GRUPA AUTO PARTNER PO I PÓŁROCZU 2019: REKORDOWA SPRZEDAŻ, DYNAMICZNY ROZWÓJ

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, po I półroczu 2019 roku utrzymała dwucyfrową dynamikę sprzedaży i wypracowała rekordową wielkość przychodów: wyniosły one 719,6 mln zł, czyli były wyższe o 29% r/r. Wpłynęła na to głównie sprzedaż zagraniczna, która wzrosła o 53% r/r (do 273,1 mln zł), a także 18-proc. wzrost sprzedaży w kraju (do 446,5 mln zł). Poziom sprzedaży w II kwartale 2019 r. również był rekordowy w historii Spółki i wyniósł 392,9 mln zł.

Grupa odnotowała w I półroczu 2019 wzrost zysku brutto ze sprzedaży (+25% r/r). Wskaźniki rentowności Grupy były niższe na wszystkich poziomach r/r, na co wpływ miały przede wszystkim przejściowo wyższe koszty związane z dynamicznym rozwojem Grupy (rozbudowa sieci sprzedaży, pozyskiwanie nowych rynków) oraz presja płacowa i wzrost zatrudnienia w II kwartale 2019. Pomimo spadku rentowności Grupa wypracowała solidne wyniki finansowe. Zysk netto Grupy po 6 miesiącach 2019 roku wyniósł blisko 29,0 mln zł i był zbliżony do ubiegłorocznego poziomu (29,6 mln zł.). W samym II kwartale zysk wyniósł 13,5 mln zł.

Grupa inwestuje w rozwój w odpowiedzi na rosnący popyt zarówno na rodzimym rynku jak i za granicą. W I półroczu spółka uruchomiła 5 nowych filii oraz rozpoczęła dystrybucję części na nowych rynkach zbytu. Grupa realizuje obecnie sprzedaż w większości krajów europejskich.

Auto Partner kontynuuje dynamiczny rozwój organiczny. Stale rozbudowuje ofertę produktową oraz rozszerza sieć dystrybucji otwierając nowe filie i zdobywając nowe kierunki eksportowe. Wraz z rozwojem sieci dystrybucji Grupa ma coraz gęstsze pokrycie wszystkich regionów Polski, co pozwala stale ulepszać dostawy, w tym skracać ich czas. Mimo wysokiej ubiegłorocznej bazy Grupa zanotowała rekordowy poziom sprzedaży zarówno w I półroczu jak i II kwartale 2019 roku. 62% przychodów Grupa wypracowała w Polsce, z kolei 38% na rynkach zagranicznych.

W I półroczu 2019 roku wzrósł udział (o 5 pp.) sprzedaży eksportowej w łącznych przychodach Grupy charakteryzującej się niższą marżą brutto, ale jednocześnie niższymi kosztami stałymi. Dynamiczny rozwój, działania związane z pozyskiwaniem nowych rynków zbytu i odbiorców, w połączeniu z widocznymi już wcześniej czynnikami rynkowymi (presja płacowa, rosnące stawki w transporcie) skutkowały niższą rentownością w II kwartale i I półroczu br.

Utrzymujemy szybkie, dwucyfrowe tempo rozwoju dostosowując się do popytu rynkowego. Liczba rejestracji aut utrzymuje się na bardzo wysokim poziomie zarówno w kraju jak i w Europie. Silna dywersyfikacja produktowa i geograficzna pozwala nam na wzrost skali działania i większą elastyczność na stale zmieniającym się rynku. II kwartał obarczony czynnikami związanymi z rozwojem jak i rynkowymi był słabszy rok do roku pod względem rentowności, niemniej jednak wypracowaliśmy solidny zysk netto w wysokości 13,5 mln zł. Pracujemy nie tylko nad skalą, ale także dobrą rentownością. Chcemy ją poprawić w kolejnych okresach. Nowe filie oraz nowe rynki zbytu stopniowo będą pozytywnie przekładały się na nasze wyniki. Inwestujemy w dalszą informatyzację procesów, co jest naszą silną przewagą – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Zdobywamy wiele nowych rynków zbytu, pozyskujemy kolejnych klientów. Mamy dobre perspektywy rozwoju. Sprzyja nam rosnąca siła nabywcza zarówno w Polsce jak i Europie oraz stale rosnący park samochodowy. Właściciele aut, niezależnie od koniunktury, będą sięgać po nowe części samochodowe, a my chcemy być jednym z największych beneficjentów rosnącego rynku części samochodowych w Polsce i Europie – dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

WYNIKI FINANSOWE GRUPY PO I PÓŁROCZU 2019

RYNEK CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH W POLSCE

Rynek automotive w Europie regularnie rośnie, co sprzyja branży części samochodowych.W Polsce branża ta napędzana jest zarówno przez import aut używanych jak i rejestrację nowych pojazdów. W I półroczu 2019. liczba rejestracji nowych aut (według PZPM) wzrosła o 3% r/r.

Rosnąca siła nabywcza oraz rekordowo niskie bezrobocie w Polsce i Europie przekłada się na wysoką liczbę rejestrowanych samochodów zarówno używanych jak i nowych. W II kwartale 2019 roku PKB Polski wzrósł o 4,4% r/r. Polska gospodarka – według prognoz NBP – w najbliższych latach będzie rozwijać się szybciej niż europejska: w 2019 roku na poziomie +4,0%, w 2020 r. +3,7%, a w 2021 r. na poziomie +3,5%.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl


 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO. Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu o powierzchni 41 tys. m², nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie o powierzchni 8,5 tys. m², sieci 87 oddziałów (stan na 30.06.2019 r.) wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok. 48 tys. m² oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie. Obecnie łączna powierzchnia magazynowa Grupy Auto Partner wynosi ok. 100 tys. m².

Grupa Auto Partner S.A. współpracuje z ponad 200 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Oferta Grupy Auto Partner S.A. obejmuje blisko 200 000 referencji co przekłada się na ponad 6 mln części zamiennych w magazynie centralnym oraz drugie tyle w magazynach zlokalizowanych w filiach w Polsce. Grupa Auto Partner S.A. jest jedynym w Polsce dystrybutorem marek: NK (zawieszenie, hamulce, napęd), oraz MaXgear (produkty ze wszystkich grup asortymentowych), Quaro (klocki i tarcze hamulcowe), Rymec (sprzęgła), Meteor (podzespoły elektryczne), Rooks (specjalistyczne narzędzia premium), Triscan (części zamienne), Unior (klucze dynamometryczne), Alco (smary silnikowe).

Grupa Auto Partner S.A. realizuje sprzedaż przede wszystkim na rynku polskim, który po 2018 roku odpowiadał za 67% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła wówczas 33% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak: Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

Grupa Auto Partner S.A., dostrzegając rosnące znaczenie warsztatów, rozwinęła szeroki wachlarz działań wspierających ten segment rynku, w tym strategiczny program pod marką MaXserwis, obejmujący m.in. preferencyjną siatkę rabatową, leasing urządzeń wyposażenia warsztatu czy możliwość uczestniczenia w technicznych szkoleniach grupowych i indywidualnych. Program zakłada również budowę w całej Polsce sieci warsztatów pod marką MaXserwis, która docelowo ma obejmować kilkaset punktów warsztatowych. Na koniec czerwca 2019 roku sieć MaXserwis liczyła ponad 200 niezależnych warsztatów.

Grupa Auto Partner należy do międzynarodowej Grupy zakupowej GlobalOne zrzeszającej wiodących, międzynarodowych graczy na rynku aftermarket. Największymi akcjonariuszami Auto Partner S.A. są Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek Rady Nadzorczej), którzy posiadają łącznie 49,9% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

2020-05-29T14:07:38+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska