GRUPA AUTO PARTNER PO 2017 ROKU: DOBRE WYNIKI FINANSOWE, DALSZY DYNAMICZNY ROZWÓJ GRUPY

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, zwiększyła w 2017 roku sprzedaż o 30% do 915,4 mln zł. Sprzedaż rosła zarówno w Polsce (+21%) jak i za granicą (+61%). Wzrost przychodów ze sprzedaży to efekt zwiększania skali działalności Grupy m.in. poprzez rozwój sieci dystrybucji
i rozszerzanie asortymentu.

Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 26% i 25% r/r. Z kolei zysk netto Grupy w 2017 roku utrzymał się na zbliżonym poziomie r/r: 34,9 mln zł. Wynik ten był związany
z niższym zyskiem w IV kwartale, na który wpłynęły przede wszystkim czynniki takie jak: ekspansja w nowych sektorach rynku, sezonowe wyprzedaże, strata odnotowana przez nowo uruchomioną spółkę zależną w Czechach i koszt zabezpieczeń walutowych związany z umocnieniem się złotego.

Po 2017 r. Grupa odnotowała wzrost marży na sprzedaży o 0,8 pp. do 26,5%. Marże EBITDA i EBIT wyniosły odpowiednio 6,8% (spadek o 0,1 pp. r/r) i 6,0% (spadek o 0,3 pp. r/r). Marża netto spadła o 1,1 pp. i wyniosła 3,8%.

W 2017 roku Grupa otworzyła 9 nowych filii zwiększając ich liczbę do 80 (wobec 71 oddziałów na koniec 2016 r.) oraz powiększyła powierzchnię logistyczno-magazynową do 75,5 mkw. (wobec 50 mkw. na koniec 2016 r.). Wzmocnienie sieci dystrybucji i infrastruktury logistyczno-magazynowej umożliwia Grupie lepsze pokrycie geograficzne polskiego rynku, szybsze i częstsze dostawy i tym samym dalszy wzrost skali działalności.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PO 2017 ROKU

SKONSOLIDOWANE_DANE

Grupa kontynuuje realizację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży zarówno w Polsce jak i za granicą. Na eksport Grupa dostarcza swoje produkty do krajów takich jak: Czechy, Słowacja, Austria, Łotwa, Litwa, Ukraina, Austria, Niemcy, Węgry i inne. W Czechach – jednym z kluczowych rynków eksportowych – Grupa uruchomiła magazyn spółki zależnej, który ma na celu usprawnienie obsługi klientów na tym rynku jak i w krajach sąsiadujących. Spółka czeska rozpoczęła działalność operacyjną w grudniu 2017 r., co oznacza, że nie wygenerowała jeszcze wystarczających przychodów, by pokryć koszty działalności i odnotowała stratę. Jest to naturalna sytuacja mająca miejsce w przypadku każdych nowych uruchomień, również filii na rynku krajowym.

Wzrost przychodów ze sprzedaży w 2017 roku to efekt zwiększania skali działalności Grupy w szczególności poprzez: rozwój sieci dystrybucji i tym samym lepsze pokrycie geograficzne polskiego rynku, rozszerzanie asortymentu, lepsze dopasowanie asortymentu do potrzeb klientów z różnych segmentów cenowych, systematyczną optymalizację i poprawę obsługi klientów. Grupie sprzyja także dobre otoczenie rynkowe (ogólny wzrost rynku w Polsce o ok. 7-8%).

Grupa w 2017 roku rozbudowała ofertę o kolejne produkty dla samochodów osobowych
i dostawczych m.in.: marki TRW, Triscan, Beru, Ate, Stabilus, Turbo Motor Inyección, Quaro, Mahle oraz dla motocykli: JT Sprockets oraz K&N Filters. Głównym odbiorcą produktów Grupy są warsztaty samochodowe. Grupa rozwija asortyment i sprzedaż marek własnych.

RYNEK CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH W POLSCE

Wraz z rosnącą siłą nabywczą Polaków oraz większymi zakupami firm widoczny jest wzrost liczby rejestrowanych samochodów. Rozwojowi branży części samochodowych w Polsce sprzyja zmieniająca się struktura parku samochodowego. Z jednej strony rośnie stosunkowo stary park samochodowy (samochody w wieku ok. 13 lat), a z drugiej – zwiększa się liczba rejestracji nowych aut. Branży dystrybucji części samochodowych sprzyja także dodatkowo zmiana regulacji (od 13 listopada 2017 r.) dotyczących usuwania wad w samochodach przed wizytą w stacji diagnostycznej i tym samym obligatoryjne, szybkie usuwanie ewentualnych wad/ usterek.

SIEĆ MAXSERWIS

Grupa pod marką MaXserwis zrzesza sieć niezależnych warsztatów, które nabywają części samochodowe z oferty Grupy Auto Partner. Obecnie sieć liczy 130 warsztatów (stan na 31 marca 2018). Spółka będzie nadal powiększać sieć MaXserwis, a jej celem na 2018 rok jest zwiększenie liczby podmiotów do min. 150 serwisów.

Wypracowaliśmy w 2017 roku solidne wyniki mimo przejściowych wahań na poziomie zysku netto w IV kwartale 2017 r. W ostatnich dwóch latach dużo zainwestowaliśmy w rozbudowę sieci dystrybucji w kraju i logistykę, dzięki czemu nasze przychody rosły w wysokim dwucyfrowym tempie w Polsce i za granicą. Dynamiczny rozwój niesie ze sobą wzrost kosztów, co ma przejściowo przełożenie na marże. W tym roku naszym priorytetem jest praca nad rentownością, dlatego chcemy się skoncentrować na maksymalnym wykorzystaniu zbudowanego przez nas potencjału spółki i podnoszeniu efektywności istniejących filii. Chcemy także mocniej wykorzystać potencjał rynków eksportowych, dlatego uruchomiliśmy pod koniec 2017 roku spółkę w Czechach oraz zarejestrowaliśmy spółkę w Rumuniimówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Pierwsze tegoroczne miesiące pozwalają z optymizmem patrzeć na cały 2018 rok.
Mimo, że I kwartał roku jest zwykle słabszy, my notujemy dwucyfrowe dynamiki sprzedaży. Koniunktura naszej branży w dalszym ciągu stwarza korzystne warunki do wzrostu. Liczba rejestracji samochodów osobowychi dostawczych rośnie, co w dalszym ciągu będzie pozytywnie przekładać się na rynek napraw i popyt na części samochodowe
dodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.


Dodatkowych informacji udziela:

Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO. Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu o powierzchni 30 tys. m2, nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie o powierzchni 8,5 tys. m2, sieci 80 oddziałów (stan na 31.12.2017 r.) wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok. 37 tys. m2 oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie.

Grupa Auto Partner S.A. współpracuje z około 180 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Oferta Grupy Auto Partner S.A. obejmuje blisko 200.000 referencji co przekłada się na ok. 10 mln części zamiennych w centralnym magazynie w Bieruniu, w magazynie w Pruszkowie oraz magazynach zlokalizowanych w filiach w Polsce. Grupa Auto Partner S.A. jest jedynym w Polsce dystrybutorem marek: NK (zawieszenie, hamulce, napęd), oraz MaXgear (produkty ze wszystkich grup asortymentowych), Quaro (klocki i tarcze hamulcowe), Rymec (sprzęgła), Meteor (podzespoły elektryczne).

Grupa Auto Partner S.A. realizuje sprzedaż przede wszystkim na rynku polskim, który w 2017 roku odpowiadał za 73% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła w 2017 roku 27% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

Grupa Auto Partner S.A., dostrzegając rosnące znaczenie warsztatów, rozwinęła szeroki wachlarz działań wspierających ten segment rynku, w tym strategiczny program pod marką MaXserwis, obejmujący m.in. preferencyjną siatkę rabatową, leasing urządzeń wyposażenia warsztatu czy możliwość uczestniczenia w technicznych szkoleniach grupowych i indywidualnych. Program zakłada również budowę w całej Polsce sieci warsztatów pod marką MaXserwis, która docelowo ma obejmować kilkaset punktów warsztatowych. Na koniec 2017 roku sieć MaXserwis liczyła 105 niezależnych warsztatów.

Grupa Auto Partner należy do międzynarodowej Grupy zakupowej GlobalOne zrzeszającej wiodących, międzynarodowych graczy na rynku aftermarket.

Największymi akcjonariuszami Auto Partner S.A. są Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek Rady Nadzorczej), którzy po przeprowadzeniu oferty publicznej posiadają łącznie 50,16% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

2018-12-10T10:43:10+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska