GRUPA AUTO PARTNER PO 2019: REKORDOWA SPRZEDAŻ, EKSPANSJA ZAGRANICZNA

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, po 2019 roku wypracowała rekordowe przychody ze sprzedaży sięgające blisko 1,48 mld zł (+28% r/r). Był to efekt silnie rosnącej sprzedaży eksportowej (+48% r/r, do 569,3 mln zł) oraz 18-proc. wzrostu sprzedaży w kraju (do poziomu 910,1 mln zł). Zysk netto Grupy po 2019 roku wyniósł 58,7 mln zł i był zbliżony do ubiegłorocznego poziomu. Uwzględniając zdarzenie jednorazowe powiększające przychody w roku 2018 Grupa odnotowała znaczącą poprawę wyników w 2019.

Narastająco w całym 2019 roku Grupa odnotowała niższe poziomy rentowności, na co wpływ miał głównie przejściowo słabszy II kwartał, związany z intensywnym pozyskiwaniem nowych rynków zbytu. W kolejnych okresach 2019 roku Grupa sukcesywnie zwiększała poziomy rentowności.

W samym IV kwartale Grupa odnotowała 25-proc. wzrost przychodów ze sprzedaży i wyższe rok do roku marże brutto, EBITDA. Zysk netto Grupy wzrósł w IV kwartale o 7% r/r do 14,1 mln zł.

Grupa kontynuowała dynamiczny rozwój organiczny poprzez zdobywanie nowych rynków zbytu, rozbudowę oferty produktowej i rozwój sieci dystrybucji. W 2019 roku spółka uruchomiła 8 nowych filii, co oznacza, że ich łączna liczba na koniec roku wynosiła 90.

Głównym rynkiem zbytu Grupy pozostaje rynek krajowy, który na koniec grudnia 2019 odpowiadał za blisko 62% łącznej sprzedaży. Szybko rosnąca sprzedaż zagraniczna to efekt umacniania pozycji na rynkach, na których spółka działa od lat oraz silnej ekspansji i zdobywania nowych kierunków eksportowych. W efekcie na koniec 2019 roku Grupa dostarczała produkty na ponad 20 rynków.

KWARTALNA RENTOWNOŚĆ GRUPY – 2019

WYBRANE DANE FINANSOWE 2019:

Rok 2019 był rekordowy pod względem sprzedaży, mimo bardzo wysokiej bazy w 2018 roku. Zgodnie z zapowiedziami od końca II kwartału 2019 sukcesywnie poprawialiśmy rentowność. Zdobyliśmy kilka nowych rynków europejskich, co przejściowo wiązało się z wyższymi kosztami. Sprzedaż eksportowa charakteryzuje się niższą marżą brutto, ale jednocześnie niższymi kosztami operacyjnymi. 2019 rok oceniamy jako bardzo dobry i ważny okres w rozwoju Grupy. Dziś z powodu światowej pandemii COVID-19 działamy w otoczeniu rynkowym, którego rozwój bardzo trudno przewidzieć. Ograniczenie mobilności klientów w Polsce i większości krajów europejskich skutkuje niższą sprzedażą, co przełożyło się na ponad 3-proc. spadek przychodów w marcu 2020. Dynamicznie zmieniające się regulacje rządowe i tym samym otoczenie rynkowe uniemożliwiają dziś precyzyjne prognozowanie wpływu COVID-19 na dalszą działalność Grupy. Dokładamy jednak wszelkich starań, by negatywny wpływ tej sytuacji na nasz biznes minimalizować – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

Dziś środki finansowe przeznaczamy na zapewnienie odpowiedniego poziomu zapasów, by w momencie gdy rynek ruszy być przygotowanym do sprzedaży. Negocjujemy wydłużone terminy płatności i warunki od dostawców. Specjalne rabaty – skonta od dostawców wykorzystujemy w celu maksymalizacji marży, kosztem odroczonych terminów płatności, co wpływa na wskaźnik rotacji zobowiązań – dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl


 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne. Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu, nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie, sieci 90 oddziałów (stan na 31.12.2019 r.) oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Łączna powierzchnia magazynowa Grupy Auto Partner wynosi blisko 100 tys. m². Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie.

Grupa Auto Partner S.A. realizuje dużą część sprzedaży na rynku polskim, który po 2019 roku odpowiadał za 62% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła wówczas 38% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak: Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

2020-06-01T14:20:46+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska