GRUPA AUTO PARTNER PO 1H 2018 ROKU: DOBRE WYNIKI, WZROST SKALI DZIAŁANIA I RENTOWNOŚCI

Grupa Auto Partner, jeden z największych na rynku polskim dystrybutorów części samochodowych, zwiększyła w I półroczu 2018 roku sprzedaż o 27%, do 557,4 mln zł. Sprzedaż rosła zarówno w Polsce (+19%) jak i za granicą (+49%). Zarówno zysk EBITDA
jak i EBIT wzrosły o 31% r/r. Z kolei zysk netto Grupy w I półroczu 2018 roku wzrósł o 45% do 29,6 mln zł.

W samym II kwartale 2018 r. Grupa wypracowała 303,4 mln zł przychodów, wzrost zysków EBITDA i EBIT odpowiednio o 45% i 47% r/r oraz wyższy o 74% r/r wynik netto na poziomie 16,7 mln zł. Wraz z rosnącą skalą działania Grupa odnotowała wzrost marżowości rok do roku (na poziomie EBITDA, EBIT, netto), zarówno w II kwartale 2018 roku jak i w całym
I półroczu.

Wzrost przychodów ze sprzedaży to efekt zwiększania skali działalności Grupy – m.in. poprzez dynamiczny rozwój sieci dystrybucji w Polsce i za granicą, regularne rozszerzanie asortymentu – a także sprzyjającej koniunktury rynkowej. W związku z dynamicznie rosnącą skalą działalności Grupa rozpoczęła prace nad zwiększaniem powierzchni magazynowej w Bieruniu o ok. 11 tys. mkw. Po jej uruchomieniu w I kwartale 2019 r. łączna powierzchnia magazynowa Grupy wyniesie 86,5 tys. mkw.

W I półroczu 2018 roku wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki. Od kilku lat notujemy dynamiczne wzrosty skali działania. W 2017 i 2016 roku nasza sprzedaż rosła odpowiednio o 30% r/r i 36% r/r. Mimo tak wysokiej bazy w I półroczu wypracowaliśmy 27-procentowy wzrost przychodów, jednocześnie osiągając bardzo dobre marże. Otoczenie rynkowe, poprawiająca się siła nabywcza Polaków i rosnąca liczba rejestracji aut dodatkowo sprzyjają naszej branży. Realizujemy program rozbudowy sieci własnych oddziałów i stale optymalizujemy ich efektywnośćmówi Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

Rozbudowujemy asortyment o kolejne konkurencyjne produkty, linie, jednocześnie kontynuujemy model rozwoju, który umożliwia nam rozszerzanie oferty bez silnego angażowania kapitału. W Czechach, gdzie od kilku miesięcy działa nasz nowy odział, mamy coraz więcej warsztatowych klientów, którzy są naszą główną grupą docelową. Przeprowadzamy analizy kolejnych rynków zagranicznych, na których chcemy intensyfikować działalnośćdodaje Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner.

WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE PO 1H 2018 ROKU

SKONSOLIDOWANE_DANE

Grupa kontynuuje realizację dwucyfrowych wzrostów sprzedaży w I półroczu 2018 r. zarówno w Polsce (+19% r/r do poziomu 378,3 mln zł) jak i za granicą (+49% r/r do poziomu 179,0 mln zł). Sprzedaje przede wszystkim do krajów takich jak: Czechy, Słowacja, Austria, Łotwa, Litwa, Ukraina, Austria, Niemcy, Węgry.

Zlokalizowana w czeskiej Pradze nowa filia – działająca od końca 2017 roku – ma na celu usprawnienie obsługi klientów na tym rynku (w tym poszerzenie grupy odbiorców o warsztaty samochodowe; wcześniej wśród klientów na tym rynku dominowały sklepy) jak i w krajach sąsiadujących.

Marże EBITDA, EBIT i netto wzrosły odpowiednio o 0,3 pp. (do 8,1%), 0,2 pp. (do 7,3%) i 0,7 pp. (do 5,3%). Marża brutto w I półroczu była niższa r/r o 0,6 pp. (wyniosła 26,2%), Kwotowo marże Grupy wzrosły na wszystkich poziomach.

Grupa w I półroczu 2018 roku rozbudowała ofertę o kolejne produkty dla samochodów osobowych i dostawczych m.in. poprzez rozpoczęcie współpracy z firmą KYB Europe GmbH, jednym z największych na świecie dostawców amortyzatorów dla przemysłu motoryzacyjnego na pierwszy montaż (OE). Grupa stale rozwija asortyment i sprzedaż marek własnych.

Grupa pod marką MaXserwis zrzesza sieć niezależnych warsztatów, które także nabywają części samochodowe z oferty Grupy Auto Partner. Obecnie sieć liczy ponad 200 warsztatów (stan na 30.06.2018).

RYNEK CZĘŚCI SAMOCHODOWYCH W POLSCE

Wraz z rosnącą siłą nabywczą Polaków oraz większymi zakupami firm widoczny jest wzrost liczby rejestrowanych samochodów zarówno używanych jak i nowych. Według GUS polska gospodarka w II kwartale 2018 r. rozwijała się w tempie 5,1%. Komisja Europejska prognozuje wzrost polskiej gospodarki na poziomie 4,6% w 2018 r. i 3,7% w 2019 r.

Rozwojowi branży części samochodowych w Polsce sprzyja zmieniająca się struktura parku samochodowego. Z jednej strony rośnie stosunkowo stary park samochodowy (samochody w wieku ok. 13 lat), a z drugiej zwiększa się liczba rejestracji nowych aut.


Dodatkowych informacji udziela:

Beata Cioczek
M+G
tel. +48 22 416 01 02, +48 508 385 432
e-mail: beata.cioczek@mplusg.com.pl

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE O GRUPIE AUTO PARTNER S.A.

Grupa Auto Partner S.A. jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO. Grupa Auto Partner S.A. tworzy platformę sprzedaży głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

Auto Partner S.A. działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Bieruniu o powierzchni 30 tys. m2, nowego centrum logistyczno-dystrybucyjnego w Pruszkowie o powierzchni 8,5 tys. m2, sieci 80 oddziałów (stan na 30.06.2018 r.) wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok. 37 tys. m2 oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie. Auto Partner realizuje ponad 1 500 wyjazdów dziennie. Obecnie łączna powierzchnia magazynowa Grupy Auto Partner wynosi ok. 75,5 tys. m².

Grupa Auto Partner S.A. współpracuje z około 180 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Oferta Grupy Auto Partner S.A. obejmuje blisko 200 000 referencji co przekłada się na ok. 10 mln części zamiennych w centralnym magazynie w Bieruniu, w magazynie w Pruszkowie oraz magazynach zlokalizowanych w filiach w Polsce. Grupa Auto Partner S.A. jest jedynym w Polsce dystrybutorem marek: NK (zawieszenie, hamulce, napęd), oraz MaXgear (produkty ze wszystkich grup asortymentowych), Quaro (klocki i tarcze hamulcowe), Rymec (sprzęgła), Meteor (podzespoły elektryczne).

Grupa Auto Partner S.A. realizuje sprzedaż przede wszystkim na rynku polskim, który w 2017 roku odpowiadał za 73% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła w 2017 roku 27% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

Grupa Auto Partner S.A., dostrzegając rosnące znaczenie warsztatów, rozwinęła szeroki wachlarz działań wspierających ten segment rynku, w tym strategiczny program pod marką MaXserwis, obejmujący m.in. preferencyjną siatkę rabatową, leasing urządzeń wyposażenia warsztatu czy możliwość uczestniczenia w technicznych szkoleniach grupowych i indywidualnych. Program zakłada również budowę w całej Polsce sieci warsztatów pod marką MaXserwis, która docelowo ma obejmować kilkaset punktów warsztatowych. Na koniec czerwca 2018 roku sieć MaXserwis liczyła 200 niezależnych warsztatów.

Grupa Auto Partner należy do międzynarodowej Grupy zakupowej GlobalOne zrzeszającej wiodących, międzynarodowych graczy na rynku aftermarket. Największymi akcjonariuszami Auto Partner S.A. są Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek Rady Nadzorczej), którzy po przeprowadzeniu oferty publicznej posiadają łącznie 49,9% głosów na walnym zgromadzeniu spółki.

2020-05-29T14:58:03+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska