GRUPA AUTO PARTNER PO 1Q 2018 ROKU: DOBRE WYNIKI FINANSOWE, DWUCYFROWA DYNAMIKA SPRZEDAŻY, STABILNA RENTOWNOŚĆ

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, zwiększyła w I kwartale 2018 roku sprzedaż o 26%, do 253,9 mln zł. Sprzedaż rosła zarówno w Polsce (+21%) jak i za granicą (+41%). Wzrost przychodów ze sprzedaży to efekt zwiększania skali działalności Grupy m.in. poprzez rozwój sieci dystrybucji, lepsze pokrycie geograficzne rynku polskiego i rozszerzanie asortymentu, a także sprzyjającego otoczenia rynkowego.

Zyski EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 18% i 16% r/r. Z kolei zysk netto Grupy
w I kwartale 2018 roku wzrósł o blisko 20% do 12,9 mln zł. Grupa odnotowała stabilny r/r poziom marż na wszystkich poziomach po I kwartale, co w połączeniu ze wzrostem skali działalności przełożyło się na kwotowy wzrost wypracowywanych marż.

Wzmocnienie oferty produktowej oraz rozbudowana infrastruktura logistyczno-magazynowa umożliwia Grupie lepsze pokrycie geograficzne polskiego rynku, szybsze i częstsze dostawy i tym samym dalszy wzrost skali działalności.

W związku z dynamicznym rozwojem Grupa zdecydowała o zwiększeniu powierzchni magazynowej w Bieruniu o ok. 11 tys. mkw. (z obecnych 30 tys. mkw.). Nowa część magazynowa będzie dostępna od lutego 2019 r. W efekcie łączna powierzchnia magazynowa Grupy wzrośnie z ok. 75,5 tys. mkw. do ok. 86,5 tys. mkw.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PO 1Q 2018 ROKU

SKONSOLIDOWANE_DANE

Grupa kontynuuje realizację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży zarówno w Polsce jak i za granicą (przede wszystkim Czechy, Słowacja, Austria, Łotwa, Litwa, Ukraina, Austria, Niemcy, Węgry).

W Czechach, które są jednym z kluczowych rynków eksportowych, w grudniu 2017 r. działalność operacyjną rozpoczęła spółka zależna Grupy, uruchamiając magazyn, który ma na celu usprawnienie obsługi klientów na tym rynku jak i w krajach sąsiadujących. W związku z wczesnym etapem rozwoju (I kwartał 2018 roku był pierwszym pełnym kwartałem działalności tej spółki) spółka czeska w tym okresie zanotowała stratę operacyjną na poziomie 466 tys. zł.

Grupa wraz ze wzrostem sprzedaży odnotowała w I kwartale stabilne poziomy marżowości. Marża brutto wyniosła 26,53%, co oznacza spadek o 1,2 pp. Kwotowo marża brutto wzrosła o 20% do 67,4 mln zł. Marża EBITDA i EBIT wyniosły odpowiednio 8,29% (spadek r/r o 0,55 pp.) i 7,48% (spadek r/r o 0,67 pp.). Kwotowo marże EBITDA i EBIT wzrosły odpowiednio o 18% i 16% r/r. Marża netto wyniosła 5,08% co oznacza spadek r/r o 0,28 pp. W ujęciu kwotowym zysk netto wzrósł o blisko 20% r/r.

Grupa w I kwartale 2018 roku rozbudowała ofertę o kolejne produkty dla samochodów osobowych i dostawczych m.in. poprzez rozpoczęcie współpracy z firmą KYB Europe GmbH, jednym z największych na świecie dostawców amortyzatorów dla przemysłu motoryzacyjnego na pierwszy montaż (OE). Głównym odbiorcą produktów Grupy są warsztaty samochodowe. Grupa rozwija asortyment i sprzedaż marek własnych.

RYNEK CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH W POLSCE

Wraz z rosnącą siłą nabywczą Polaków oraz większymi zakupami firm widoczny jest wzrost liczby rejestrowanych samochodów. Rozwojowi branży części samochodowych w Polsce sprzyja zmieniająca się struktura parku samochodowego. Z jednej strony rośnie stosunkowo stary park samochodowy (samochody w wieku ok. 13 lat), a z drugiej – zwiększa się liczba rejestracji nowych aut. Branży dystrybucji części samochodowych sprzyja także dodatkowo zmiana regulacji (od 13 listopada 2017 r.) dotyczących usuwania wad w samochodach przed wizytą w stacji diagnostycznej i tym samym obligatoryjne, szybkie usuwanie ewentualnych wad/ usterek.

SIEĆ MAXSERWIS

Grupa pod marką MaXserwis zrzesza sieć niezależnych warsztatów, które nabywają części samochodowe z oferty Grupy Auto Partner. Obecnie sieć liczy 145 warsztatów (stan na 22.05.2018). Spółka będzie nadal powiększać sieć MaXserwis, a jej celem na 2018 rok jest zwiększenie liczby podmiotów do min. 150 serwisów.

W I kwartale 2018 roku wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki mimo wysokiej ubiegłorocznej bazy i niesprzyjających czynników sezonowych, czyli dłuższego sezonu zimowego.
26-procentowa dynamika przychodów to efekt zwiększania efektywności Grupy poprzez rozbudowę i stałe usprawnianie sieci dystrybucji oraz zwiększanie asortymentu. Sprzyja nam także dobre otoczenie rynkowe. W ostatnich dwóch latach znacznie zwiększyliśmy powierzchnię magazynową, uruchomiliśmy także nowy hub w Pruszkowie i pierwszy zagraniczny magazyn w Czechach. Pomimo wyższych kosztów związanych z rozbudowaną infrastrukturą logistyczno-magazynową odnotowaliśmy stabilne marże i blisko 20-proc. wzrost zysku netto
mówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

W tym roku chcemy nadal pracować nad rentownością, zwiększaniem efektywności działania Grupy i jak najmocniej wykorzystać nasz potencjał oraz sprzyjającą koniunkturę zarówno na rodzimym rynku jak i rynkach eksportowych. Liczba rejestracji samochodów osobowych w Polsce stale rośnie, dodatkowo praktyczny brak bezrobocia, rosnące dochody Polaków będą sprzyjać dalszym zakupom używanych jak i nowych aut. Chcemy być nadal jednym z największych beneficjentów rosnącego popytu na części samochodowedodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.


Dodatkowych informacji udziela:

Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO. Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu o powierzchni 30 tys. m2, nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie o powierzchni 8,5 tys. m2, sieci 80 oddziałów (stan na 31.03.2018 r.) wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok. 37 tys. m2 oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie. Obecnie łączna powierzchnia magazynowa Grupy Auto Partner wynosi ok. 75,5 tys. m².

Grupa Auto Partner S.A. współpracuje z około 180 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Oferta Grupy Auto Partner S.A. obejmuje blisko 200.000 referencji co przekłada się na ok. 10 mln części zamiennych w centralnym magazynie w Bieruniu, w magazynie w Pruszkowie oraz magazynach zlokalizowanych w filiach w Polsce. Grupa Auto Partner S.A. jest jedynym w Polsce dystrybutorem marek: NK (zawieszenie, hamulce, napęd), oraz MaXgear (produkty ze wszystkich grup asortymentowych), Quaro (klocki i tarcze hamulcowe), Rymec (sprzęgła), Meteor (podzespoły elektryczne).

Grupa Auto Partner S.A. realizuje sprzedaż przede wszystkim na rynku polskim, który w 2017 roku odpowiadał za 73% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła w 2017 roku 27% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

Grupa Auto Partner S.A., dostrzegając rosnące znaczenie warsztatów, rozwinęła szeroki wachlarz działań wspierających ten segment rynku, w tym strategiczny program pod marką MaXserwis, obejmujący m.in. preferencyjną siatkę rabatową, leasing urządzeń wyposażenia warsztatu czy możliwość uczestniczenia w technicznych szkoleniach grupowych i indywidualnych. Program zakłada również budowę w całej Polsce sieci warsztatów pod marką MaXserwis, która docelowo ma obejmować kilkaset punktów warsztatowych. Na koniec marca 2018 roku sieć MaXserwis liczyła 140 niezależnych warsztatów.

Grupa Auto Partner należy do międzynarodowej Grupy zakupowej GlobalOne zrzeszającej wiodących, międzynarodowych graczy na rynku aftermarket.

Największymi akcjonariuszami Auto Partner S.A. są Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek Rady Nadzorczej), którzy po przeprowadzeniu oferty publicznej posiadają łącznie 50,16% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

2018-12-10T10:22:20+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska