Beczka LM + profesjonalna chemia warsztatowa 2020-10-28T06:00:19+00:00

Beczka LM + profesjonalna chemia warsztatowa

Każdy klient, który w trakcie trwania promocji zakupi beczkę oleju Liqui Moly z serii Top Tec o pojemności 60 l lub 205 l, otrzyma zestaw składający się z 8 produktów profesjonalnej chemii warsztatowej:

■ środek do usuwania uszczelek 300 ml nr LM3623
■ oczyszczacz przepływomierza 200 ml nr LM4066
■ odrdzewiacz z MoS2 XXL 600 ml nr LM2653
■ szybki zmywacz PRO 500 ml nr LM3368
■ spray silikonowy 300 ml nr LM2665
elektronic spray 200 ml nr LM3110
miedź w sprayu 250 ml nr LM3970
pasta ceramiczna 50 g nr LM3418

Zakup beczki oleju Top Tec 60 litrów jest premiowany jednym zestawem produktów, a zakup beczki o pojemności 205 litrów – 3 zestawami promocyjnymi.

Promocja nie łączy się z innymi promocjami na beczki Top Tec.

Okres trwania promocji: od 01.10.2020 do wyczerpania zapasów

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Asortyment promocyjny – oleje marki Liqui Moly – beczki 60 L oraz 205 L z serii Top Tec, znajdujące się w ofercie Auto Partner SA.
6. Nagrodami w Promocji są zestawy profesjonalnej chemii:
■ środek do usuwania uszczelek 300 ml nr LM3623
■ oczyszczacz przepływomierza 200 ml nr LM4066
■ odrdzewiacz z MoS2 XXL 600 ml nr LM2653
■ szybki zmywacz PRO 500 ml nr LM3368
■ spray silikonowy 300 ml nr LM3418
elektronic spray 200 ml nr LM3110
miedź w sprayu 250 ml nr LM3970
Zakup beczki oleju Top Tec 60 litrów jest premiowany jednym zestawem produktów, a zakup beczki o pojemności 205 litrów – 3 zestawami promocyjnymi.
7. Promocja nie łączy się z innymi promocjami na beczki Top Tec.
8. Termin obowiązywania Promocji: od 01.10.2020 do wyczerpania zapasu nagród.
9. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
10. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
11. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
12. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
13. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
14. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów tego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub na stronie www.promocje.autopartner.com

Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora lub na stronie www.promocje.autopartner.com

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska