Beczka LIQUI MOLY z serii TOP TEC + GRATIS 2021-05-05T08:56:59+00:00

Beczka LIQUI MOLY z serii TOP TEC + GRATIS

Każdy klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu promocyjnej beczki oleju firmy LIQUI MOLY dostępnej w sprzedaży Auto Partner, otrzyma pakiet składający się z 6 szt. płynów do napełniania filtra paliwa 20458 500ml

Przy zakupie beczki o pojemności 60L klient otrzyma 1 pakiet składający się z 6 szt. płynów do napełniania filtra paliwa 20458 500ml, natomiast przy zakupie beczki 205L klient otrzyma 3 pakiety, każdy składający się z 6 szt. płynów do napełniania filtra paliwa 20458 500ml

 W promocji biorą udział beczki z serii TOP TEC.

Okres trwania promocji: od 5.05.2021 r. do wyczerpania zapasów

 


Regulamin:

 1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
 2. Uczestnikiem Promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA.
 3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
 4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Asortyment promocyjny – wybrane produkty firmy Liqui Moly dostępne w sprzedaży Auto Partner SA.
 6. Klient, który w okresie trwania promocji dokona zakupu olei z serii TOP TEC o pojemnościach 60 L lub 205 L. Otrzyma pakiet 6 szt. płynów do napełniania filtra paliwa 20458. W zależności od pojemności zakupionego oleju, przewidziany jest jeden lub trzy pakiety.
 7. Termin obowiązywania Promocji: od 5.05.2021 r do wyczerpania zapasów.
 8. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 [zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)].
 9. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
 10. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
 11. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
 12. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com lub www.promocje.autopartner.com.
 13. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska