Dzień Dziecka z Auto Partner

Z okazji Dnia Dziecka firma Auto Partner przygotowała dla swoich pracowników konkurs młodych talentów pisarskich. Każde dziecko pracownika może zdobyć podwójne zaproszenie do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze, gdzie czekać go będzie moc atrakcji i świetna zabawa.

Aby zdobyć nagrodę należy stworzyć wierszyk/rymowankę specjalnie dla firmy Auto Partner. Tematyka motoryzacyjna jest niezwykle szeroka, stąd pewnie bez problemu w główkach naszych pociech narodzą się ciekawe pomysły. Tekst musi zawierać co najmniej 100 znaków (łącznie ze spacjami) oraz nazwę firmy „Auto Partner”.

Prace nadsyłać mogą rodzice oraz opiekunowie prawni małych autorów na adres e-mail marketing@autoap.com.pl w dniach od 1 do 30 czerwca 2017 roku.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 3 lipca 2017 r.

Na najzdolniejszych czeka aż 10 podwójnych zaproszeń do Energylandii, więc zachęcamy do pisania i czekamy na Wasze prace!

 


Regulamin konkursu „Dzień Dziecka z Auto Partner”:

  1. Organizatorem Konkursu jest firma Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu przy ulicy Ekonomicznej 20, zwana dalej “Organizatorem”.
  2. W konkursie uczestniczyć może dziecko (do ukończenia 18 roku życia ) pracownika firmy Auto Partner – zarówno filii własnych i franczyzowych, będącego prawnym opiekunem wyżej wskazanego dziecka. Informacja będzie weryfikowane podczas nadsyłania prac.
  3. Celem konkursu jest promocja firmy Auto Partner oraz wspieranie talentu dzieci i młodzieży.
  4. Tematem głównym jest przesłanie rymowanki z użyciem nazwy „Auto Partner”. Dopuszczamy odmianę w/w wyrazów zgodnie ze słownikiem języka polskiego. Tekst nie może być krótszy niż 100 znaków (łącznie ze spacjami).
  5. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić maksymalnie 1 pracę.
  6. Praca nie może obrażać uczuć religijnych, symboli państwowych, dobrego imienia firmy Auto Partner oraz powinna przestrzegać powszechnie uznane normy moralne.
  7. Wzięcie udziału w Konkursie jest jednoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Konkursu.
  8. Udział w Konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
  9. Konkurs rozpoczyna się 1 czerwca 2017 i trwa do 30 czerwca 2017.
  10. Prace należy nadsyłać na adres mailowy marketing@autoap.com.pl w terminie wskazanym wyżej. Prace nadsyłać mogą opiekunowie prawni wskazując w mailu dane autora (imię i nazwisko), wiek dziecka oraz dane rodzica/opiekuna, który pracuje w firmie Auto Partner.
  11. Rozstrzygnięcie Konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 3 lipca 2017.
  12. Imiona i nazwiska laureatów Konkursu wraz z pracami zostaną opublikowane przez firmę Auto Partner za pośrednictwem informacji wewnętrznej firmy.
  13. Nagrody przewidziane w Konkursie to 10 dwuosobowych zaproszeń do Rodzinnego Parku Rozrywki Energylandia w Zatorze.
  14. Zwycięzcy Konkursu zostaną poproszeni o podanie danych niezbędnych do wysłania nagrody drogą pocztową: – imię i nazwisko – adres zamieszkania (ulica, numer lokalu, miasto z kodem pocztowym) – telefon kontaktowy.
  15. Laureaci konkursu mogą wymienić nagrody na bon do sieci sklepów SMYK – bon o wartości 100 zł. Nie ma możliwości zamiany nagrody na jej ekwiwalent pieniężny.
  16. Organizator Konkursu zobowiązuje się do wysłania/wręczenia nagrody do zwycięzcy w terminie nie przekraczającym 30 dni roboczych od chwili otrzymania od laureata danych niezbędnych do wysyłki.
  17. Organizator ponosi wszelkie koszty związane z wysyłką nagród.
  18. Organizator nie będzie zbierał, przechowywał ani przetwarzał żadnych danych osobowych uczestników Konkursu. Dane laureatów będą wykorzystane jedynie na potrzeby rozwiązania konkursu tj. publiczne ogłoszenie listy laureatów oraz wysyłka nagród.
  19. Wartość nagród w Konkursie nie przekracza kwoty zwolnionej od konieczności odprowadzania podatku od wygranej.

2018-10-09T10:20:18+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska