234YF,

ECK 3500 – 3500 URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI R-134A,

ECK 4000 – 4000 URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI R-134A,

ECK 4000 HFO – 4000 HFO URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI R-1234YF,

ECK TWIN PRO – TWIN PRO URZĄDZENIE DO OBSŁUGI UKŁADÓW KLIMATYZACJI NA 2 GAZY,

ECK BUS PRO – BUS PRO URZĄDZENIE DO OBSŁUGI KLIMATYZACJI R-134A.

Czas trwania: od 6.12.2021 r. do wyczerpania zapasów

ULOTKA

O szczegóły zapytaj swojego Przedstawiciela Handlowego oraz w oddziałach Auto Partner.

Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Asortyment promocyjny – za zakup MEGA MACS i automatycznego urządzenia do obsługi klimatyzacji ECOTECHNICS, klient do zakupionych urządzeń otrzyma KLIMA STARTER PACK HELLA lub OZONATOR HELLA. Lista urządzeń biorących udział w promocji znajduje się w opisie promocji.
6. Termin obowiązywania Promocji: 6.12.2021 r. do wyczerpania zapasów.
7. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
8. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
9. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
10. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
11. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska