AUTO PARTNER S.A. W DRODZE NA GPW – SPÓŁKA ZŁOŻYŁA PROSPEKT EMISYJNY W KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

Spółka Auto Partner S.A., jeden z największych na rynku polskim importer i dystrybutor części samochodowych, złożyła prospekt emisyjny w Komisji Nadzoru Finansowego. Spółka planuje przeprowadzenie oferty publicznej w pierwszej połowie 2016 roku. Ostateczna decyzja dotycząca terminu oferty zależeć będzie m.in. od warunków rynkowych.

Grupa Auto Partner SA jest dynamicznie rozwijającym się importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych, klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO. Grupa stanowi platformę sprzedaży oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów, do których należą przede wszystkim warsztaty oraz sklepy motoryzacyjne.

Auto Partner działa w oparciu o zintegrowane narzędzia IT zarządzające całym łańcuchem dostaw oraz infrastrukturę logistyczną składającą się z nowoczesnego magazynu centralnego wysokiego składowania o powierzchni 20 tys. m2 (zlokalizowanego w Bieruniu), sieci 58 oddziałów wyposażonych łącznie w dodatkową powierzchnię magazynową ok 30 tys. m oraz siatki transportowej umożliwiającej dostawę do klienta końcowego z częstotliwością 3-5 razy dziennie.

Grupa Auto Partner współpracuje z blisko 150 dostawcami części zamiennych w obszarze tzw. rynku aftermarket, jak również dostawcami OEM z całego świata. Oferta Grupy obejmuje blisko 150.000 referencji co przekłada się na 7,5 mln części zamiennych w centralnym magazynie oraz magazynach zlokalizowanych w filiach w Polsce. Grupa jest jedynym w Polsce dystrybutorem produktów renomowanych producentów Meyle i NK (zawieszenie, hamulce, napęd), Alco (filtry) oraz marki własnej Maxgear, w ramach której oferuje produkty ze wszystkich grup asortymentowych.

Grupa Auto Partner realizuje sprzedaż przede wszystkim na rynku polskim, który w 2014 roku odpowiadał za 81,6% przychodów ze sprzedaży. Sprzedaż eksportowa stanowiła w 2014 roku ok. 18,4% sprzedaży i realizowana była przede wszystkim na rynkach czeskim i słowackim, a także w takich krajach jak Niemcy, Austria, Łotwa, Litwa i Ukraina.

Największymi akcjonariuszami Auto Partner są Prezes Zarządu Spółki Aleksander Górecki i Katarzyna Górecka (członek Rady Nadzorczej), którzy posiadają łącznie 95,02% głosów na WZA.

W 2014 roku Grupa osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 425,1 mln zł, zysk EBITDA sięgający 27,7 mln zł oraz zysk netto wynoszący 15,1 mln zł. Grupa zatrudnia obecnie ponad 800 pracowników.

Jesteśmy dynamicznie rosnącym importerem i dystrybutorem części samochodowych, z ugruntowaną i stale umacniającą się pozycją na rynku polskim. Systematycznie rozwijamy również sprzedaż eksportową. Nasze obecne zaplecze logistyczne, na które składa się m.in. nowoczesne centrum dystrybucyjne Grupy w Bieruniu, oddane do użytku w czerwcu 2014 roku, jak również efektywnie wykorzystywane nowoczesne narzędzia IT, stanowią doskonałą bazę do dalszego wzrostu zarówno skali działalności Grupy jak i jej rentowności. Uważam, że to właściwy moment na kolejny, ważny krok w rozwoju Spółki – wejście na GPW. Dlatego złożyliśmy nasz prospekt emisyjny w KNF. Naszą intencją jest przeprowadzenie oferty publicznej i zadebiutowanie na GPW w pierwszej połowie roku – powiedział Aleksander Górecki, Prezes Zarządu Auto Partner S.A.

Dodatkowych informacji udziela:

Bartłomiej Mokry
tel. +48 32 325 15 00
e-mail: b.mokry@autoap.com.pl

Dodatkowe informacje o firmie dostępne pod adresem: www.autopartner.com

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie promocyjny i w żadnym wypadku nie powinien stanowić podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”). Prospekt („Prospekt”) przygotowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych Spółki i ich dopuszczeniem i wprowadzeniem do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („GPW”) będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce oraz ofercie publicznej papierów wartościowych Spółki w Polsce („Oferta”). Spółka będzie mogła przeprowadzić Ofertę w Polsce po zatwierdzeniu Prospektu przez Komisję Nadzoru Finansowego, będącą organem nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Polsce oraz jego publikacji. W związku z Ofertą w Polsce oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem papierów wartościowych Spółki do obrotu na GPW, Spółka udostępni Prospekt na swojej stronie internetowej (www.autopartner.com).

Niniejszy materiał nie jest przeznaczony do rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym materiale może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do składania zapisów na lub nabywania papierów wartościowych. Niniejszy materiał nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu papierów wartościowych na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki. Papiery wartościowe mogą być oferowane i zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki po ich zarejestrowaniu zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. ze zmianami (U.S. Securities Act of 1933, „Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”)) albo na podstawie wyjątku od obowiązku rejestracyjnego przewidzianego w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych. Spółka nie zamierza rejestrować żadnej części Oferty w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Niniejszy materiał ani żadna jego kopia nie może być przekazany lub w jakikolwiek sposób przesłany lub udostępniony na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki.

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, W CAŁOŚCI LUB W CZĘŚCI, NA LUB DO TERYTORIUM STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY I JAPONII

2016-07-28T17:04:55+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska