ODDAJ GŁOS NA RAPORT GRUPY AUTO PARTNER SA

Trwa głosowanie na raporty odpowiedzialnego biznesu. Do 15. edycji konkursu zgłoszono 55 raportów, w tym także Sprawozdanie na temat informacji niefinansowych Grupy Auto Partner SA za 2020 rok.

W pierwszym etapie to internauci wybiorą laureata jednej z kategorii. Głosowanie trwa do 20 września i odbywa się poprzez stronę http://raportyzr.pl/zaglosuj-na-raport/.

W formularzu należy wskazać 3 publikacje oraz określić reprezentowaną grupę interesariuszy. Następnie trzeba wpisać swój adres e-mail, który jest niezbędny do weryfikacji oddanego głosu. Głos zostanie zapisany w systemie dopiero po jego potwierdzeniu, co odbywa się poprzez kliknięcie linku przesłanego na podany adres e-mail. Dopiero wtedy głos jest ważny. Co ważne, na stronie konkursu – przed oddaniem głosu – można zapoznać się z treścią każdego zgłoszonego raportu.

Równolegle z głosowaniem internautów toczą się obrady eksperckiego jury. W październiku organizatorzy ogłoszą laureatów następujących kategorii: nagroda główna „najlepszy raport zintegrowany”, nagroda główna „najlepszy raport zrównoważonego rozwoju”, najlepszy debiut, nagroda Giełdy Papierów Wartościowych, nagroda Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, nagroda internautów, wyróżnienia.

W Konkursie Raporty Zrównoważonego Rozwoju przyznawane są nagrody za najlepiej sporządzone raporty z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. To inicjatywa mająca na celu upowszechnianie idei odpowiedzialnego biznesu (CSR), zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i zaangażowania społecznego, skierowana do firm i organizacji publikujących raporty ze swojej aktywności w tych obszarach.

2021-08-26T08:43:40+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska