Kup ECK 3500 i odbierz nagrody 2021-08-11T08:44:05+00:00

Kup ECK 3500 i odbierz nagrody

Każdy klient który kupi stację do obsługi klimatyzacji ECOTECHNICS ECK 3500 otrzyma gratis do urządzenia:

  • Kamerę inspekcyjną ROOKS OK-03.0103,
  • Płyn do dezynfekcji klimatyzacji CLINEX A/C OKG-77-554,
  • Płyn do dezynfekcji klimatyzacji CLINEX NANO OKG-77-344.

 Cena promocyjna zestawu 9 500 zł netto, liczba zestawów jest ograniczona.

Czas trwania promocji: 09.08.2021 r. do wyczerpania zapasów

<< Zobacz ulotkę >>

O szczegóły zapytaj swojego Przedstawiciela Handlowego oraz w oddziałach Auto Partner.Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Asortyment promocyjny –Każdy klient który kupi stację do obsługi klimatyzacji ECOTECHNICS ECK 3500 otrzyma gratis do urządzenia Kamerę inspekcyjną ROOKS OK-03.0103, płyn do dezynfekcji klimatyzacji CLINEX A/C OKG-77-554, płyn do dezynfekcji klimatyzacji CLINEX NANO OKG-77-344.
6. Termin obowiązywania Promocji: 09.08.2021 r. do wyczerpania zapasów.
7. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
8. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
9. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
10. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
11. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska