Litrówka Fanfaro za 10 groszy 2021-08-10T08:20:43+00:00

Litrówka Fanfaro za 10 groszy

Każdy klient, który w czasie trwania promocji dokona zakupów dwóch takich samych opakowań promocyjnych olejów Fanfaro o pojemności 5 l  otrzyma litr oleju za 10 groszy netto.

Promocyjny asortyment:

 • 5W30 5L FORD,
 • 5W30 5L OPEL,
 • 5W30 5L VAG.

Czas trwania promocji: 02.08 – 31.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.

 

<< Zobacz ulotkę >>

 


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA z segmentu Warsztat oraz Sklep.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. W Promocji liczone są towary zakupione na fakturze VAT.
 6. Asortymentem promocyjnym są wybrane produkty Fanfaro dostępne w sprzedaży Auto Partner SA:

  • 5W30 5L FORD,
  • 5W30 5L OPEL,
  • 5W30 5L VAG.
 7. Termin obowiązywania Promocji: 02.08 – 31.08.2021 r. lub do wyczerpania zapasów.
 8. Każdy klient, który w czasie trwania promocji dokona zakupów dwóch takich samych opakowań promocyjnych olejów Fanfaro o pojemności 5 l  otrzyma litr oleju za 10 groszy netto.
 9. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 10. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 11. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 12. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 13. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 14. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

 

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska