3 x 20 L za zakup maszyny ATF Professional Line 3.0 2021-10-05T07:32:20+00:00

3 x 20 L za zakup maszyny ATF Professional Line 3.0

Każdy klient który zakupi maszynę do dynamicznej wymiany oleju ATF Professional Line 3.0 otrzyma 3 x 20 L wybranego oleju GRATIS.

Do wyboru są następujące rodzaje olejów

  • RAVENOL ATF 6HP FLUID,
  • RAVENOL ATF T-IV FLUID,
  • RAVENOL ATF T-WS LIFETIME,
  • RAVENOL 5/4HP FLUID,
  • RAVENOL ATF CVT FLUID.

Przy zakupie maszyny klient zyskuje również wsparcie techniczne

  • Szkolenie techniczne z zakresu serwisu olejowego skrzyń automatycznych,
  • Dostęp do procedur wymiany oleju – Ravenol Professionals,
  • Dostęp do bazy technicznej Professionals + webinary,
  • Dostęp do platformy HaynesPro Workshop Data – moduł SKRZYNIE BIEGÓW.

<< Dane techniczne maszyny ATF Professional Line 3.0  >>


 

Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Asortyment promocyjny – za zakup maszyny do dynamicznej wymiany oleju ATF Professional LINE 3.0 klient otrzymuje 3 x 20 L wybranego oleju.
6. Termin obowiązywania Promocji: 1.06.2021 r. do wyczerpania zapasów.
7. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
8. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
9. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
10. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
11. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.

 

 

Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska