GRUPA AUTO PARTNER PO I KWARTALE 2017 ROKU: DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY I RENTOWNOŚCI, PLAN DOKAPITALIZOWANIA SPÓŁKI KWOTĄ 56,6 MLN ZŁ

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych, opublikowała wyniki finansowe za I kwartał 2017 roku. Grupa odnotowała w tym czasie dynamiczny wzrost sprzedaży w Polsce (+27%) i na rynkach eksportowych (+71%) oraz wzrost rentowności na wszystkich poziomach.

Grupa w I kwartale 2017 roku wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 201,7 mln zł wobec 147,8 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o ponad 36% r/r. Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 42% (do 16,9 mln zł z 11,9 mln zł) i 48% (do 15,5 z 10,8 mln zł). Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 10,0 mln zł wobec 6,9 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 46% r/r.

Wskaźniki rentowności Grupy po I kwartale 2017 r. były znacząco wyższe w ujęciu rok do roku na wszystkich poziomach: marża na sprzedaży wyniosła 27,4% i była wyższa o 1,3 pp. Marża EBITDA i EBIT wyniosły odpowiednio 8,4% (wzrost o 0,3 pp. r/r) i 7,7% (wzrost o 0,4 pp. r/r). Marża na poziomie netto wyniosła 5,0% wobec 4,7%, co oznacza wzrost o 0,3 pp. r/r.

Na zdecydowaną poprawę wyników finansowych w I kwartale 2017 roku wobec 2016 roku wpływ miały przede wszystkim: rozbudowa sieci filii, rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów oraz dobra sytuacja rynkowa.

W kwietniu 2017 roku Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki (główny akcjonariusz Spółki) w celu dokapitalizowania Spółki sprzedał w procesie przyśpieszonej budowy księgi popytu (ABB) część akcji, stanowiących 9,9 proc. walorów firmy po 4,9 zł za sztukę. Środki netto ze sprzedaży akcji zdecydował się przeznaczyć na dokapitalizowanie Spółki. Kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony o 56,6 mln zł – zgodnie z uchwałą WZA z dnia 17 maja 2017 r. w drodze emisji prywatnej Aleksander Górecki nabędzie 11 550 akcji zwykłych (w cenie 4,90 zł za akcję). Umowa objęcia akcji zostanie zawarta do dnia 10 czerwca 2017 r.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PO 1Q 2017 ROKU

Wskaźniki rentowności

Wzrostowi skali działalności w I kwartale 2017 roku towarzyszyła poprawa wskaźników rentowności na wszystkich poziomach.

W I kw. 2017 roku Grupa odnotowała dynamiczny, ponad 36-proc. wzrost przychodów zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych. W Polsce Grupa odnotowała 27-proc. wzrost sprzedaży do 147,8 mln z 116,3 mln zł, a na rynkach eksportowych 71-proc. wzrost do 53,9 mln zł z 31,5 mln zł. Grupa dostarcza swoje produkty na rynki zagraniczne takie jak: Czechy, Słowacja, Austria, Łotwa, Litwa, Ukraina, Austria, Niemcy, Węgry i inne.

Głównym odbiorcą produktów Grupy są warsztaty samochodowe. Rokrocznie udział warsztatów w strukturze przychodów Grupy rośnie wraz z rosnącym rynkiem niezależnych usług motoryzacyjnych i przejmowaniem rynku obrotu częściami samochodowymi przez warsztaty samochodowe.

Grupa w I kwartale 2017 roku rozbudowała ofertę o kolejne produkty dla samochodów osobowych i dostawczych m.in.: marki Triscan, TRW oraz dla motocykli: JT Sprockets.

I kwartał bieżącego roku pokazuje, że konsekwentnie realizujemy nasze plany, zgodnie z przyjętą strategią. Zwiększamy skalę działalności, dywersyfikujemy ofertę i jednocześnie poprawiamy rentowność. Dzięki członkostwu w międzynarodowej Grupie GlobalOne mamy dostęp do oferty dostawców, których produkty wcześniej nie były dla nas dostępne. Powiększyliśmy także sieć dystrybucji o 3 kolejne filie i uruchomiliśmy w tym okresie nową przestrzeń magazynową o powierzchni 12 tys. mkw., w magazynie centralnym w Bieruniu. Dobra sytuacja na rynku, rosnący dochód rozporządzalny Polaków sprzyjają działalności Auto Partnermówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Dynamiczny rozwój naszej Grupy wymaga kolejnych środków. Zrealizowaliśmy większość celów emisyjnych znacznie szybciej niż planowaliśmy. W kwietniu 2017 r. sprzedałem część swoich akcji w procesie przyśpieszonej budowy księgi popytu. Całość kwoty, którą pozyskałem ze sprzedaży części swoich akcji, tj. 56,6 mln zł, zdecydowałem się przeznaczyć na dokapitalizowanie spółki, poprzez objęcie akcji w drodze prywatnej emisjidodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Dodatkowych informacji udziela:

Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO. Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego magazynu centralnego wysokiego składowania o powierzchni 30 tys. m2 (zlokalizowanego w Bieruniu), sieci 74 oddziałów (stan na 31.03.2017 r.) wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok. 37 tys. m2 oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie.

Grupa Auto Partner S.A. współpracuje z około 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Oferta Grupy Auto Partner S.A. obejmuje blisko 200.000 referencji co przekłada się na 7,5 mln części zamiennych w centralnym magazynie oraz magazynach zlokalizowanych w filiach w Polsce. Grupa Auto Partner S.A. jest jedynym w Polsce dystrybutorem marek Meyle i NK (zawieszenie, hamulce, napęd), Alco (filtry) oraz Maxgear (produkty ze wszystkich grup asortymentowych), Quaro (klocki hamulcowe), Rymec (sprzęgła), Meteor (podzespoły elektryczne).

Grupa Auto Partner S.A. realizuje sprzedaż przede wszystkim na rynku polskim, który w 2016 roku odpowiadał za 78% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła w 2016 roku 22% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

Grupa Auto Partner S.A., dostrzegając rosnące znaczenie warsztatów, rozwinęła szeroki wachlarz działań wspierających ten segment rynku, w tym strategiczny program pod marką MaXserwis, obejmujący m.in. preferencyjną siatkę rabatową, leasing urządzeń wyposażenia warsztatu czy możliwość uczestniczenia w technicznych szkoleniach grupowych i indywidualnych. Program zakłada również budowę w całej Polsce sieci warsztatów pod marką MaXserwis, która docelowo ma obejmować kilkaset punktów warsztatowych. Na koniec marca 2017 roku sieć MaXserwis liczyła 60 niezależnych warsztatów.

Grupa Auto Partner należy do międzynarodowej Grupy zakupowej GlobalOne zrzeszającej wiodących, międzynarodowych graczy na rynku aftermarket.

Największymi akcjonariuszami Auto Partner S.A. są Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek Rady Nadzorczej), którzy po przeprowadzeniu oferty publicznej posiadają łącznie 65,9% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

2018-10-09T10:20:52+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska