GRUPA AUTO PARTNER PO 2016 ROKU: DYNAMICZNY WZROST SPRZEDAŻY I RENTOWNOŚCI ORAZ SZYBKA REALIZACJA CELÓW EMISJI

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim importerów i dystrybutorów części samochodowych, opublikowała wyniki finansowe za 2016 rok. Grupa odnotowała w tym czasie dynamiczny wzrost sprzedaży w Polsce i na rynkach eksportowych oraz wzrost zyskowności na wszystkich poziomach.

Grupa w 2016 roku wypracowała przychody ze sprzedaży na poziomie 705,4 mln zł wobec 518,6 mln zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o 36% r/r. Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 63% (do 49,0 mln zł z 30,1 mln zł) i 68% (do 44,1 z 26,2 mln zł). Spółka odnotowała zysk netto w wysokości 34,5 mln zł wobec 16,4 mln zł rok wcześniej, co oznacza ponad dwukrotny wzrost zysku netto r/r (o 111%).

Wskaźniki rentowności Grupy po 2016 r. były znacząco wyższe w ujęciu rok do roku: marża na sprzedaży wyniosła 25,7% i była wyższa o 0,6 pp. Marża EBITDA i EBIT wyniosły odpowiednio 6,9% (wzrost 1,1 pp. r/r) i 6,3% (wzrost o 1,2 pp. r/r). Marża na poziomie netto wyniosła 4,9% wobec 3,2%, co oznacza wzrost o 1,7 pp. r/r.

Na zdecydowaną poprawę wyników finansowych w 2016 roku wobec 2015 roku wpływ miały przede wszystkim: rozbudowa sieci filii, rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów, w tym wprowadzenie 2 marek własnych, oraz dobra sytuacja rynkowa. Sprzedaż marek własnych w 2016 roku wzrosła o 30% (wartościowo o 30,6 mln zł).

Grupa w 2016 roku rozpoczęła realizację założonych projektów strategicznych z wykorzystaniem środków pozyskanych z pierwszej emisji nowych akcji, przeprowadzonej przez Spółkę w 2016 roku oraz środków własnych. Na realizację projektów strategicznych w 2016 roku Grupa przeznaczyła 49,5 mln zł. Łączne planowane wydatki na ww. projekty szacowane są na 71,6 mln zł w okresie ok. 2 lat począwszy od debiutu giełdowego.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PO 2016 ROKU

Wskaźniki rentowności

Wzrostowi skali działalności w 2016 roku towarzyszyła poprawa zyskowności i wskaźników rentowności na wszystkich poziomach.

W 2016 roku Grupa odnotowała dynamiczny, 36-proc. wzrost przychodów zarówno w kraju jak i na rynkach zagranicznych. W Polsce Grupa odnotowała 30-proc. wzrost sprzedaży do 548,1 mln z 422,8 mln zł, a na rynkach eksportowych 63-proc. wzrost do 156,6 mln zł z 95,8 mln zł. Grupa dostarcza swoje produkty na rynki zagraniczne takie jak: Czechy, Słowacja, Austria, Łotwa, Litwa, Ukraina, Austria, Niemcy, Węgry i inne.

Sprzedaż marek własnych w 2016 roku wzrosła o 30% (wartościowo o 30,6 mln zł) do 133,3 mln zł ze 102,7 mln zł. Głównym odbiorcą produktów Grupy są warsztaty samochodowe, które w 2016 r. generowały 64,2% przychodów Grupy (351,6 mln zł) wobec 62,6% (264,8 mln zł) rok wcześniej. Rokrocznie udział warsztatów w strukturze przychodów Grupy rośnie wraz z rosnącym rynkiem niezależnych usług motoryzacyjnych i przejmowaniem rynku obrotu częściami samochodowymi przez warsztaty samochodowe.

Ważnym wydarzeniem 2016 roku, które docelowo ma wspomóc Auto Partner w zwiększeniu skali działalności, było przystąpienie do prestiżowej, międzynarodowej Grupy zakupowej GlobalOne zrzeszającej wiodących, międzynarodowych graczy na rynku aftermarket. Członkostwo w Grupie umożliwi Auto Partner między innymi dostęp do oferty kluczowych dostawców sektora części zamiennych, których oferta wcześniej nie była dostępna na jej magazynach i tym samym dalszą dywersyfikację portfela produktów Spółki. W związku z przystąpieniem do GlobalOne Grupa Auto Partner rozpoczęła proces negocjacji w kilkoma kluczowymi dostawcami. Pierwszym z nich jest dostawca produktów układu hamulcowego TRW, którego produkty są już dostępne w ofercie.

Głównymi czynnikami wzrostu wyników Grupy w 2016 roku były przede wszystkim: rozbudowa sieci filii, rozszerzenie asortymentu oferowanych produktów i korzystna sytuacja rynkowa – pozytywny wpływ sytuacji makroekonomicznej i wzrostu dochodów Polaków na rynek samochodowy i tym samym rynek napraw.

REALIZACJA PROJEKTÓW STRATEGICZNYCH, W TYM CELÓW EMISJI

Grupa w 2016 roku rozpoczęła realizację projektów strategicznych (wydatki na projekty szacowane są na 71,6 mln zł w okresie ok. 2 lat od debiutu giełdowego) z wykorzystaniem środków pozyskanych z pierwszej publicznej emisji nowych akcji, przeprowadzonej przez Spółkę w 2016 roku oraz środków własnych. W ramach sprzedaży akcji nowej emisji Spółka pozyskała 49,4 mln zł netto (50,6 mln zł brutto) na realizację strategii rozwoju Spółki. Na realizację projektów strategicznych w 2016 roku Grupa przeznaczyła 49,5 mln zł.

Grupa oferuje szeroki asortyment części samochodowych, głównie do aut europejskich, japońskich i amerykańskich oraz części do motocykli.

W 2016 roku Grupa znacznie rozbudowała ofertę wprowadzając dwie nowe marki własne oraz rozszerzając asortyment o 8 nowych marek i linii dla samochodów osobowych (w tym takie marki jak Ajusa, Blueprint, Rymec, Triscan) i motocykli. Dzięki dywersyfikacji oferty Grupa dociera do różnych segmentów produktowych i cenowych. Dywersyfikacja produktów i rozwój marek własnych umożliwiają Spółce stabilny rozwój i uzyskiwanie wyższej rentowności sprzedaży w porównaniu do marek dostępnych na szerokim rynku.

Auto Partner konsekwentnie realizuje plan rozbudowy sieci dystrybucji. W 2016 roku Grupa zwiększyła sieć filii o 13 nowych oddziałów, do 71 filii z 58 rok wcześniej. W tym okresie także dynamicznie rozwinęła ogólnopolską sieć niezależnych warsztatów MaXserwis: o 35. W efekcie na koniec 2016 roku sieć liczyła 50 warsztatów, wobec 15 rok wcześniej.

W związku z szybkim tempem rozwoju, związanym z konsekwentną realizacją strategii Grupa w 2016 r. zdecydowała o powiększeniu o blisko 12 tys. mkw. powierzchni magazynowej w Bieruniu oraz uruchomieniu nowego centrum logistyczno-magazynowego w Pruszkowie
o pow. 7 tys. mkw
. Nowa przestrzeń magazynowa w Bieruniu została uruchomiona w I kwartale 2017 roku (marzec), z kolei otwarcie magazynu w Pruszkowie planowane jest w kwietniu 2017 roku.

Łączna powierzchnia magazynowa Grupy uwzględniająca nowe powierzchnie wyniesie ok. 74 tys. mkw., co oznacza wzrost o 48% wobec stanu na koniec 2015 roku.

Według stanu na 31.03.2017 r. Grupa przeznaczyła na środki trwałe – rozbudowę magazynu centralnego w Bieruniu oraz uruchomienie magazynu w Pruszkowie – ok. 7 mln zł. Grupa jest najemcą powierzchni magazynowych.

Rośniemy szybciej niż rynek. Ostatni rok to okres dynamicznego rozwoju Grupy. Pozyskany w ramach IPO kapitał pozwolił nam istotnie zwiększyć tempo rozwoju. Zwiększyliśmy znacznie skalę działalności zarówno na rodzimym rynku jak i za granicą, odnotowując dwucyfrowe wzrosty sprzedaży. Rozszerzyliśmy znacznie nasz asortyment produktów, wprowadzając nowe linie, a także nowe marki własne, które pozwalają nam na osiągnie wyższej rentowności sprzedaży. Intensywnie rozwijaliśmy sieć dystrybucyjną, w ciągu roku otworzyliśmy 13 nowych filii. Znaczne, bo 48-proc., powiększenie łącznej powierzchni magazynowej pozwoli nam wzmocnić efektywność logistyczną. Rozbudowana przestrzeń magazynowa w Bieruniu – z której realizujemy dostawy w kraju i na eksport – już działa, w Pruszkowie chcemy uruchomić magazyn jeszcze w kwietniu br. Przy tak dynamicznym wzroście sprzedaży odnotowaliśmy jednocześnie ponad dwukrotnie większy poziom zysku netto i wyraźny wzrost wskaźników rentownościmówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Jesteśmy zadowoleni z wyników 2016 roku i tempa rozwoju. Przed nami kolejny rok wytężonej pracy i kontynuowania strategicznych projektów Grupy. Większość celów emisyjnych została zrealizowana szybciej niż zakładaliśmy. W tym roku chcemy nadal wzmacniać sieć dystrybucji oraz dywersyfikować portfel produktów. Umowa z GlobalOne umożliwi nam dostęp do produktów, których wcześniej nie było w nasze ofercie. Sprzyja nam także otoczenie rynkowe: wzrost dochodów Polaków, w tym program 500 plus, co pozytywnie wpływa na rynek napraw samochodowych. Wypracowane w 2016 roku zyski reinwestujemy w dalszy rozwójdodaje Aleksander Górecki.

Dodatkowych informacji udziela:

Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO. Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego magazynu centralnego wysokiego składowania o powierzchni 30 tys. m2 (zlokalizowanego w Bieruniu), sieci 71 oddziałów (stan na 31.12.2016 r.) wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok. 37 tys. m2 oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie.

Grupa Auto Partner S.A. współpracuje z około 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Oferta Grupy Auto Partner S.A. obejmuje blisko 200.000 referencji co przekłada się na 7,5 mln części zamiennych w centralnym magazynie oraz magazynach zlokalizowanych w filiach w Polsce. Grupa Auto Partner S.A. jest jedynym w Polsce dystrybutorem marek Meyle i NK (zawieszenie, hamulce, napęd), Alco (filtry) oraz Maxgear (produkty ze wszystkich grup asortymentowych), Quaro (klocki hamulcowe), Rymec (sprzęgła), Meteor (podzespoły elektryczne).

Grupa Auto Partner S.A. realizuje sprzedaż przede wszystkim na rynku polskim, który w 2016 roku odpowiadał za 78% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła w 2016 roku 22% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

Grupa Auto Partner S.A., dostrzegając rosnące znaczenie warsztatów, rozwinęła szeroki wachlarz działań wspierających ten segment rynku, w tym strategiczny program pod marką MaXserwis, obejmujący m.in. preferencyjną siatkę rabatową, leasing urządzeń wyposażenia warsztatu czy możliwość uczestniczenia w technicznych szkoleniach grupowych i indywidualnych. Program zakłada również budowę w całej Polsce sieci warsztatów pod marką MaXserwis, która docelowo ma obejmować kilkaset punktów warsztatowych. Na koniec 2016 roku sieć MaXserwis liczyła 50 niezależnych warsztatów (wobec 15 na koniec 2015 roku).

Grupa Auto Partner należy do międzynarodowej Grupy zakupowej GlobalOne zrzeszającej wiodących, międzynarodowych graczy na rynku aftermarket.

Największymi akcjonariuszami Auto Partner S.A. są Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek Rady Nadzorczej), którzy po przeprowadzeniu oferty publicznej posiadają łącznie 65,9% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

2018-10-09T10:22:21+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska