AUTO PARTNER NAGRODZONY GŁÓWNĄ STATUETKĄ W KATEGORII „FIRMA”

Miło nam poinformować, że w piątek 22 czerwca 2018 roku Auto Partner otrzymał nagrodę główną w kategorii „Firma”, przyznaną przez Prezydenta Miasta Tychy oraz Okręgową Izbę Przemysłowo-Handlową w Tychach. Statuetkę „Hermesa Biznesu” w imieniu Spółki odebrał Wiceprezes Zarządu – Andrzej Manowski.

XVIII Gala Tyskiego Lidera Przedsiębiorczości odbyła się w zameczku myśliwskim w Promnicach. Jest to doroczna impreza Okręgowej Izby Przemysłowo-Handlowej w Tychach, w trakcie której przedstawiane są i nagradzane osiągnięcia wyróżniających się przedsiębiorstw. Nagrodą główną jest statuetka „Hermesa Biznesu” przyznawana w trzech kategoriach – „Firma”, „Produkt” i „Usługa”. To właśnie w kategorii „Firma” Auto Partner SA otrzymał nagrodę główną.

Statuetka jest wyróżnieniem dla najlepszych firm, produktów i usług z terenu województwa śląskiego, które w istotny sposób wpływają na lokalny rynek, promują produkty regionalne, tworzą nowe więzi gospodarcze z kontrahentami zagranicznymi, wdrażają usługi innowacyjne, jak również łączą gospodarkę rynkową ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

2018-10-09T11:42:28+00:00
Auto Partner +48 508 385 432 32 325 15 00 ul. Ekonomiczna 20 Bieruń 43-150 Polska