GRUPA AUTO PARTNER PO 1Q 2020: BLISKO 14-PROC. WZROST PRZYCHODÓW

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, po I kwartale 2020 roku wypracowała przychody ze sprzedaży sięgające 371,1 mln zł (+13,6% r/r). Sprzedaż eksportowa wzrosła dynamicznie o 25% r/r (do 153,5 mln zł), w kraju o 7% (do poziomu 217,6 mln zł). Istotny wpływ na poziom przychodów ze sprzedaży miały niższe obroty w marcu 2020, spowodowane pandemią koronawirusa, co istotnie ograniczyło ruch na granicach europejskich oraz mobilność i siłę nabywczą konsumentów.

Zysk netto Grupy po trzech miesiącach 2020 roku wyniósł 12,7 mln zł, co oznacza spadek o 18,1% r/r. W I kwartale Grupa odnotowała rentowność brutto na zbliżonym poziomie rok do roku (26,2% vs. 26,6%). W ujęciu wartościowym marża brutto wzrosła o 12% r/r (do 97,3 mln zł). Na pozostałych poziomach rentowność spadła w porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku.

Grupa w styczniu i lutym 2020 kontynuowała dynamiczny rozwój organiczny poprzez wzmacnianie obecności na rynkach zagranicznych i w Polsce, rozbudowę oferty produktowej i sieci dystrybucji. W dwóch pierwszych miesiącach roku odnotowała silny, dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży, odpowiednio +26,5% i +20,5% r/r. W marcu 2020 w wyniku działań rządów europejskich mających na celu walkę z pandemią koronawirusa możliwości sprzedaży przez Grupę zostały ograniczone, co w efekcie spowodowało spadek przychodów o 3,3% r/r oraz niższą rentowność.

Rentowność brutto była na zbliżonym poziomie rok do roku pomimo istotnego zwiększenia udziału sprzedaży eksportowej charakteryzującej się niższą marżą brutto, ale jednocześnie niższymi kosztami stałymi. Na spadek rentowności na poziomie EBIT wpłynęło przede wszystkim poniesienie w marcu 2020 wysokich kosztów, na poziomie podobnym do poprzednich miesięcy, w szczególności kosztów sprzedaży i marketingu (koszty utrzymania filii w Polsce, utrzymanie sił sprzedażowych) przy jednoczesnym spadku przychodów.

Głównym rynkiem zbytu Grupy pozostaje rynek krajowy, który na koniec marca 2020 odpowiadał za 59% łącznej sprzedaży. Szybko rosnąca sprzedaż zagraniczna (41-proc. udział w przychodach) to efekt umacniania pozycji na rynkach, na których spółka działa od lat oraz silnej ekspansji i zdobywania nowych kierunków eksportowych. Grupa według stanu na 31 marca 2020 posiada 91 filii.

WYBRANE DANE FINANSOWE 2019:

I kwartał zakończyliśmy dwucyfrowym wzrostem przychodów, zbliżoną rentownością na poziomie brutto i spadkiem zyskowności, na co wpłynęły słabsze wyniki w marcu, obciążone wpływem pandemii koronawirusa. Z powodu nadzwyczajnych czynników zewnętrznych marzec i kwiecień 2020 były pierwszymi od kilkunastu lat miesiącami, w których zanotowaliśmy ujemną dynamikę przychodów. Szybko dostosowaliśmy naszą działalność do nowej rzeczywistości rynkowej. W trosce o bezpieczeństwo pracowników i klientów wprowadziliśmy środki ostrożności zgodnie z zaleceniami GIS i WHO, zachowując przy tym ciągłość działalności biznesowej. Mamy stabilną sytuację finansową, dobrą płynność. Zapasy utrzymujemy na bezpiecznym poziomie, by być przygotowanym do sprzedaży po pełnym odmrożeniu gospodarki w Polsce i innych krajach europejskich. Obecnie ograniczenia w eksporcie nie są już widoczne, jednak niepewne otoczenie rynkowe wciąż osłabia popyt konsumentów. Dziś kluczowa jest płynność finansowa, staramy się minimalizować wpływ obecnej sytuacji na nasz biznes i przygotowujemy się do stopniowego odbudowywania popytu na rynku – mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner SA.

 

Dodatkowych informacji udziela:
Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl


 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne. Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu, nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie, sieci 90 oddziałów (stan na 31.12.2019 r.) oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Łączna powierzchnia magazynowa Grupy Auto Partner wynosi blisko 100 tys. m². Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie.

Grupa Auto Partner S.A. realizuje dużą część sprzedaży na rynku polskim, który po 2019 roku odpowiadał za 62% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła wówczas 38% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak: Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

2020-06-01T14:44:15+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska