ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA!

Każdego roku Auto Partner rozbudowuje program szkoleń dla swoich Klientów. Są one prowadzone zgodnie z modelem powstałym w efekcie wielu lat doświadczeń i sprawdzonym z najlepszymi Dostawcami. Szkolenia są w zdecydowanej większości organizowane lokalnie, bez konieczności dalekich dojazdów.

Prowadzimy je w dwóch formułach. Po pierwsze – szkolenia teoretyczne. Uczestniczy w nich grupa od 20 do 50 osób. Szkolenia zazwyczaj rozpoczynamy o godzinie 17-18 i trwają do 4 godzin. Pozostaje to w najmniejszym konflikcie z godzinami pracy warsztatów. Drugą formułą są szkolenia warsztatowe praktyczne. Uczestniczą w nich grupy do 20 osób. Czasami pierwszym etapem takich szkoleń jest przedstawienie po krótce teorii.

Szkolenia praktyczne rozpoczynają się z rana i trwają do 8 godzin, z przerwą na catering. Wszystkie programy szkoleniowe są na bieżąco modyfikowane i zawsze odzwierciedlają aktualny stan wiedzy na dany temat. W zdecydowanej większości wypadków uczestnictwo jest bezpłatne i potwierdzane odpowiednim certyfikatem.

Agendy szkoleń są dostępne w odpowiednich zakładkach, a terminy u przedstawicieli handlowych i kierowników oddziałów AP.

TEMAT: Szkolenie dotyczące składania rocznego sprawozdania z obrotu czynnikiem wymaganym ustawa z dnia 15 maja 2015 r. (Dz. U. 2015 poz. 881)

1.Przypomnienie wymagań Ustawy.
2.Dane konieczne do złożenia sprawozdania.
3.Rejestr obrotu czynnikiem warsztatu.
4.Sposób wypełnienia formularza sprawozdania wymaganego ustawą.
5.Sprawozdanie z wykorzystania środowiska.
6.Sesja pytań i wyjaśnień.

Szkolenie przeznaczone jest dla warsztat ów, które wykonują dowolne czynności związane z obrotem czynnikiem chłodniczym (np. obsługa samochodów z układami klimatyzacji, obsługa układów klimatyzacji konieczna przy innych pracach z samochodem).

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa HELLA Polska w Warszawie max 18 osób, sala szkoleniowa min 10 osób
Koszt: 240 netto/osoba, MaXserwis 180 netto/osoba

Szkolenie KLIMATYZACJA z wydaniem zaświadczenia o odbytym szkoleniu zgodnie z Ustawa z dnia 15 maja 2015 r.

Plan szkolenia:

1. Efekt cieplarniany.
2. Znaczenie i wymagania ustawy z dnia 15 maja 2015 r. Dz. U. poz. 881.
3. Rodzaje gazów cieplarnianych, ich wpływ na środowisko.
4. Bezpieczeństwo pracy z układami klimatyzacji i F-gazami.
5. Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane i substancje kontrolowane, wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i substancjami kontrolowanymi i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska.
a. Wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych.
b. Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych stosowanych jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, wpływ emisji tych gazów i substancji na środowisko (znajomość współczynnika ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu).
c. Podstawowa wiedza na temat sposobów kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych oraz znajomość obsługi i stosowania urządzeń do sprawdzania szczelności urządzeń lub instalacji wykorzystujących fluorowane gazy cieplarniane i substancje kontrolowane.
6. Diagnostyka samochodowych układów klimatyzacji.
7. Obsługa okresowa układów klimatyzacji.
8. Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.
a. Znajomość powszechnie stosowanych procedur odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych i substancji kontrolowanych.
b. Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy.
c. Podłączanie i odłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane i substancje kontrolowane.
d. Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego.
9. Narzędzia do diagnostyki i napraw samochodowych układów klimatyzacji.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa HELLA Polska w Warszawie max. 18 osób, sala szkoleniowa 10-25 osób
Koszt: 280 netto/osoba
Czas szkolenia: 6h

TEMAT: Czujniki i elementy wykonawcze w benzynowych układach wtryskowych firmy Bosch

1. Pośredni wtrysk benzyny – budowa i zasada działania systemu Motronic ME.
2. Bezpośredni wtrysk benzyny – budowa i zasada działania systemu Motronic MED.
3. Układ paliwowy pośredniego wtrysku benzyny:
a. warianty,
b. układ typu „DECOS” (np. Volvo S40, silniki TSI) z regulowaną prędkością obrotową,
pompy paliwa,
c. elektryczne pompy paliwa (rodzaje, typowe uszkodzenia).

4. Układ paliwowy bezpośredniego wtrysku paliwa:
a. benzynowe pompy wysokociśnieniowe (silniki TSi grupa VW, CGI MB, BMW, PSA),
b. wtryskiwacze wysokociśnieniowe – budowa, warianty.

5. Pomiary masy powietrza / obciążenia.
6. Przepływomierze powietrza – zadania, uszkodzenia (silniki diesla i benzynowe).
a. Przepływomierz powietrza w przygotowaniu mieszanki.
b. Nowe typy przepływomierzy HFM6, HFM7.
7. MAP-Sensory.
8. Sondy lambda w procesie przygotowania mieszanki – budowa, typowe uszkodzenia.
a. Sondy lambda uniwersalne.
b. 5-oprzewodowe sondy szerokopasmowe – budowa, specyfika.
c. Sondy lambda a poprawne działanie i uszkodzenia katalizatora.
9. Wymienione wyżej aspekty w kontekście samochodów z instalacjami LPG.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne
Czas szkolenia: 6-7 h

Temat: Naprawa nowoczesnych układów hamulcowych

1. Klocki i tarcze hamulcowe
a. drgania i piski jak z nimi walczyć
b. prawidłowy dobór klocków hamulcowych
c. docieranie klocków i tarcz hamulcowych
d. materiały i rodzaje klocków i tarcz hamulcowych
e. uszkodzenia tarcz i klocków hamulcowych
f. montaż tarcz i klocków hamulcowych kierunkowych!!!
g. dlaczego warto wymieniać sprężynki
h. kiedy nie smarujemy sworzni w zacisku
i. jazda próbna, na co zwrócić uwagę

2. Elektryczne hamulce postojowe
a. wymiana klocków
b. jakich narzędzi używać przy obsłudze zacisku
c. naprawa i wymiana reparaturek
d. diagnostyka za pomocą testera
e. badanie na rolkach hamulcowych

3. Elektryczne wspomaganie układu hamulcowego iBooster w pojazdach hybrydowych- budowa zasada działania
4. Wykorzystanie programu ESI i testera KTS przy obsłudze układów hamulcowych

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: bezpłatne
Czas szkolenia: 6-7 h

TEMAT: Procedura wymiany komponentów w układzie rozrządu oraz napędu pomocniczego
Program:

Część teoretyczna:
1.Charakterystyka układu napędu rozrządu.
2.Charakterystyka układu napędu pomocniczego.
3.Bezpieczeństwo podczas transportu i montażu pasków zębatych.
4.Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa obsługi.

Część praktyczna:
Część praktyczna polega na kompletnej wymianie układów pasowych pod opieką trenera ContiTech z wykorzystaniem przykładowych jednostek napędowych, odpowiednich instrukcji montażowych, narzędzi specjalnych oraz przyrządów pomiarowych (dostarczonych przez ContiTech), ze szczególnym zwróceniem uwagi na:
1.Pasek rozrządu – błędy/awarie ich przyczyny, objawy oraz usuwanie uszkodzeń.
2.Pasek wielorowkowy – błędy/awarie ich przyczyny, objawy oraz usuwanie uszkodzeń.
3.Sprzęgła OAP/OAD, koła pasowe TSD/eTSD – błędy/awarie ich przyczyny, objawy oraz usuwanie uszkodzeń.
4.Korzystanie z zestawów rozrządu „SYNCHROBELT CONTI® Kit”.
5.Korzystanie z testera do badania napięcia paska „CONTI® BTT Hz”.
6.Wykorzystanie i funkcje narzędzi z zestawów „CONTI® TOOL”.
7.Korzystanie ze wsparcia technicznego: „CONTI® Technical Info”.
8.Wskazanie najczęściej popełnianych błędów, ich przyczyn oraz sposobów rozwiązania.

Grupa docelowa: Mechanicy z minimum podstawowym doświadczeniem w zakresie obsługi silników spalinowych w pojazdach samochodowych, którzy uczestniczyli w szkoleniu podstawowym ContiTech.
Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 350 zł netto/osoba, MaXserwis 280 zł netto/osoba. W cenie obiad, serwis kawowy, materiały szkoleniowe oraz certyfikat ukończenia szkolenia.
Liczba uczestników: 8-12 osób.

Tematyka szkolenia:

Budowa, wymiana i regulacja elementów układu rozrządu oraz napędu paskowego.

1.Podstawowe wiadomości o układach rozrządu.
2.Budowa, podział i oznaczenie pasków zębatych.
3.Warunki pracy, wymiana pasków zębatych.
4. Procedura wymiany pasków, a odpowiedzialność warsztatu.
5.Przyczyny i zapobieganie uszkodzeniom pasków rozrządu.
6.Budowa, podział i oznaczenie pasków wielorowkowych.
7.Układy napinające.
8.Uszkodzenia, wymiana pasków wielorowkowych.
9.Tendencje rozwojowe w napędach paskowych.
10.Paski olejoodporne( Oil Resistance), jako nowy trend w downsizingu.
11.Koła pasowe z tłumikami drgań skrętnych TSD i eTSD – budowa, zasada działania, podstawowe uszkodzenia.
12.Sprzęgła alternatora – OAP i OAD – budowa, zasada działania, wpływ na układ napędu pomocniczego.
13.Paski wielorowkowe Uni Power Tough Grip – w świecie ciszy.
14.Zastosowanie elektronicznych urządzeń mierniczych i przyrządów pomiarowych do pomiarów: napięcia pasków, osiowości napędów paskowych, długości pasków itp.
15.Zastosowanie narzędzi specjalnych i zestawów narzędzi do prawidłowej wymiany napędów paskowych: Conti® Tool Box, Conti® Tool Box Asian Cars, Conti® Tool Box V01, Conti® Laser Tool, Conti® Elast Tool, Conti® Elast Tool F01 itp.
16.Strona internetowa ContiTech – bezpłatne źródło informacji dla mechaników i nie tylko: katalog doboru pasków on-line, katalog produktów PIC, informacje serwisowe itp.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Szkolenie jest bezpłatne. Każdy uczestnik szkolenia otrzyma Certyfikat o firmy ContiTech.
Liczba uczestników: 15-30 osób.

TEMAT: Automatyczne skrzynie biegów, budowa, diagnostyka i obsługa

1. Zautomatyzowane stopniowe skrzynie biegów
2. Stopniowe automatyczne skrzynie biegów
a. Dźwignia zmiany biegów i blokada postojowa
b. Przekładnia hydrokinetyczna
c. Pompa płynu ATF
3. Holowanie pojazdu z automatyczną skrzynią biegów ASB
4. Przekładnia planetarna
5. Sprzęgła i hamulce automatycznej skrzyni biegów
6. Moduł elektrohydrauliczny
a. Kasowanie wartości adaptacyjnych
b. Diagnoza komputerowa
c. Regeneracja elektrozaworów ASB
7. Zajęcia praktyczne
a. Demontaż na elementy pierwsze automatycznej skrzyni biegów BMW 5HP18
b. Demontaż modułu elektrohydraulicznego Audi Q7
c. Praktyczna weryfikacja uszkodzeń wewnętrznych
d. Ponowny montaż skrzyni biegów ze szczegółowymi wyjaśnieniami specyfiki
e. Awaryjne odblokowanie dźwigni zmiany biegów

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Magneti Marelli – Sosnowiec, sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba

Temat: Automatyczne skrzynie biegów, budowa, diagnostyka i obsługa – cześć praktyczna

1. Płyn przekładniowy ATF
a. Podstawowe czynności związane z wymianą płynu ATF
b. Statyczna i dynamiczna zmiana oleju
2.Część praktyczna na warsztacie – Dynamiczna wymiana oleju na smochodzie z użyciem urz adzenia TC-100 i/lub ATF extra

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Magneti Marelli – Sosnowiec, sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Liczba uczestników: 10-12 osób

TEMAT: Pierścienie silnikowe

Program szkolenia
• Profil firmy (NPR, NE of Europe)
• Program
• Referencje
• Zadania pierścieni
• Powłoki i materiał pierścieni
• Zalety pierścieni stalowych
• Pierścienie w praktycznym podejściu
• Problemy: zużycie pierścienia i oleju
• Innowacja w NPR
• Podsumowanie i perspektywy

Szkolenie trwa: 2h
Miejsce: sala szkoleniowa
Liczba uczestników: 10-20 osób
Szkolenie bezpłatne.

TEMAT: Systemy klimatyzacji elementy I + II stopnia

Zakres szkolenia obejmuje:

1. Budowa i zasada działania układu klimatyzacji samochodowej.
2. Rodzaje, budowa i działanie sprężarek klimatyzacji (typy: tłokowa, scroll, łopatkowa).
3. Sprzęgła elektromagnetyczne, bez-sprzęgłowe.
4. Systemy klimatyzacji napędzane elektrycznie w pojazdach hybrydowych.
5. Agregaty do wymiany czynnika chłodniczego(nowe stacje do obsługi czynnika 1234yf).
6. Narzędzia do napraw klimatyzacji (Spring-lock, ściągacze do sprzęgieł, manometry, termometr…).
7. Lokalizacja nieszczelności (UV, azot, detektor).
8. Płukanie układów klimatyzacji przy pomocy stacji i zewnętrznego urządzenia.
9. Klimatyzacja automatyczna – zasada działania, typowe pomiary, diagnostyka.
10. Symulacje usterek i ich diagnostyka.
11. Budowa i działanie oraz obsługa i diagnostyka sprężarek sterowanych zaworem PWM (bez sprzęgłowe).
12. Budowa i działanie oraz obsługa sprężarki stosowanej w układach hybrydowych.
13. Rodzaje presostatów i sposoby ich diagnozy.
14. Czujniki ciśnienia i aktuatory odczytywane i sterowane sygnałem PWM –działanie i diagnostyka.
15. Symulacje usterek i ich diagnostyka.
16. Kodowanie sterowników klimatyzacji.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Magneti Marelli – Sosnowiec, sala szkoleniowa
Koszt: 250 netto/osoba, MaXserwis 190 netto/osoba
Liczba uczestników: ok. 20 osób

TEMAT: Systemy kontroli ciśnienia w ogumieniu – TPMS

Zakres szkolenia obejmuje:
1. Podstawy prawne.
2. Rodzaje systemów TPMS.
3. Kontrola sprawności czujników.
4. Wymiana i programowanie czujników.
5. Wykorzystanie przyrządów diagnostycznych.
6. Omówienie na podstawie Fiat Freemont.
7. Omówienie na podstawie Opel Astra H.
8. Omówienie na podstawie Peugeot 207.
9. Omówienie na podstawie Renault Megane.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Magneti Marelli – Sosnowiec, sala szkoleniowa
Koszt: 200 netto/osoba, MaXserwis 150 netto/osoba
Liczba uczestników: ok. 15 osób

TEMAT: Bezpośredni wtrysk benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D-4Spl

Zakres szkolenia obejmuje:

1. Wprowadzenie do silników z bezposrednim wtryskiem benzyny.
2. Budowa diagnostyka i zasada działania układu Motronic MED.
3. Zasada działania układu sterowania.
4. Budowa oraz funkcje.
5. Sterowanie bezposrednim wtryskiem paliwa.
6. Dawkowanie paliwa – wtrysk.
7. Podstawowy tryb wtrysku paliwa.
8. Tryb specjalny – wstepne podgrzewanie katalizatora.
9. Tryb specjalny – pełnego obciążenia.
10. Elektroniczny systemem chłodzenia silnika.
11. Sterowanie ukierunkowanym dopływem powietrza.
12. Sterowanie podcisnieniem serwomechanizmu hamulca.
13. Sterowanie układem zapłonowym.
14. Sterowanie zmiana geometrii kolektora dolotowego oraz faz rozrządu.
15. Układ oczyszczania spalin.
16. Czujnik 2 temperatury powietrza zasysanego w filtrze powietrza.
17. Czujnik cisnienia serwomechanizmu hamulca.
18. Potencjometr recyrkulacji spalin.
19. Potencjometr zaworów klapowych kolektora dolotowego.
20. Czujnik wysokiego cisnienia paliwa.
21. Czujnik temperatury spalin.
22. Sonda NOx.
Konkurencyjne rozwiazania silników z bezposrednim wtryskiem benzyny Mitsubishi – GDI, Ford, Mazda, Volvo – EcoBoost, Citroen, Peugeot –HPI, BMW – THP (Turbo High Pressure), Audi FSI z układem Valvelift, Toyota – D-4 (Direct injection 4 – stroke gasoline engine), Toyota/Lexus – D-4S (Direct injection 4-stroke gasoline Superior version).
23. Typy pomp wysokiego ciśnienia.
24. Problemy serwisowe.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Magneti Marelli – Sosnowiec, sala szkoleniowa
Koszt: 300 netto/osoba, MaXserwis 225 netto/osoba
Liczba uczestników: ok. 15 osób

TEMAT: Technika hybrydowa w pojazdach samochodowych

1. Źródła energii elektrycznej w pojazdach hybrydowych
a. Właściwości baterii elektrycznych
b. Wewnętrzna rezystancja baterii
c. Wpływ temperatury na parametry baterii
d. Ładowanie, rozładowywanie i cykl życia baterii
e. Kondensatory w układach hybrydowych
2. Tranzystorowe układy przełączające
a. Sterowanie silnikiem elektrycznym
b. Hamowanie odzyskowe
3. Pojazdy hybrydowe – wiadomości wstępne
a. Podział samochodów hybrydowych
– Mikrohybryda
– Półhybryda
– Pełna hybryda
– Plug-in hybride
b. Rodzaje napędu hybrydowego
– Napęd hybrydowy równoległy
– Napęd hybrydowy szeregowy
– Napęd hybrydowy szeregowo-równoległy
– Szeregowo-równoległy szeregowy układ hybrydowy
c. Funkcja E-boost
d. Funkcja Start-stop
e. Toyota Hybride System – THS I, THS II, THSIII
– Budowa i zasada działania
– Akumulator wysokonapięciowy
– Inverter
– Konverter
– Silnik elektryczny
– Generator
– Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów TSD
– Zasady bezpieczeństwa podczas prac serwisowych
f. VW Hybride System
– Elektryczne elementy układu przeniesienia napędu
– Elektroniczne sterowanie temperaturą
– Silnik/generator elektryczny
– Elektronika układów mocy i sterowania napędu elektrycznego
– Akumulator wysokowoltowy
– Zasady bezpieczeństwa podczas prac serwisowych
g. Honda IMA hybride system
– Układ przeniesienia napędu
– Bezstopniowa skrzynia biegów
– Zasady bezpieczeństwa podczas prac serwisowych
h. Układy hybrydowe innych producentów
i. Układy klimatyzacji w pojazdach hybrydowych
j Zasady bezpieczeństwa w wysokonapięciowych układach hybrydowych
k. Postępowanie w razie pożaru pojazdu hybrydowego

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa Magneti Marelli – Sosnowiec, sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Liczba uczestników: 15-20 osób

Plan szkolenia Borg Warner (WAHLER):

1. Przedstawienie Firm: IHR i Borg Warner (WAHLER) oraz omówienie planu całego szkolenia.

2. Termostaty i włączniki wentylatorów chłodnic w nowoczesnych układach chłodzenia silników spalinowych.
a) Różne układy chłodzenia stosowane w silnikach – zalety i wady.
b) Różne termostaty stosowane w tych układach – budowa i działanie.
c) Tendencje rozwojowe w konstrukcjach termostatów – termostaty elektryczne i zawory do sterowania temperatura silnika.
d) Typowe usterki, diagnostyka i naprawa.
e) Współpraca ukł. chłodzenia z innymi podzespołami silnika i samochodu.
f) Włączniki wentylatorów chłodnicy – budowa i szczegóły konstrukcyjne, różnice w stosunku do innych producentów.

3. Recyrkulacja spalin EGR (AGR) w nowoczesnych silnikach spalinowych – konieczność stosowania EGR ze względu na czystość spalin i ochronę środowiska.
a) Istota działania, różne konstrukcje, kolejne wersje i rozbudowa – sposoby sterowania EGR i nadzór działania.
b) Działanie EGR w silnikach wysokoprężnych oraz benzynowych.
c) Typowe usterki ich diagnozowanie i usuwanie.
d) Inne sposoby walki z tlenkami azotu w silnikach.

4. Pozostałe produkty Borg Warner (Wahler) dostępne w ofercie – przewody, rury do doprowadzania spalin, oleju i innych płynów w obrębie silnika.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne
Liczba uczestników: 10-20 osób
Czas szkolenia: 3 h

Temat: ODPOWIEDNIA FILTRACJA W POJAZDACH SILNIKOWYCH.

Cel szkolenia: Podniesienie kompetencji w zakresie technicznych zagadnień dotyczących filtracji
Opis szkolenia:Z zewnątrz każdy filtr wygląda podobnie, dopiero jak zajrzymy do środka – zobaczymy różnice. Dlatego nasz trening skupia się głownie na tym, że można dotknąć, porównać i samemu się przekonać co jest najważniejsze.
Istotne są przede wszystkim detale – dlatego też pokażemy jak dużą role odgrywa nasza technologia, precyzja wykonania i odpowiednie zastosowane materiały, zgodnie ze specyfikacją OE – a to ma przełożenie na koszty eksploatacji.
Podczas szkolenia otrzymają państwo dostęp do materiałów, a po szkoleniu uzyskają certyfikat.

Spis zagadnień:
1. Podstawy filtracji.
a. Technologia filtracji a nowoczesne konstrukcje silników ( normy Euro 5 i Euro 6)
b. Mechanizmy separacji cząstek.
c. Skuteczność filtrów.
d. Media filtracyjne wczoraj a dziś – porównanie
2. MANN+HUMMEL OEM Biznes-Kompetencje dostawcy na pierwszy montaż
3. MANN-FILTER-zastosowanie w praktyce. W tej części będą wykorzystane liczne modele szkoleniowe i materiały używane w procesie produkcji filtrów
a. Filtr powietrza zasysanego przez silnik.
b. Filtracja oleju silnikowego (na przykładzie filtra typu spin-on uwidoczniona zostanie różnica pomiędzy produktem jakości OE a zamiennikiem ).
c. Filtry paliwa (najnowsza technologia trzy stopniowej filtracji ON).
d. Filtry kabinowe (przełomowa technologia bio filtrów).

Podczas szkolenia – Quiz z nagrodami.
Uczestnicy: Sprzedawcy, PH, mechanicy, doradcy serwisowi, kierownicy flot.
Czas trwania szkolenia: 2 godziny
Koszt: szkolenie bezpłatne
Miejsce: sala szkoleniowa
Ilość uczestników: 10-35 osób

TEMAT: Testowanie układu Common Rail na przykładzie silnika M9R

Szkolenie szczegółowo omawia diagnostykę i naprawę pojazdów wyposażonych w silniki z układem Common Rail. Podczas szkolenia przedstawione będą metody weryfikacji usterek za pomocą metod równoległych (przebiegi oscyloskopowe sygnałów z czujników, sygnały sterowania) oraz szeregowych (narzędzia graficzne PID). Uczestnicy analizować będą procedury testowe w przypadku odczytu typowych kodów usterek dotyczących niesprawności układów poboru powietrza, zasilania oraz układów związanych z emisją spalin.

Zakres szkolenia:
1. Podstawowe zasady diagnostyczne
2. Ogólne omówienie układu CR na przykładzie silnika M9R
3. Układ wtrysku
a. Działanie systemu w zależności od trybu pracy
b. Kody usterek układu
c. Testy czujników i elementów wykonawczych układu
(pompa, regulator ciśnienia na szynie, czujnik ciśnienia na szynie, wtryskiwacz, czujniki APP1/APP2, CKK/CMP)
4. Układ powietrza dolotowego i doładowania
a. Czujniki a reakcje sterownika
b. Kody usterek układu
c. Testy elementów czujnikowych i wykonawczych układu
(przepływomierz, czujnik temperatury IAT, przepustnica silnika diesla, zawór regulacyjny doładowania, czujnik ciśnienia doładowania )
d. Procedury weryfikacji kodów błędów – przykładowe scenariusze
5. Układ recyrkulacji spalin
a. Zależności w układzie recyrkulacji spalin
b. Kody usterek układu EGR
c. Testowanie układu (elektrozawór EGR, sterowanie obejściem chłodnicy EGR)
6. Układ wydechowy oraz filtr DPF
a. Elementy składowe układu oraz tryby pracy
b. Testy elementów czujnikowych układu (czujnik różnicowy, czujniki temperatury spalin, czujniki ciśnienia)
c. Procedury serwisowe
7. Magistrala CAN układu napędowego
a. Sygnały układu napędowego przesyłane przez CAN – zależności
b. Przykłady kodów
c. Weryfikacja komunikacji i warstwy fizycznej
8. Usterki chwilowe

Zakres części praktycznej:
W ramach części praktycznej przewidziano wykonywanie przez uczestników szkolenia pomiarów sygnałów kluczowych komponentów zasilania oraz analizę graficzną parametrów pracy jednostki napędowej systemu CR na przykładzie silnika M9R*
*w zależności od możliwości lokalowych filii

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne

TEMAT: Technologia nowoczesnych silników benzynowych

Firma SUN serdecznie zaprasza Państwa na szkolenie poświęcone technologii nowoczesnych silników benzynowych Szkolenie ma na celu przybliżenie zmian konstrukcyjnych dotyczących systemów sterowania oraz wyposażenia siników z bezpośrednim wtryskiem benzyny. Uczestnicy zapoznają się ze zmianami dotyczącymi przygotowania mieszanki, chłodzenia silnika, kontroli emisji spalin, zmiennych faz pracy rozrządu, działania systemu START/STOP itp.. Całość szkolenia jest poparta przykładami diagnostycznych scenariuszy warsztatowych.

Zakres szkolenia:
1. Norma emisji spalin EUROV:
a. Sprawność silników benzynowych;
b. Wymagania normy dotyczące emisji;
c. Aktualizacja oprogramowania EOBD
2. Kluczowe cechy DIG (direct injection of the gasoline):
a. Kontrola ilościowa/jakościowa mieszanki
b. Tryby pracy systemu wtryskowego
c. Kontrola pracy przepustnicy
3. Elementy wykonawcze i czujnikowe systemu DIG
a. Budowa systemu
b. Elementy pracujące pod ciśnieniem (pompa, regulator, czujnik, zawór upustowy, wtryskiwacz)
c. Układ wydechowy
(sonda szerokopasmowa, czujnik NOx, katalizator BaO, czujnik temperatury)
d. Układ zapłonowy ze zmiennym przeskokiem iskry
4. Charakterystyka różnych systemów DIG
a. System FSI
(START/STOP, podwójne doładowanie, elektroniczne sterowany systemem chłodzenia)
b. System zmiennych faz rozrządu SUBARU
c. System VALVOTRONIC
5. Scenariusze warsztatowe

Zakres części praktycznej:
W ramach części praktycznej przewidziano pomiar sygnałów kluczowych komponentów zasilania oraz analizę graficzną parametrów pracy jednostki napędowej DIG na przykładzie silnika DIG-S (1.2)*
*w zależności od możliwości lokalowych filii

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne

TEMAT: Weryfikacja usterek z zastosowaniem diagnostyki równoległej oraz analizy parametrów pracy.

Celem szkolenia jest rozwinięcie kompetencji w zakresie weryfikacji usterek, w przypadku rejestracji kodów ogólnej niesprawności układu. Tego typu scenariusze są typowe dla problemów mechanicznych silnika, systemów zasilania oraz zapłonu. W ramach szkolenia omówione zostaną przykłady wykonywania testów komponentów w/w układów za pomocą oscyloskopu oraz analizy graficznej parametrów pracy.

Zakres szkolenia:
1. Pomiar szeregowy a równoległy:
a. pojęcia frontu i zaplecza;
b. kryteria zapisu kodów usterek;
c. kiedy i dlaczego testować
d. metody szeregowe i równoległe weryfikacji usterek
2. Problematyczne scenariusze warsztatowe:
a. testowanie układu zasilania CR
(regulator ciśnienia, czujnik ciśnienia, wtryskiwacz);
b. testowanie układu zapłonowego COP
(cewka, zapłon wtórny);
c. weryfikacja mechanicznego stanu silnika
(synchronizacja silnika, kompresja)
d. Inne systemy (inteligentne ładowanie, przepływomierz cyfrowy, przepustnica silnika CR)
3. Metody uproszczone
a. Narzędzia analizy parametrów pracy
(progi uruchomienia, kursor)
b. Wykorzystanie gotowych baz danych pomiarów
(CKP,CMP, EGR,MAP itd…)
c. Zaawansowane testy prowadzone
(sonda prądowa, przetworniki ciśnienia, zapłon wtórny, testy 2 kanałów)
d. Wprowadzanie ustawień wstępnych
e. samouczek

Zakres części praktycznej:
W ramach części praktycznej przewidziano pomiar sygnałów kluczowych komponentów zasilania oraz analizę graficzną parametrów pracy jednostki napędowej systemu CR na przykładzie silnika M9R*
*w zależności od możliwości lokalowych filii

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne

TEMAT: Wykorzystanie testerów diagnostycznych do obsługi serwisowej oraz czynności naprawczych w pojazdach.

Szkolenie omawia szczegółowe warunki oraz przebieg najważniejszych procedur serwisowych i naprawczych w współczesnych pojazdach wymagających zastosowania testerów diagnostycznych

Zakres szkolenia:
1. Możliwości współczesnych testerów diagnostycznych
2. Czynności serwisowe związane z obsługą okresową pojazdów
a. wymiana klocków hamulcowych systemach z automatycznym hamulcem postojowym
b. wymiany płynów eksploatacyjnych – odpowietrzanie układów hamulcowych, opróżnianie zbiornika paliwa
c. obsługa filtrów DPF/FAP (wymiana, oczyszczanie, uzupełniania czynnika chemicznego)
d. kodowanie czujników ciśnienia w oponach
e. wymiana akumulatora
f. kasowanie inspekcji serwisowych (klocki, świece, filtry, olej itp.)
3. Czynności serwisowe związane z naprawa pojazdów
a. układy zasilania: kodowanie wtryskiwaczy, adaptacja pompy, regulacja kąta wtrysku, dawka rozruchowa
b. adaptacje podzespołów – przepustnica, przepływomierz, EGR, skrzynie biegów
c. adaptacje czujników związanych z układem hamulcowym i kontrolą trakcji
d. konfiguracja systemów komfortu (nadwozia)
e. procedury regulacji zawieszeń aktywnych
4. Diagnostyka usterek
a. w przypadku braku kodów błędów
b. w przypadku występowania usterki chwilowej

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne

TEMAT: Naprawa pojazdów z wykorzystaniem funkcji diagnostycznych elektronicznych systemów sterowania

Celem szkolenia jest rozwinięcie umiejętności efektywnego wykorzystania testerów do diagnostyki i naprawy pojazdów. Podczas szkolenia podejmowana będzie problematyka właściwego odczytywania, analizowania i interpretowania informacji zapisanych w pamięci systemów pokładowych pojazdów w formie kodów usterek oraz parametrów bieżących (PID). Uczestnicy analizować będą różne scenariusze warsztatowe wykazując błędy wynikające z niewłaściwej interpretacji kodów oraz poznając możliwości ich weryfikacji za pomocą diagnostyki szeregowej oraz dostępnych źródeł informacji serwisowej.

Zakres szkolenia
1. Funkcje i możliwości testerów diagnostycznych
2. Zasada działania systemu autodiagnozy sterowników
3. Interpretacja diagnostycznych kodów błędów:
a. Kryteria rejestracji kodów
b. Rodzaje kodów
c. Usterki obwodów elektrycznych
d. Błędy kontrolne
e. Wskazanie na skutki a nie przyczyny
f. Usterki układu monitorowania emisji spalin (OBDII/EOBD)
g. Kody oczekujące oraz dane migawkowe
h. Usterki komunikacyjne (magistrale)
i. Brak ustawień podstawowych, adaptacji
4. Analiza pracy systemu w wykorzystaniem analizy graficznej parametrów bieżących
a. Weryfikacja kodu usterki
b. Nieprawidłowe kodowanie sterownika
c. Diagnostyka usterek nie powodujących zapisu kodu
d. Diagnostyka usterek chwilowych
5. Rozwiązywanie problemów
a. Brak komunikacji ze sterownikiem
b. Korzystanie z informacji i innych narzędzi diagnostycznych

Zakres części praktycznej:
W ramach części praktycznej przewidziano symulacja usterek oraz analizę zależności parametrów na przykładzie systemu sterowania silnikiem (z wykorzystaniem tablicy symulacyjnej)

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne

TEMAT: Szkolenie do uprawnień eksploatacyjnych SEP do 1kV

I.Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym w urządzeniach elektroenergetycznych o napięciu do 1kV
1.Wiadomości ogólne
a. Warunki środowiskowe
b. Stopnie ochrony obudów
c. Klasy ochronności urządzeń
d. Napięcia i układy sieciowe
e. Oznaczenie przewodów i zacisków
f. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym przy eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych
2.Rodzaje ochron przeciw porażeniowych
a. Ochrona przed dotykiem bezpośrednim
b. Ochrona przed dotykiem pośrednim
c. Przewody ochronne, ochronno-neutralne i wyrównawcze
d. Uziomy i przewody uziemiające
II.Budowa nowoczesnych instalacji elektrycznych
1.Osprzęt kablowy
2.Oznaczenie linii kablowych
3.Przewody elektroenergetyczne
4.Przyłącza i złącza
5.Ochrona przewodów przed prądem przetężeniowym
III.Zasady organizacji i wykonywania pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych
1.Podział prac i formy wydawania poleceń
2.Polecenia na wykonanie prac oraz kwalifikacje i obowiązki pracowników w zakresie organizacji i bezpieczeństwa pracy
3.Zasady bezpiecznego wykonywania prac
4.Sprzęt ochronny i narzędzia pracy
IV.Zasady postępowania przy ratowaniu osób porażonych prądem elektrycznym i poparzonych 1.Uwalnianie porażonego spod działania prądu elektrycznego o napięciu do 1 kV
V.BHP podczas obsługiwania osprzętu elektrycznego w warsztacie samochodowym
VI.Zasady bezpieczeństwa pracy przy użytkowaniu urządzeń elektrycznych
1.Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki
2.Zabezpieczenia przed porażeniami
3.Bezpieczeństwo czynne
4.Doraźna pomoc w wypadku porażenia prądem elektrycznym
VII.Zagrożenia w pracach warsztatowych
VIII.Bezpieczne używanie mierników wielkości elektrycznych
IX.Bezpieczeństwo pracy w warsztacie samochodowym
X.Ochrona indywidualna
XI.Ochrona środowiska w warsztacie samochodowym

Uwaga: po szkoleniu konieczne jest złożenie egzaminu. Ustawowy koszt egzaminu to 175 zł brutto.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Dwumasowe Koła Zamachowe

Program szkolenia układu dwumasowego koła zamachowego obejmuje część teoretyczną oracz praktyczną.

1.Cześć teoretyczna
a. Budowa i zasada działania sprzęgła tarczowego
b. Budowa i zasada działania dwumasowego koła zamachowego
c. Rodzaje kół dwumasowych
d. Budowa i zasada działania docisku X-tend oraz SAC
e. Procedury montażu oraz demontażu dwumasowego koła zamachowego
f. Awarie i przyczyny uszkodzeń
g. Praktyczne przypadki serwisowe
2.Część praktyczna
a. Wykorzystanie zestawu narzędzi do wstępnego naprężenia docisku samonastawczego podczas montażu oraz demontażu dwumasowego koła zamachowego
b. Kontrola luzu osiowego
c. Kontrola kąta swobodnego obrotu
d. Kontrola luzu krawędziowego

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Diagnostyka systemów oczyszczania spalin w silnikach o zapłonie samoczynnym Common Rail

1.Charakterystyka, mechanizmy i procesy powstawania cząstek stałych.
2.Zmiany konstrukcyjne silników przystosowanych do układów z filtrem cząstek stałych.
3.Metody pomiaru emisji cząstek stałych stosowane w motoryzacji.
4.Diagnostyka czujników monitorujących pracę systemów oczyszczania spalin:
a. Przepływomierz masowy powietrza
b. Sonda lambda szerokopasmowa
c. Czujniki ciśnienia i różnicy ciśnienia w układzie wydechowym
d. Czujniki temperatury spalin PTC/NTC
e. Sonda NOx tlenków azotu
5.Rodzaje układów oczyszczania spalin
a. Recyrkulacja spalin EGR z chłodnicą
b. Filtr cząstek stałych DPF z płynem addytywnym
c. Filtr cząstek stałych bez płynów addytywnych
d. Selektywna redukcja katalityczna SCR
6.Eksploatacja i serwis samochodów z układami oczyszczania spalin.
a. Rodzaje płynów addytywnych oraz procedury uzupełniania
b. Specyfikacje olejów silnikowych dla samochodów z filtrem cząstek stałych różnych producentów
c. Procedury eksploatacji i serwisowania samochodów z systemem SCR: BlueTEC, BlueMOTION, BluePerformance.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Technika hybrydowa w pojazdach samochodowych

I.Źródła energii elektrycznej w pojazdach hybrydowych
1.Właściwości baterii elektrycznych
2.Wewnętrzna rezystancja baterii
3.Wpływ temperatury na parametry baterii
4.Ładowanie, rozładowywanie i cykl życia baterii
5.Kondensatory w układach hybrydowych
II.Tranzystorowe układy przełączające
1.Sterowanie silnikiem elektrycznym
2.Hamowanie odzyskowe
III.Pojazdy hybrydowe – wiadomości wstępne
1.Podział samochodów hybrydowych
a. Mikrohybryda
b. Półhybryda
c. Pełna hybryda
d. Plug-in hybride
2.Rodzaje napędu hybrydowego
a. Napęd hybrydowy równoległy
b. Napęd hybrydowy szeregowy
c. Napęd hybrydowy szeregowo-równoległy
d. Szeregowo-równoległy szeregowy układ hybrydowy
3.Funkcja E-boost
4.Funkcja Start-stop
5.Toyota Hybride System – THS I, THS II, THSIII
a. Budowa i zasada działania
b. Akumulator wysokonapięciowy
c .Inverter
d. Konverter
e. Silnik elektryczny
f. Generator
g. Bezstopniowa automatyczna skrzynia biegów TSD
h. Zasady bezpieczeństwa podczas prac serwisowych
6.VW Hybride System
a. Elektryczne elementy układu przeniesienia napędu
b. Elektroniczne sterowanie temperaturą
c. Silnik/generator elektryczny
d. Elektronika układów mocy i sterowania napędu elektrycznego
e. Akumulator wysokowoltowy
f. Zasady bezpieczeństwa podczas prac serwisowych
7.Honda IMA hybride system
a. Układ przeniesienia napędu
b. Bezstopniowa skrzynia biegów
c. Zasady bezpieczeństwa podczas prac serwisowych
8.Układy hybrydowe innych producentów
IV.Układy klimatyzacji w pojazdach hybrydowych
V.Zasady bezpieczeństwa w wysokonapięciowych układach hybrydowych
VI.Postępowanie w razie pożaru pojazdu hybrydowego

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Serwisowanie zawieszeń aktywnych w samochodach osobowych

1.Rozwiązania techniczne zawieszeń w pojazdach osobowych
2.Wykorzystanie i zalety zawieszeń pneumatycznych i hydraulicznych
3.Wpływ zawieszeń aktywnych na bezpieczeństwo czynne

Zawieszenie pneumatyczne w koncernie Audi/Volkswagen:
1.Informacje ogólne
2.Budowa i zasada działania
3.Bezpieczeństwo w czasie obsługi i naprawy sytemu
4.Obsługa serwisowa układu
5.Procedury diagnozy i naprawy komponentów składowych
6.Aktywacja i dezaktywacja trybu lewarka samochodowego

Zawieszenie pneumatyczne w marce Mercedes:
1.Informacje ogólne: Airmatic, ADS, ADS II
2.Budowa i zasada działania
3.Bezpieczeństwo w czasie obsługi i naprawy sytemu
4.Obsługa serwisowa układów: Airmatic, ADS, ADS II
5.Procedury diagnozy i naprawy komponentów składowych

Zawieszenie hydrauliczne Active Body Control
1.Informacje ogólne
2.Bezpieczeństwo w czasie obsługi i naprawy sytemu
3.Obsługa serwisowa układu Active Body Control
4.Procedury diagnozy i naprawy układu
5.Płyny eksploatacyjne

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Automatyczne skrzynie biegów cz. II: CVT, DSG 6 i DSG 7

I.Budowa i zasada działania bezstopniowej przekładni CVT
II.Dwusprzęgłowe skrzynie DSG
1. Dźwignia sterująca zmiany biegów
2. Skrzynia biegów DSG 6
a. Podwójne sprzęgło wielopłytkowe
b. Wymiana sprzęgła wielopłytkowego
c. Budowa wałków przeniesienia napędu
d. Moduł mechatroniczny
e. Sterownik elektrohydrauliczny i instalacja hydrauliczna
f. Sterownik elektroniczny
g. Widełki zmiany biegów
h. Strategia sterowania
i. Zmiana płynu ATF
3.Skrzynia biegów DSG 7
a. Podwójne sprzęgło suche
b. Wymiana podwójnego sprzęgła suchego
c. Budowa wałków przeniesienia napędu
d. Moduł mechatroniczny
e. Sterownik elektrohydrauliczny i instalacja hydrauliczna
f. Sterownik elektroniczny
g. Zmiana płynu ATF
III.Zajęcia praktyczne
1.Demontaż podzespołów DSG 6
a. Narzędzia specjalne
b. Moduł mechatroniczny
c. Podwójne sprzęgło mokre
d. Pompa płynu ATF
2.Demontaż podzespołów DSG 7
a. Narzędzia specjalne
b. Moduł mechatroniczny
c. Podwójne sprzęgło suche
3.Ponowny montaż podzespołów ze szczegółowymi wyjaśnieniami specyfiki

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Automatyczne skrzynie biegów, budowa, diagnostyka i obsługa cz. I

1.Zautomatyzowane stopniowe skrzynie biegów
2.Stopniowe automatyczne skrzynie biegów
a. Dźwignia zmiany biegów i blokada postojowa
b. Przekładnia hydrokinetyczna
c. Pompa płynu ATF
3.Holowanie pojazdu z automatyczną skrzynią biegów ASB
4.Przekładnia planetarna
5.Sprzęgła i hamulce automatycznej skrzyni biegów
6.Płyn przekładniowy ATF
a. Podstawowe czynności związane z wymianą płynu ATF
b. Statyczna i dynamiczna zmiana oleju
7.Moduł elektrohydrauliczny
a. Kasowanie wartości adaptacyjnych
b. Diagnoza komputerowa
c. Regeneracja elektrozaworów ASB
8.Zajęcia praktyczne
a. Demontaż na elementy pierwsze automatycznej skrzyni biegów BMW 5HP18
b. Demontaż modułu elektrohydraulicznego Audi Q7
c. Praktyczna weryfikacja uszkodzeń wewnętrznych
d. Ponowny montaż skrzyni biegów ze szczegółowymi wyjaśnieniami specyfiki
e. Awaryjne odblokowanie dźwigni zmiany biegów

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Diagnoza, naprawa i obsługa układów zasilania silników z turbodoładowaniem

1.Wprowadzenie
2.Efektywność silnika z Turbo-doładowaniem
3.Stosowane rozwiązania układów turbodoładowanych
4.Sposoby doładowania silników spalinowych
5.Doładowanie dynamiczne
6.Doładowanie typu Comprex
7.Doładowanie mechaniczne
8.Turbodoładowanie
9.Typy turbodoładowań
10.Budowa klasycznego układu turbodołądowania
11.Sposoby regulacji ciśnienia turbosprężarki
12.Diagnoza turbosprężarki
13.Elementy układu sterowania wpływające na właściwą pracę układu doładowania
14.Elektroniczne sterowanie pracą turbosprężarek, kontrola i regulacja
15.Urządzenia specjalistyczne
16.Przyczyny awarii

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Wykorzystanie urządzenia CDIF/3 w praktyce serwisowej. Diagnoskop, oscyloskop, sterownik i generator cz. II

1.Podstawowe funkcje systemu diagnostycznego CDIF/3 (krótki opis wyposażenia dodatkowego)
2.Praktyczne wykorzystanie funkcji sterownika (generator sygnałów PWM)
a. Symulacja sygnałów sterujących elementów wykonawczych z interfejsem analogowym (przepustnica powietrza, zawór recyrkulacji spalin, nastawnik dawki HDK, zawór regulacji kąta wtrysku, zawór regulacji ciśnienia (HPV, DRV), zawór regulacji wydatku pompy CR (SCV, ZME), siłownik turbosprężarki VTG, zawór zmiennego wydatku sprężarki klimatyzacji, wtryskiwacz benzynowy MPI/FSI
b. Symulacja sygnałów sterujących elementów wykonawczych z interfejsem cyfrowym (przepustnica powietrza, siłownik turbosprężarki, siłownik klap kolektora ssącego, moduł silnika wentylatora
3.Praktyczne wykorzystanie generatora przebiegów na przykładzie sterownika EDC17 oraz Siemens SID803
a. Symulacja sygnału czujników ciśnienia z sygnałem analogowym (czujnik MAP, czujnik ciśnienia na szynie CR, czujnik ciśnienia w układach klimatyzacji)
b. Symulacja sygnału wejściowego czujnika prędkości obrotowej indukcyjnego i halla (czujnik obrotów ABS, czujnik obrotów silnika, czujnik położenia wałka rozrządu)
4.Praktyczne wykorzystanie oscyloskopu
a. Badanie sygnałów analogowych (czujnik indukcyjny, czujnik Halla, przepływomierz masowy powietrza, czujnik spalania stukowego, sygnały sterujące elektrozaworów i elementów wykonawczych PWM)
b. Badanie sygnałów cyfrowych (przepływomierz HFM6/HFM7, czujnik jakości oleju, czujniki z interfejsem CAN i LIN)
c. Badanie sieci transmisji danych CAN

Ważne!
Uczestnicy powinni mieć ze sobą materiały z pierwszego szkolenia.

Mile widziane własne urządzenie.
Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Wykorzystanie urządzenia CDIF/3 w praktyce serwisowej. Diagnoskop, oscyloskop, sterownik i generator.

1.Wprowadzenie, wymagania sprzętowe.
• Określenie minimum sprzętowego oraz programowego.
• Instalacja aktualizacji oprogramowania.
• Tworzenie protokołów diagnozy.
• Tworzenie i wysyłanie rejestrów pracy.
• Rozwiązywanie problemów technicznych urządzenia CDIF3.
2.Diagnostyka szeregowa: opis podstawowych funkcji testera.
• Identyfikacja systemu.
• Odczyt i interpretacja kodu usterek.
• Parametry bieżące.
• Testy elementów wykonawczych.
• Adaptacje.
• Możliwości kodowania wariantów.
• Odczyt i adaptacja sterownika PSG5.
3.Problemy komunikacyjne w diagnostyce samochodowej.
• Identyfikacja systemów sterowania.
• Metody rozpoznawania architektury sieci komunikacyjnej CAN.
• Protokoły transmisji danych i standardy komunikacyjne stosowane w motoryzacji.
• Metody szybkiego rozpoznawania i rozwiązywania problemów komunikacyjnych.
• Interpretacja i wyszukiwanie błędów komunikacyjnych.
• Ocena parametrów rzeczywistych w diagnostyce systemu sterowania.
4.Sterownik elementów wykonawczych.
• Obsługa funkcji sterownika dla elementów wykonawczych – zakres podstawowy.
• Zastosowanie sterownika w praktyce, prezentacja możliwości sterowania elementem nastawczym.
5.Oscyloskop.
• Nauka obsługi oscyloskopu i funkcji podstawowych.
• Możliwości rozszerzeń funkcji w oscyloskopie.
• Wykorzystanie oscyloskopu do pomiarów z użyciem sond ekranowanych i cęgów prądowych.
• Przykłady wykorzystania oscyloskopu w praktyce – zakres podstawowy.
6.Funkcja generatora sygnału.
• Obsługa pulpitu sterującego generatora.
• Przykłady wykorzystania generatora w praktyce – zakres podstawowy.
7.Połączenie bezprzewodowe Wi – Fi.
• Konfiguracja systemu bezprzewodowej transmisji danych.
• Diagnostyka pojazdów z użyciem komunikacji bezprzewodowej.
8.Instalacja oprogramowania w środowisku Android (smartfon, tablet).

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Budowa i diagnostyka silników wysokoprężnych z pompowtryskiwaczami (UIS/PDE, PPD, PLD)

1.Przegląd układów wtryskowych UIS i UPS
2.Zasilanie powietrzem.
a. Zespół przepustnic powietrza
b. Chłodnice międzystopniowe powietrza
3.Zasilanie paliwem
a. Filtr paliwa
b. Pompa podwójna
c. Rozdzielacz, zawór regulacyjny ciśnienia, chłodnica paliwa
4.Zespół wtryskowy UP
5.Wtryskiwacze i rozpylacze
6.Elektroniczny układ sterowania
7.Denoxtronic – wtrysk dodatkowy AD Blue
8.Czujniki
a. Czujnik obrotów silnika
b. Czujnik temperatury cieczy chłodzącej NTC
c. Czujnik położenia pedału przyśpieszenia
d. Masowy przepływomierz powietrza
e. Czujnik temperatury powietrza zasysanego
f. Czujnik ciśnienia atmosferycznego
g. Czujnik ciśnienia w kolektorze dolotowym
h. Czujnik różnicowy ciśnienia
i. Włącznik na pedale hamulca
j. Modulatory
k. Włącznik na pedale sprzęgła
9.Elementy wykonawcze
10.Układy recyrkulacji spalin
11.Zadymienie spalin
a. Filtr cząstek stałych
12.Turbosprężarki
13.Elementy rzeczywiste
14.Ćwiczenia praktyczne
a. Diagnostyka
b. Regulacja pompowtryskiwaczy w systemach EDC_P_ oraz EDC_U_

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Bezpośredni wtrysk benzyny: FSI, TSI, CGI, HPI, THP, EcoBoost, D-4, D-4S

I.Wprowadzenie do silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny
II.Budowa diagnostyka i zasada działania układu Motronic MED
1.Zasada działania układu sterowania
2.Budowa oraz funkcje
3.Sterowanie bezpośrednim wtryskiem paliwa
a. Dawkowanie paliwa – wtrysk
•Podstawowy tryb wtrysku paliwa
•Tryb specjalny – wstępne podgrzewanie katalizatora
•Tryb specjalny – pełnego obciążenia
b. Elektroniczny systemem chłodzenia silnika
c. Sterowanie ukierunkowanym dopływem powietrza
d. Sterowanie podciśnieniem serwomechanizmu hamulca
e. Sterowanie układem zapłonowym
f. Sterowanie zmianą geometrii kolektora dolotowego oraz faz rozrządu
III.Układ oczyszczania spalin
IV.Opis wybranych czujników wchodzących w skład systemu sterowania
1.Czujnik 2 temperatury powietrza zasysanego w filtrze powietrza
2.Czujnik ciśnienia serwomechanizmu hamulca
3.Potencjometr recyrkulacji spalin
4.Potencjometr zaworów klapowych kolektora dolotowego
5.Czujnik wysokiego ciśnienia paliwa
6.Czujnik temperatury spalin
7.Sonda NOx
V.Wybrane elementy układu paliwowego
VI.Konkurencyjne rozwiązania silników z bezpośrednim wtryskiem benzyny
1.Silnik Mitsubishi – GDI
2.Silniki Ford i Mazda oraz Volvo – EcoBoost
3.Silniki Citroen, Peugeot –HPI
4.Silniki Citroen, Peugeot, BMW – THP (Turbo High Pressure)
5.Silniki Audi FSI z układem Valvelift
6.Silnik Toyota – D-4 (Direct injection 4 – stroke gasoline engine)
7.Silnik Toyota/Lexus – D-4S (Direct injection 4-stroke gasoline Superior version)
VII.Typy pomp wysokiego ciśnienia
VIII.Problemy serwisowe

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Budowa i diagnostyka silników o zapłonie iskrowym. Układy Motronic

1.Układy sterowania MOTRONIC
2.Czujniki i nadajniki wartości znamionowych
3.Sterowniki
a. Wymagania
b. Budowa oraz funkcje
c. Przetwarzanie danych
– Dawkowanie paliwa
– Sterowanie układem zapłonowym
– Sterowanie zmianą geometrii kolektora dolotowego oraz faz rozrządu
4.Czujniki wchodzące w skład systemu sterowania
5.Elementy wykonawcze
6.Diagnostyka komputerowa systemu
7.Szeregowa transmisja danych CAN. Zależności pomiędzy układami.
8.Elementy rzeczywiste
9.Ćwiczenia praktyczne w diagnostyce i naprawie zintegrowanych systemów sterowania

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Kosztorysowanie napraw pokolizyjnych z uwzględnieniem części zamiennych oryginalnych autoryzowanych przez producenta pojazdu i alternatywnych – wg aplikacji EurotaxGlass’s. (Do rozliczeń pomiędzy towarzystwami ubezpieczeniowymi i klientami)

Podczas szkolenia będzie instalowany i przekazywany uczestnikom program Carwert do celów edukacyjnych, dlatego posiadanie własnego komputera na którym zostanie zainstalowany program jest wskazane.

1.Kosztorys naprawy pokolizyjnej pojazdu
a. Prace główne
b. Prace dodatkowe
c. Rodzaj lakierowania metalu
d. Rodzaj lakierowania tworzyw
2.Stawki użytkownika
a. Blacharz
b. Mechanik
c. Lakiernik
d. Tapicer
e. Protokół dodatkowy
f. Elektryk
g. Normalia
h. Dodatki na materiały lakiernicze
i. Index na materiały
3.Rodzaj prac
a. Blacharskie
b. Prace wewnętrzne
c. Mechanika
d. Lakierowanie
e. Grupy dodatkowe
4.Kalkulacja pozostałości
5.Optymalizacja kosztów napraw MONEX
a. Części alternatywne
b. Jakość części wg GVO
c. Wybór wariantu kalkulacji wg maksymalnych akceptowanych kwotach za części zamienne

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Wtrysk benzyny i sterowanie silnikiem o ZI

1.Parametry pracy silnika.
2.Układy zapłonowe.
a.Zapłon elektroniczny. Napięcie wtórne
b.Przebiegi napięć w cewce zapłonowej.
c.Napięcie uzwojenia wtórnego zapłonu mieszanki a odległość pomiędzy elektrodami świecy zapłonowej dla mieszanek z LPG.
d.Usterki układu wysokiego napięcia.
e.Obrazy oscyloskopowe.
f.Badanie cewki zapłonowej.
g.Diagnostyka obwodu pierwotnego cewki zapłonowej.
h.Charakterystyczne punkty przebiegu zapłonowego obwodu wtórnego.
i.Diagnostyka sygnału sterującego modułu zapłonowego.
j.Obliczanie kąta wyprzedzenia zapłonu.
k.Podstawowa i szybka diagnostyka rozdzielaczowych i bezrozdzielaczowych układów wysokiego napięcia.
– Monitor wysokiego napięcia MV-4.
3.Układy wtryskowe.
a.Obliczanie dawki paliwa.
b.Diagnostyka wtryskiwaczy.
c.Podstawowe urządzenia diagnostyczne.
4.Ćwiczenia praktyczne.
5.Elementy rzeczywiste.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Sieci transmisji danych CAN / LIN – diagnostyka

1.Sieci transmisji danych.
a.Klasyfikacja systemów transmisji danych.
b.Topologie sieci.
c.Bramka magistrali danych – GATEWAY.
– Odczyt konfiguracji.
– Transfer konfiguracji.
– Konfiguracja przez menu.
2.Magistrala CAN.
a.Przykładowe praktyczne topologie sieci transmisji danych.
b.Złącze DLC.
3.Protokół transmisji danych.
a.Protokół danych.
b.Formaty ramek danych.
– CAN 2.0A
– CAN 2.0B
c.Pola protokołu.
4.Elementy sieci CAN.
a.Przewody połączeniowe.
b.Terminatory.
c.Nadajniki/odbiorniki.
d.Układy sterujące.
5.Błędy transmisji.
6.Diagnoza.
7.Naprawa magistrali CAN.
8.Obrazy oscyloskopowe uszkodzeń.
9.Ćwiczenia laboratoryjne – posługiwanie się literaturą serwisową oraz badania praktyczne.
10.Elementy rzeczywiste.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Budowa i diagnostyka systemu Common Rail

1.Budowa układu sterowania silnikiem w systemach CR firmy Bosch/Siemens.
a.Przepływomierz masowy powietrza.
b.Czujnik położenia wałku korbowego.
c.Czujnik położenia wałka rozrządu.
d.Czujnik temperatury paliwa.
e.Czujnik temperatury cieczy chłodzącej.
f.Czujnik położenia pedału przyśpieszenia.
g.Czujnik różnicowy ciśnienia.
h.Czujnik temperatury spalin.
i.Sonda lambda szerokopasmowa.
j.Czujnik ciśnienia w szynie CR.
k.Zawór regulacji ciśnienia ZME, DRV, SCV, HPV.
l.Elektrycznie sterowany zawór EGR.
ł.Przepustnica powietrza.
m.Siłownik Turbosprężarki.
2.Budowa układów paliwowych z pompami CP1K, CP1S, CP1H, CP3, CP4, PCR2.3, DELPHI DFP1.
3.Procedury odpowietrzania obwodu niskiego i wysokiego ciśnienia.
4.Diagnostyka elektrohydrauliczna układów paliwowych, kontrola szczelności i wydajności pomp wysokiego ciśnienia.
5.Budowa i diagnostyka stanu technicznego wtryskiwaczy firmy Bosch elektromagnetycznych i piezoelektrycznych.
6.Budowa i diagnostyka stanu technicznego wtryskiwaczy Continental (Siemens).
7.Zagadnienia związane z eksploatacją i naprawą samochodów wyposażonych system oczyszczania spalin DPF/FAP i SCR.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Budowa i diagnostyka systemów sterowania silników wysokoprężnych z bezpośrednim wtryskiem oleju napędowego VE/VR …EDC

I.Elektroniczny układ sterowania silników wysokoprężnych – Electronic Diesel Control (EDC).
1.Czujnik obrotów silnika.
2.Czujnik temperatury cieczy chłodzącej NTC.
3.Czujnik położenia pedału przyśpieszenia.
4.Masowy przepływomierz powietrza.
5.Czujnik temperatury powietrza zasysanego.
6.Czujnik ciśnienia powietrza.
7.Czujnik położenia iglicy.
8.Czujniki HDK i MES.
9.Czujnik prędkości pojazdu.
10.Zawór regulacji kąta wtrysku.
11.Modulatory EGR, VTG.
II.Diagnostyka silników wysokoprężnych.
III.Świece żarowe, sterowniki świec żarowych.
IV.Zasilanie powietrzem, układy recyrkulacji spalin.
V.Zasilanie paliwem.
1.Zawór odcinający dopływ paliwa (ELAB).
2.Dawka rozruchowa.
3.Statyczne ustawienie początku tłoczenia.
4.Dynamiczny pomiar początku tłoczenia.
5.Pomiary ciśnień w układach wtryskowych silników wysokoprężnych.
6.Kontrola wtryskiwaczy.
VI.Elementy systemu EDC
VII.Diagnostyka pomp wtryskowych VP36, VP37, VP29, VP30, VP44
VIII.Diagnostyka sterowników PSG2 PSG5 PSG16
IX.Budowa i zasada działania pomp wtryskowych LUCAS EPIC

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Budowa i diagnostyka systemu poduszek gazowych AIRBAG/SRS

1.WARUNKI ZEWNĘTRZNE URUCHAMIANIA.
2.BUDOWA Systemu. ROZMIESZCZENIE I DZIAŁANIE KOMPONENTÓW.
a.Sterownik poduszek powietrznych.
b.Czujniki wypadkowe.
c.Czujniki bezpieczeństwa.
d.Czujnik zderzenia bocznego (satelitarny).
e.Sprężyna spiralna.
f.Generator gazu.
g.Budowa poduszki powietrznej.
-Poduszki przednie kierowcy i pasażera
-Poduszki boczne
-Kurtyny powietrzne
-Poduszki ochraniające nogi
-Poduszki ochraniające stopy
h.Pirotechniczne napinacze pasów bezpieczeństwa.
i.Innowacyjne rozwiązania w zakresie SRS. Nowe patenty – perspektywa produkcyjna.
j.Samochody przerabiane z ruchu lewostronnego na prawostronny – problemy.
3.STATYSTYCZNE USTERKI W UKŁADACH SRS.
4.ELEMENTY PODLEGAJĄCE WYMIANIE PO URUCHOMIENIU PODUSZEK POWIETRZNYCH.
5.OCENA KOMPONENTÓW SKŁADOWYCH.
6.UNIWERSALNA PROCEDURA SERWISOWA POSTĘPOWANIA Z UKŁADEM SRS.
7.ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ZA WYKONANĄ USŁUGĘ.
8.PRZEPISY PRAWA W ASPEKCIE KOMPONENTÓW SRS.
9.ELEMENTY RZECZYWISTE.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: 400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia: 8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Układy hamulcowe z systemem ABS, ABS/EBV, ABS/EDS, ABS/ASR, MSR

1.Tarcie.
a.Przyczepność opon.
b.Stan zawieszenia.
2.Układ przeciwblokujący ABS.
a.Działanie układu ABS.
3.Układ ABS/EDS.
4.Układ ABS/ASR.
5.ESBS – elektroniczny układ stabilizacji podczas hamowania.
6.Regulacja momentu hamującego silnika MSR.
7.Mechaniczny i elektroniczny korektor siły hamowania.
8.Wymiana płynu hamulcowego z różnymi systemami ABS.
a.Układ MKII Teves
-Procedura wymiany i odpowietrzania układu hamulcowego TEVES MKII.
b.Teves ABS MK IV.
-Procedura wymiany i odpowietrzania układu hamulcowego Teves MK IV.
c.ABS Teves MK20 (ATE).
-Odpowietrzanie układu hamulcowego. – ITT ABS/ESP Mark 60/ ABS Mark 70.
-Odpowietrzanie układu hamulcowego bez urządzenia do napełniania i odpowietrzania hamulców.
-Wstępne odpowietrzanie.
9.CAN – Trakcja.
10.Czujniki prędkości obrotowej kół.
11.Testery diagnostyczne.
12.Zespół hydrauliczny.
13.BHP
14.Ćwiczenia laboratoryjne – posługiwanie się literaturą serwisową oraz badania praktyczne. a.Podstawowe oznaczenia.
b.Przekaźniki.
c.Czujniki obrotu kół ABS.
d.Złącza agregatów ABS.
e.Schematy elektryczne układów ABS.
15.Elementy rzeczywiste.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt:400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia:8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Diagnostyka czujników silnika cz. I

Zagadnienia obejmują metodę działania oraz sposoby diagnostyki serwisowej elementów elektronicznych silników spalinowych.

1.Oznaczenia elementów.
2.Czujniki prędkości obrotowej wału korbowego.
a.Czujnik magnetoindukcyjny.
b.Czujnik Halla – jako czujnik położenia wału korbowego.
3.Czujniki położenia wałka rozrządu.
4.Czujniki temperatury.
a.Czujnik temperatury płynu chłodzącego NTC – o ujemnym współczynniku temperaturowym.
b.Czujnik temperatury powietrza.
c.Czujnik temperatury oleju silnikowego.
d.Czujnik temperatury paliwa.
5.Czujnik ciśnienia układu dolotowego MAP.
6.Czujnik ciśnienia atmosferycznego.
7.Czujnik tlenu (sonda lambda).
a.Sonda lambda napięciowa.
b.Sonda lambda rezystancyjna (tytanowa).
c.Układ wydechowy z dwiema sondami lambda.
d.Sondy uniwersalne.
e.Sondy szerokopasmowe.
8.Czujnik spalania stukowego.
9.Przepływomierz objętościowy powietrza.
10.Przepływomierz masowy powietrza.
a.Budowa masowego przepływomierza powietrza HFM5.
b.Wizualizacja procesu pomiarowego przepływomierza.
c.Problemy eksploatacyjne.
d.Problemy diagnostyczne.
11.Przepływomierz cyfrowy HFM6.
12.Przepływomierz ultradźwiękowy Karmana.
13.Elementy rzeczywiste.
14.Ćwiczenia praktyczne w badaniu czujników.
15.Opinie rzeczoznawcze.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt:400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia:8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Diagnostyka czujników cz. II

CZUJNIKI W SYSTEMACH STEROWANIA SILNIKIEM
1.Czujniki temperatury NTC.
a.Budowa czujnika NTC.
b.Czujnik temperatury paliwa.
c.Czujnik temperatury gazów spalinowych.
d.Włącznik termiczny wentylatora.
e.Wyłącznik termiczno – czasowy.
2.Czujniki ciśnienia.
a.Czujnik ciśnienia oleju.
b.Czujniki ciśnienia paliwa.
3.Czujniki hallotronowe.
a.Budowa i zasada działania.
b.Czujnik prędkości pojazdu VSS.
4.Czujniki fotooptyczne.
a.Czujnik położenia wału korbowego (fotooptyczny).
5.Czujniki tlenu i tlenków.
a.Szerokopasmowa sonda lambda.
b.Czujnik tlenków azotu NOx.
6.Czujniki położenia.
a.Czujnik położenia przepustnicy (potencjometr).
b.Czujnik położenia przepustnicy (stycznik biegu jałowego).
c.Czujnik położenia pedału przyśpieszenia.

CZUJNIKI NADWOZIA
7.Czujniki układu przeciwblokującego ABS.
a.Czujnik prędkości obrotowej kół (pasywny).
b.Czujnik prędkości obrotowej kół (aktywny).
c.Czujnik położenia pedału hamulca.
8.Czujniki układu stabilizacji toru jazdy ESP.
a.Czujnik kąta obrotu koła kierownicy.
b.Czujnik prędkości kątowej.
c.Czujnik przyśpieszenia poprzecznego.
d.Czujnik ciśnienia płynu w układzie hamulcowym.
9.Czujniki układu poduszek powietrznych AIRBAG.
a.Czujnik wypadkowy.
b.Czujnik satelitarny.
c.Czujnik bezpieczeństwa.
d.Czujnik siedzisk.
10.Czujniki układu klimatyzacji.
a.Czujnik temperatury parownika.
b.Czujnik temperatury zewnętrznej.
c.Czujnik temperatury wnętrza.
d.Czujnik promieniowania słonecznego.
e.Czujnik ciśnienia czynnika chłodniczego.
f.Wyłącznik ciśnieniowy (presostat).
11.Czujniki układu wspomagania kierownicy.
a.Wyłącznik ciśnieniowy.
12.Czujniki układu EGS.
a.Czujnik temperatury oleju w skrzynce biegów.
b.Czujnik prędkości obrotowej w skrzynce biegów.
c.Czujniki położenia elementów wykonawczych.
13.Czujniki układu ACC.
a.Czujnik radarowy.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt:400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia:8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Oscyloskop w praktyce warsztatowej

1.Wstęp.
a.Parametry oscyloskopów cyfrowych. Dobór urządzenia do potrzeb serwisowych.
b.Ręczny oscyloskop warsztatowy DM-1.
c.Budowa i obsługa urządzeń oscyloskopowych zintegrowanych z testerem diagnostycznym.
•CDIF/2 firmy Axes System
•KTS 570 firmy BOSCH
•Vision firmy Magneti Marelli
d.Specjalistyczne system diagnostyczne: FSA 720 firmy BOSCH.
e.Urządzenia laboratoryjne.
f.Przewody ekranowane, sondy oscyloskopowe z rozszerzeniem zakresu napięcia, złącza i styki pomiarowe.
2.Analiza sygnałów:
a.napięcie AC/DC,
b.prąd AC/DC,
c.częstotliwość, przebiegi okresowe i nieokresowe,
d.sygnał analogowy, sygnał cyfrowy, próbkowanie.
3.Przykładowe przebiegi oscyloskopowe:
a.Czujniki prędkości megnetoindukcyjne i halla,
b.Czujniki położenia- potencjometry,
c.Przepływomierze masowe powietrza,
d.Czujniki ciśnienia,
e.Sondy Lambda,
f.Elementy wykonawcze: siłowniki biegu jałowego, zaworyr EGR, regulatory ciśnienia doładowania, zawory regulacji wysokiego ciśnienia w szynie Rail CR,
g.Sieci transmisji danych LIN, CAN.
4.Ćwiczenia praktyczne.
a.Podłączenie i obsługa oscyloskopu warsztatowego DM-1.
b.Obsługa oscyloskopu w systemie CDIF/2.
c.Praca na urządzeniach formy Bosch, KTS 570, FSA 720.
d.Obsługa funkcji oscyloskopu w systemie Magneti Marelli Vision.
e.Obsługa i możliwość przeprowadzenia badań na własnym urządzeniu.
5.Podsumowanie.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt:400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia:8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Podstawy diagnostyki układów elektrycznych

1.Podstawowe pojęcia z zakresu elektrotechniki.
a.Napięcie, prąd, rezystancja, indukcyjność, pojemność, reaktancja, impedancja.
b.Źródła napięcia, prąd stały DC, prąd zmienny AC.
c.Oddziaływania prądu elektrycznego.
d.Przepisy bezpieczeństwa.
2.Schematy połączeń elektrycznych.
a.Symbole.
b.Oznaczenia zacisków.
c.Schematy ideowe.
d.Schematy połączeniowe.
e.Obwody elektryczne.
f.Rodzaje zestyków.
g.Praca na schematach elektrycznych, posługiwanie się symbolami graficznymi.
3.Posługiwanie się urządzeniami pomiarowymi.
a.Rodzaje mierników (analogowe, cyfrowe).
b.Oznaczenia multimetrów.
c.Zakresy pomiarowe.
d.Pomiar pośredni i bezpośredni.
e.Błędy pomiarowe.
4.Elektrotechnika.
a.Prawa obwodów elektrycznych.
b.Straty energii, moc, rezystywność.
c.Połączenia (szeregowe, równoległe, mieszane) odbiorników elektrycznych.
d.Pasywne elementy obwodów ( Rezystory PTC/NTC, kondensatory, cewki,).
e.Indukcja elektromagnetyczna (transformator, silniki elektryczne prądu stałego, silniki prądu zmiennego, sterowanie silników 3-fazowych, prądnice).
f.Zjawisko Halla.
5.Elementy elektroniki.
a.Półprzewodniki (dioda, dioda zenera, fotorezystor, tranzystor PNP/NPN, stabilizator napięcia).
b.Dzielniki napięcia.
c.Układy logiczne.
d.Układy cyfrowe, przetworniki analogowo-cyfrowe.
e.Sygnały o zmiennym współczynniku wypełnienia.
f.Systemy binarne.
6.Układy sterowania i regulacji.
a.Obwody regulacji.
b.Łańcuchy sterowania.
c.Układy regulacji otwarte i zamknięte – przykłady zastosowania w elektronice samochodowej.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt:400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia:8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT: Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych. Platformy informacyjne.

1.Komputerowe systemy serwisowe .
a.Diagnostyka komputerowa pojazdów samochodowych.
b.Zapobiegawcze znaczenie diagnostyki systemów sterowania.
c.Możliwości rejestracji błędów w nieulotnej pamięci sterownika.
2.System OBD I.
3.System OBD II/EOBD .
a.Złącze diagnostyczne.
b.Protokoły transmisji danych.
4.Instrukcje serwisowe w rozwiązywaniu problemów.
a.Kody błędów Pxxxx.
b.Kody błędów Bxxxx.
c.Kody błędów Cxxxx.
d.Kody błędów Uxxxx.
e.Monitory warunkowe.
f.Monitory bezwarunkowe.
g.Zamrożona ramka danych.
5.Problemy komunikacji diagnoskopu serwisowego z systemami pojazdu.
6.Specjalistyczna dokumentacja serwisowa. Platformy informacyjne.
7.Prawo a usługa serwisowa. Uwarunkowania prawne i wymogi rynku motoryzacyjnego.
8.Platforma informacyjna ESI Tronic firmy BOSCH.
9.Platforma informacyjna AUTODATA.
10.Platforma informacyjna Vivid WorkShop Data ATI.
11.Posługiwanie się platformami informacyjnymi w praktyce.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt:400 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba
Czas szkolenia:8 h
Liczba uczestników: 12-25 osób

TEMAT:
BILSTEIN Podstawy konstrukcji zawieszeń.
Badanie zawieszenia i obniżanie pojazdów.
Aktywne tłumienie i pneumatyczne układy zawieszenia.

1. Podstawy konstrukcji zawieszeń.
2. Podstawy konstrukcji amortyzatorów.
a. Podstawy konstrukcji amortyzatora.
b. Amortyzator dwururowy.
c. Amortyzator jednorurowy.
3. Badanie zawieszenia i obniżanie pojazdów.
a. Badanie zawieszenia – Metody badań.
b. Diagnostyka uszkodzeń.
c. Obniżanie pojazdów.
4. Amortyzatory o zmiennym tłumieniu.
a.Pasywne systemy tłumienia.
– BILSTEIN DampMatic I i II
b.Aktywne systemy tłumienia.
– BILSTEIN ADC
– BILSTEIN B16 Ridecontrol
– BILSTEIN DampTronic Select
– BILSTEIN DampTronic I
– BILSTEIN DampTronic II
5. Pneumatyczne układy zawieszenia.
a. Moduły powietrzne BILSTEIN.
b. BILSTEIN ADS.
c. BILSTEIN DampTronic Sky.
6. Zasady wymiany miechów AirMatic w samochodzie Mercedes-Benz klasy S typ W220 + film instruktażowy.
7. Zasady wymiany miechów AirMatic w samochodzie Mercedes-Benz klasy E typ W211/S211 + film instruktażowy.
8. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne
Liczba uczestników: 10-25 osób
Czas szkolenia: 4-4,5 h

TEMAT: BILSTEIN – Szkolenie produktowe

1. Przedstawienie i krótka historia firmy ThyssenKrupp BILSTEIN
2. Technologie i opcje
3. Kategorie produktów:
a. Części zamienne – BILSTEIN B1-B4
b. Lepsze osiągi na drodze – BILSTEIN B6-B16, Clubsport
c. Lepsze osiągi w terenie – BILSTEIN B6-B8
d. Sport motorowy – MDS
e. Inne produkty – Sprężarki, Przekładnie kierownicze
4. Źródła informacji i możliwości doboru części
5. Pytania i odpowiedzi

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne
Liczba uczestników: 10-25 osób
Czas szkolenia: 2,5-3 h

TEMAT: Zasady dynamiki pojazdu

1. Definicja dynamiki pojazdu, działanie i funkcje zawieszenia.
a. Podstawy dynamiki pojazdu.
b. Działanie i funkcje zawieszenia.
2. Działanie i funkcje amortyzatorów.
a. Współczynniki pod i nadsterowności.
b. Amortyzator dwururowy.
c. Amortyzator jednorurowy.
d. Regulacja siły tłumienia.
3. Działanie i funkcje sprężyn.
4. Wyznaczenie współczynnika ruchu zawieszenia, pomiary na pojeździe.
a. Współczynnik ruchu zawieszenia.
b. Przeprowadzenie pomiarów na pojeździe.
5. Części metalowo-gumowe i elastokinematyka.
6. Działanie i funkcje opon i felg.
a. Budowa i typy opon.
b. Rodzaje i wymiary felg.
7. Geometria zawieszenia i regulacja zbieżności kół.
a. Kontrola zawieszenia przód.
b. Poszczególne wielkości ustawienia koła.
c. Prawidłowy sposób wykonywania regulacji.
8. Specjalne rozwiązania amortyzatorów.
9. Pytania i odpowiedzi.

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne
Liczba uczestników: 10-25 osób
Czas szkolenia: 4-4,5 h

TEMAT: Pasty kół i przeguby napędowe

1. Łożyska kół jezdnych:
a. Budowa łożysk kół jezdnych
b. Uszkodzenia łożysk i przyczyny ich powstawania
c. Technologia montażu łożysk
d. Pokaz i omówienie wymiany łożyska na modelu szkoleniowym
2. Wały i przeguby napędowe
a. Budowa wałów i przegubów
b. Technologia wymiany, przyczyny uszkodzeń

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: bezpłatne
Czas szkolenia: 4h
Liczba uczestników: 10-25 osób

TEMAT: Elementy zawieszenia i układów kierowniczych

1. Zawieszenia
a. Dynamika ruchu pojazdu, geometria zawieszenia
b. Budowa wybranych elementów zawieszenia i układów kierowniczych
c. Wahacze, drążki i łączniki stabilizatora, belki tylnego zawieszenia
d. Łożyska kolumny Mc Phersona (Obciążenia kolumny i budowa łożyska)
e. Technologia wymiany i diagnostyka elementów układów kierowniczych i zawieszenia pojazdu
2. Układy kierownicze
a. Drążki i końcówki drążków kierowniczych, przekładnie kierownicze

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: bezpłatne
Czas szkolenia: 5h
Liczba uczestników: 10-25 osób

TEMAT: Elementy napędu pasowego i łańcuchowego rozrządu oraz osprzętu silnika

1. Zarys funkcjonowania rozrządu w silniku czterosuwowym,
drgania skrętne wału korbowego
2. Układy pasowe
a. Pasowe układy napędu rozrządu – budowa komponentów:
• Rolki, napinacze, tłumiki
b. Pasowe układy napędu osprzętu silnika – budowa komponentów:
• Rolki, napinacze, tłumiki, wolne koła napędu alternatora, koła pasowe z tłumikami drgań skrętnych
c. Technologia wymiany komponentów napędu pasowego rozrządu i osprzętu silnika (pokaz wymiany na modelu
szkoleniowym)
d. Uszkodzenia i ich przyczyny w układach napędu rozrządu i osprzętu silnika, diagnoza
3. Pompy płynu chłodzącego
a. Budowa pomp płynu chłodzącego
b. Technologia montażu pomp płynu chłodzącego
c. Uszkodzenia i przyczyny ich powstawania w pompach płynu chłodzącego
4.Inteligentny zespół pompy płynu chłodzącego
a. Idea powstania tego rozwiązania
b. Budowa i zasada działania
5. Napęd łańcuchowy rozrządu
a. Budowa komponentów napędu rozrządu
b. Technologia wymiany (pokaz na modelu szkoleniowym)
c. Przyczyny uszkodzeń

Miejsce szkolenia: sala szkoleniowa
Koszt: bezpłatne
Czas szkolenia: 6h
Liczba uczestników: 10-25 osób

TEMAT: Sprzęgło – studium przypadku dobrych i złych praktyk
warsztatowych (poj. do 3,5t)

Cel szkolenia : Podniesienie kwalifikacji mechaników w zakresie doboru i
montażu sprzęgła oraz elementów sterowania sprzęgłem

Spis zagadnień:
1. Sterowanie sprzęgłem – Budowa i zasada działania
2. Dobre i złe praktyki podczas obsługi i naprawy układu sterowania
sprzęgłem
3. Docisk sprzęgła – budowa i zasada działania
4. Tarcza sprzęgła – budowa i zasada działania
5. Dobre i złe praktyki podczas obsługi i naprawy sprzęgła
6. Sprzęgło samonastawne SAT – budowa i zasada działania
7. Sprzęgło wysokowydajne HEC – budowa i zasada działania
8. Sprzęgło SAT i HEC – dobre i złe praktyki

Podczas szkolenia wielokrotnie będą wykorzystywane demonstracyjne
części zarówno nowe jak i uszkodzone celem analizowania przypadków
wskazujących dobre i złe praktyki warsztatowe.

Uczestnicy: 20-35 osób, mechanicy, doradcy serwisowi, szefowie
serwisu.
Czas trwania szkolenia: 4h
Koszt szkolenia: bezpłatne
Miejsce: Sala szkoleniowa

TEMAT: Rozrządy łańcuchowe

Spis zagadnień:
1. Usterki rozrządów łańcuchowych
2. Wspólne platformy silników z napędem rozrządu łańcuchem
3. Weryfikacja układów rozrządów
4. Różne rodzaje napędów łańcuchowych
5. Budowa łańcuchów rozrządów
6. Produkcja, rozciąganie i kontrola
7. Budowa i rodzaje napinaczy
8. Budowa i rodzaje prowadnic prowadzących i napinających
9. Budowa i rodzaje kół zębatych
10. Zmiany i rozwiązania techniczne wprowadzone przez O.E. we wszystkich elementach składowych napędów łańcuchowych
11. Problemy wynikające z błędów konstrukcyjnych
12. Podstawowe usterki silników z napędem łańcuchowym rozrządu
13. Jak sobie radzić z usterkami – „febitip”
14. Najnowsze trendy w napędach rozrządów
15. Weryfikacja układu napędu rozrządu łańcuchowego na przykładzie modelu silnika
16. Wymiana łańcucha rozrządu na modelu silnika 1.0 – 1.4 Opel
17. Narzędzia specjalne, blokady, klucze dynamometryczne – czy można niestosować?
18. IWIS – nowa technologia TRITAN®

Tematy uzupełniające:
1. Kontakt z klientem
2. Reklamacje
3. Przyczyny powstawania reklamacji
4. Czy można uniknąć reklamacji

Uczestnicy: 15-20 osób, mechanicy z co najmniej podstawowym doświadczeniem w zakresie obsługi łańcuchowych napędów rozrządów
Czas trwania Szkolenia: 2,5h
Miejsce: Sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne

TEMAT: Wymiana oleju w skrzyniach biegów VW DSG

Spis zagadnień:
1. Podstawowe rodzaje skrzyń biegów
2. Jak rozpoznać rodzaj i typ skrzyni – oznaczenia
3. Zastosowanie skrzyń VW DSG 02E
4. Inne rozwiązania przenoszenia napędu
5. Cechy dwu sprzęgłowych skrzyń typu DSG
6. Budowa i zasada działania
7. Wymiana oleju w skrzyni VW DSG
8. Dobór filtra oleju
9. Dobór właściwego oleju przekładniowego
10. Jak wymienić olej
11. Wymiana dynamiczna
12. Wymiana statyczna
13. Narzędzia specjalne do wymiany oleju
14. Płukanie skrzyni
15. Jak sprawdzić właściwy poziom oleju

Tematy uzupełniające:
1. Kontakt z klientem
2. Reklamacje
3. Przyczyny powstawania reklamacji
4. Czy można uniknąć reklamacji.

Uczestnicy: 15-20 osób, mechanicy z co najmniej podstawowym doświadczeniem w zakresie obsługi skrzyń biegów VW DSG.
Czas trwania Szkolenia: 2h
Miejsce: Sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne

TEMAT: Procedura wymiany oleju w dwusprzęgłowych skrzyniach biegów na przykładzie skrzyni VW typ 02E oraz referencje olejów do skrzyń dwusprzęgłowych VW typ 0AM.

Spis zagadnień:
1. Klasyfikacja skrzyń dwusprzęgłowych
2. Rodzaje skrzyń dwusprzęgłowych w grupie VW
3. Budowa skrzyni dwusprzęgłowej VW typ 02E
4. Niesprawności skrzyń dwusprzęgłowych typ 02E, ich przyczyny i skutki
5. Procedura wymiany oleju w skrzyniach dwusprzęgłowych VW typ 02E
z wykorzystaniem referencji SWAG i zastosowaniem przyrządów specjalistycznych
6. Budowa skrzyni dwusprzęgłowej VW typ 0AM
7. Niesprawności skrzyń dwusprzęgłowych typ 0AM, ich przyczyny i skutki
8. Oleje SWAG do skrzyń dwusprzęgłowych VW typ 0AM
9. Procedura wymiany sprzęgła w skrzyniach dwusprzęgłowych VW typ 0AM

Szkolenie jest realizowane z wykorzystaniem modeli szkoleniowych (przekroje skrzyń DSG) oraz przyrządów specjalistycznych stosowanych przy obsługach. Szkoleni mają możliwość praktycznego ćwiczenia w zakresie wymiany oleju (podłączenie przyrządu do wymiany oleju metodą statyczną, oraz realizacji czynności praktycznych związanych z wymianą sprzęgła).

Uczestnicy: 15-20 osób, mechanicy, z co najmniej podstawowym doświadczeniem
w zakresie obsługi układów przeniesienia napędu
Czas trwania szkolenia: 3h
Miejsce: Sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne

TEMAT: Łańcuchowe napędy układów rozrządów

Spis zagadnień:
1. Przeznaczenie, budowa i klasyfikacja układów rozrządu samochodów osobowych,
2. Specyfikacja napędów łańcuchowych układów rozrządu,
3. Typowe niesprawności w obrębie elementów składowych i przyczyny ich powstawania,
4. Praktyczne wskazówki diagnostyczno- naprawcze z uwzględnieniem budowy, zmian w budowie i wskazówek montażowych, określonych przez producentów na przykładach praktycznych (podzespoły wymontowane z pojazdów, modele szkoleniowe, zastosowanie narzędzi specjalistycznych – wykorzystanych w szkoleniu).

Szkolenie jest prowadzone w oparciu o model szkoleniowy silnika serii TFSI grupy VW z wykorzystaniem przyrządów specjalistycznych zalecanych przez producenta do obsługi układu rozrządu oraz z możliwością praktycznej wymiany napędu układu rozrządu przez uczestnika (ów) szkolenia.

Uczestnicy: 15-20 osób, mechanicy z co najmniej podstawowym doświadczeniem w zakresie obsługi silników
Czas trwania szkolenia: 3h
Miejsce: Sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne

TEMAT: Produkty LUK w układzie przeniesienia napędów samochodów osobowych i dostawczych

1. Sprzęgła
a. Zasada działania i budowa sprzęgieł ciernych:
• Podstawowe wiadomości dotyczące budowy sprzęgła
• Różne rozwiązania w konstrukcjach docisków i tarcz sprzęgła
b. Budowa sprzęgła z samoczynną kompensacją luzu (SAC, TAC):
• Zasada działania sytemu samoregulacji typu SAC i TAC
• Technologia montażu i demontażu sprzęgła z samoregulacją typu SAC – przy użyciu narzędzia specjalnego
c. Hydrauliczne układy sterowania sprzęgłem:
• Budowa i funkcje komponentów hydraulicznego układu sterowania sprzęgłem
• Technologia montażu
d. Diagnostyka i przyczyny uszkodzeń komponentów sprzęgła
e. Specyficzne rozwiązania konstrukcji sprzęgieł:
• Budowa i wymiana sprzęgła w niektórych rozwiązaniach Audi

2. Dwumasowe koło zamachowe (DKZ)
a. Cel stosowania DKZ i przyczyny ich rozwoju:
• Drgania skrętne i przyczyny ich powstawania w silniku spalinowym czterosuwowym
• Wpływ drgań skrętnych na podzespoły pojazdu
b. Budowa i rozwój DKZ:
• Tłumienia drgań skrętnych z zastosowaniem DKZ
• Budowa, zasada działania i rozwój DKZ
• DKZ z wahadełkami (CPA) i/lub tłumikiem ze sprężynami cylindrycznymi
• DKZ ze sprzęgłem zrywnym
• DKZ z tzw. szczątkową masą wtórną, stosowane między innymi w skrzyniach biegów DSG z grupy VW,
EDC z grupy Renault
c. Technologia montażu DKZ
d. Diagnoza DKZ i przyczyny uszkodzeń:
• Analiza przyczyn uszkodzeń DKZ ze wskazaniem diagnostyki niektórych zespołów w pojeździe
• Pomiar parametrów DKZ przy wykorzystaniu narzędzia specjalnego LuK

UWAGA: Jest możliwość podzielenia szkolenia na dwa etapy tj. Sprzęgło i DKZ

Czas szkolenia: 8h

TEMAT: Dwumasowe koło zamachowe (DKZ) – nowa odsłona – szkolenie teoretyczno-praktyczne

1. Teoria
a. Przyczyny powstawania drgań skrętnych w silniku spalinowym czterosuwowym i ich wpływ na zespoły pojazdu
b. Sposoby tłumienia drgań skrętnych w silniku spalinowym czterosuwowym, przedstawienie budowy nowych rozwiązań
c. Przedstawienie uszkodzonych i regenerowanych DKZ z omówieniem przyczyn ich nieprawidłowej pracy

2. Praktyka (ćwiczenia)
a. Pomiary i diagnostyka DKZ
b. Analiza przypadków uszkodzeń
c. Problematyka montażu DKZ

Czas szkolenia: 6h

TEMAT: Podwójne sprzęgło suche 2CT do manualnych równoległych skrzyń biegów dla samochodów VW I generacja i Renault

1. Idea powstania skrzyń manualnych równoległych i ich zalety
2. Budowa i zasada działania manualnej równoległej skrzyni biegów typu DSG w grupie VW
i typu EDC w grupie Renault
a. Układ przeniesienia napędu – przepływ momentu obrotowego
b. Zasada zmiany biegów.
3. Podwójne sprzęgło suche
a. Porównanie podwójnego sprzęgła suchego (VW, Renault) z mokrym stosowanym w VW
b. Budowa i zasada działania podwójnego sprzęgła suchego dla VW I generacji i Renault
c. Funkcjonowanie systemu samoregulacji w zespole sprzęgła suchego VW I generacji i Renault
4. Budowa i zasada działania hydraulicznego układu sterowania sprzęgłem w VW
5. Budowa i zasada działania elektrycznego układu sterowania sprzęgłem w Renault
6. Moduł elektroniczny
a. Strategia sterowania dla VW i Renault
b. Elementy pomiarowe i wykonawcze dla VW i Renault
7. Diagnostyka układu sterowania dla VW i Renault
a. Funkcje diagnostyczne
8. Technologia napraw i diagnostyka komponentów sprzęgła dla VW I generacji i Renault
a. Uszkodzenia i przyczyny ich powstawania
b. Technologia wymiany sprzęgła
9. Pokaz wymiany sprzęgła z komentarzem dla VW I generacji i Renault
10. Zajęcia praktyczne dla uczestników

Czas szkolenia: 9h

TEMAT: Podwójne sprzęgło suche 2CT do manualnych równoległych skrzyń biegów dla samochodów VW II generacji i Ford – szkolenie teoretyczno-praktyczne

1. Idea powstania skrzyń manualnych równoległych i ich zalety
2. Budowa i zasada działania manualnej równoległej skrzyni biegów typu DSG w grupie VW
i typu Power Shift w Ford
a. Układ przeniesienia napędu – przepływ momentu obrotowego
b. Zasada zmiany biegów
3. Podwójne sprzęgło suche
a. Porównanie podwójnego sprzęgła suchego (VW, Ford) z mokrym stosowanym w VW
b. Budowa i zasada działania podwójnego sprzęgła suchego dla VW II generacji i Ford
c. Funkcjonowanie systemu samoregulacji w zespole sprzęgła suchego VW II generacji i Ford
4. Budowa i zasada działania hydraulicznego układu sterowania sprzęgłem w VW
5. Budowa i zasada działania elektrycznego układu sterowania sprzęgłem w Ford
6. Moduł elektroniczny
a. Strategia sterowania dla VW i Ford
b. Elementy pomiarowe i wykonawcze dla VW i Ford
7. Diagnostyka układu sterowania dla VW i Ford
a. Funkcje diagnostyczne
8. Technologia napraw i diagnostyka komponentów sprzęgła dla VW II generacji i Ford
a. Uszkodzenia i przyczyny ich powstawania
b. Technologia wymiany sprzęgła
9. Pokaz wymiany sprzęgła z komentarzem dla VW II generacji i Ford
10. Zajęcia praktyczne dla uczestników

Czas szkolenia: 9h

TEMAT: Produkty LUK w układach napędowych traktorów

1. Tłumiki drgań skrętnych
a. Przyczyna powstawania drgań skrętnych w silnikach spalinowych czterosuwowych i ich wpływ na maszyny i traktor
b. Budowa, zasada działania i zastosowanie tłumików drgań skrętnych w traktorach
2. Sprzęgła
a. Podstawowe wiadomości dotyczące zasady działania i budowy sprzęgła ciernego
b. Budowa sprzęgła pojedynczego i podwójnego
c. Budowa tzw. bezpiecznego przeniesienia momentu obrotowego do wałka odbioru mocy
d. Przeniesienie momentu obrotowego do przedniego wałka odbioru mocy
e Mechaniczne i hydrauliczne układy sterowania sprzęgłem
3. Technologia wymiany tłumików drgań skrętnych i komponentów sprzęgła
4. Przyczyny powstawania uszkodzeń tłumików drgań skrętnych i komponentów sprzęgła

Czas szkolenia: 4h

TEMAT: Kalibracja systemów asystentów kierowcy (ADAS) przy pomocy urządzeń firmy Bosch.

TEORIA

Rodzaje układów asystentów kierowcy:
1. zasada działania układów
2. stosowane czujniki
Omówienie oferty urządzeń służących do kalibracji systemów ADAS:
• RSAD 100 (Mercedes, Fiat, Chrysler)
• ACC 200 (BMW)
• SCT 415 – rodzaje tablic wzorcowych
• DAS 1000 (Grupa VW)
• pozostałe urządzenia i akcesoria
Zasady kalibracji systemów ADAS.
Aktualne promocje na urządzenia diagnostyczne firmy Bosch.

PRAKTYKA

Kalibracja systemu ACC (aktywny tempomat) w samochodzie.
Kalibracja asystenta pasa ruchu przy pomocy urządzenia SCT 415.

Czas trwania: 5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób
Koszt: szkolenie bezpłatne

TEMAT: Kontrola i regulacja geometrii pojazdów.

TEORIA

Wyjaśnienie pojęć związanych z kontrolą geometrii oraz wpływ poszczególnych kątów na zachowanie pojazdu.
Wymagania stanowiskowe dla prawidłowego przeprowadzenia pomiaru w oparciu o zalecenia producentów pojazdów.
Czynności przygotowawcze:
• Inspekcja elementów podwozia, rozprężęnie zawieszenia
• Pomiar prześwitu
• Obciążanie, rozpieranie.
Omówienie procedury kontroli i regulacji z uwzględnieniem:
• Zawieszeń wielowahaczowych i aktywnych
• Zerowania czujnika kąta skrętu
• Kalibracji radaru i kamery przedniej
Różnice pomiędzy urządzeniami pomiarowymi typu CCD i 3D.
Oferta urządzeń Bosch FWA oraz wyposażenie dodatkowe.
Aktualne promocje na urządzenia diagnostyczne firmy Bosch.

PRAKTYKA

Pomiar geometrii zawieszenia na pojeździe szkoleniowym przy użyciu urządzenia Bosch FWA 4455 S5 lub Bosch FWA 4630+.
Wydruk i interpretacja wyników.
Zerowanie czujnika kąta skrętu przy użyciu testera Bosch KTS.

Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób
Koszt: szkolenie bezpłatne

TEMAT: Zastosowanie testerów typu KTS do programowania sterowników.

TEORIA

Przegląd oferty testerów KTS – różnice pomiędzy modelami.
Składniki oprogramowania ESI [tronic] 2.0.
Możliwości programowania sterowników przy użyciu testerów usterek.
KTS i oprogramowania producentów pojazdów w trybie Pass Thru (J2534):
– zakładanie kont na fabrycznych portalach informacyjnych
– możliwości diagnostyczne w trybie Pass Thru
– omówienie wybranych przykładów zastosowania
Aktualne promocje na urządzenia diagnostyczne firmy Bosch.

PRAKTYKA

Przykłady zastosowania testerów:
– standardowa diagnoza przy pomocy oprogramowania ESI [tronic] 2.0
– rozszerzenie możliwości diagnostycznych w trybie Pass Thru – programowanie układów sterowania w samochodzie przy pomocy KTS 590
Omówienie wyników pracy.

Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób
Koszt: szkolenie bezpłatne

TEMAT: Diagnostyka wtryskiwaczy Common Rail przy użyciu próbnika Bosch EPS 118

TEORIA

Generacje systemu Common Rail.
Budowa wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezoelektrycznych.
Diagnostyka wtryskiwaczy Common Rail w pojeździe:
• Identyfikacja wtryskiwaczy
• Badanie przelewu i ocena wyników
• Pomiary elektryczne wtryskiwaczy
• Sprawdzanie korekcji dawki testerem Bosch KTS.
Omówienie funkcji adaptacyjnych związanych z wtryskiwaczami:
• Kodowanie wtryskiwaczy (IMA)
• Kalibracja dawki zerowej
Oferta próbników Bosch EPS oraz narzędzi do diagnozy i naprawy wtryskiwaczy.
Kalkulacja kosztów i czasu amortyzacji inwestycji- dyskusja.
Aktualne promocje na urządzenia diagnostyczne firmy Bosch.

PRAKTYKA

Badanie wtryskiwaczy elektromagnetycznych i piezoelektrycznych na
próbniku Bosch EPS 118.
Omówienie wyników.

Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób
Koszt: szkolenie bezpłatne

TEMAT: Zastosowanie urządzeń typu ACS do obsługi układów klimatyzacji napełnionych czynnikiem R134a i R1234yf.

TEORIA

Aktualna oferta urządzeń do obsługi klimatyzacji firmy Bosch.
Wyposażenie dodatkowe:
• zestawy do płukania układów klimatyzacji
• zestawy do sprawdzania szczelności
• analizator czynnika R1234yf
Metody sprawdzania szczelności układów:
• podciśnienie
• kontrast fluorescencyjny
• mieszanina N295% H25% + detektor wodoru!!!
• inne procedury: azot, środki pieniące …
Dyskusja na temat sposobów postępowania przy usterkach układów klimatyzacji.
Aktualne promocje na urządzenia diagnostyczne firmy Bosch.

PRAKTYKA

Proces obsługi okresowej układu klimatyzacji napełnionej czynnikiem chłodniczym R134a lub R1234yf – decydują kursanci.
• odzysk czynnika chłodniczego
• test szczelności metodami omówionymi w części teoretycznej
• napełnianie kontrastem UV
• napełnianie olejem oraz wymianą oleju
• napełnianie instalacji czynnikiem chłodniczym
• kontrola i diagnoza usterek układów klimatyzacji w samochodach
Płukanie układu klimatyzacji czynnikiem chłodniczym.

Czas trwania: 4,5 godz.
Ilość uczestników: 8-15 osób
Koszt: szkolenie bezpłatne

TEMAT: Napędy paskowe i łańcuchowe DAYCO 2017

Cel szkolenia: Podniesienie wiedzy i kwalifikacji mechaników w zakresie poznania budowy i sposobów obsługi układów napędu rozrządu (paskowego i łańcuchowego) oraz napędu pomocniczego.

Spis zagadnień:
1.Opis firmy.
2.Badania i Rozwój, Technologia.
3.Pasy i Łańcuchy.
4.Napinacze i rolki.
5.Pompy wodne.
6.Tłumiki drgań.
7.Przyczyny uszkodzeń i reklamacji.
8.Praktyka.
9.Wymiana paska rozrządu silnika VW 1,9 TDI.

Uczestnicy: Mechanicy z co najmniej podstawowym doświadczeniem w zakresie obsługi i wymiany układów rozrządu i pasków wielorowkowych.

Czas szkolenia: 5h
Miejsce: Sala szkoleniowa
Ilość osób: max 25

TEMAT: Podniesienie kwalifikacji mechaników w zakresie poznania budowy i jakości obsługi układów hamulcowych.

Spis zagadnień:
1. TMD FRICTION – właściciel marki Textar (krótkie wprowadzenie).
2. Textar – na tle innych marek
3. Tarcie jako podstawowy parametr funkcjonowania elementów ciernych hamulca.
4. Budowa klocka, tarczy oraz szczęki hamulcowej.
5. Ocena uszkodzeń okładzin hamulca i tarcz hamulcowych.
6. Naprawa hamulca tarczowego – krok po kroku.
7. Obsługa katalogu on-line.

Miejsce: sala szkoleniowa
Koszt: szkolenie bezpłatne
Ilość uczestników: 8-20 osób
Czas szkolenia: 2-4h

TEMAT: Diagnostyka Automatycznej skrzyni biegów – serwis.

Cel szkolenia: Jak uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieprawidłowej obsługi warsztatowej/serwisowej samochodów z automatycznymi skrzyniami biegów. Błędy w serwisowaniu – praca na przykładach. Budowa skrzyni biegów. Praca na modelach.

1. omówienie budowy i zasady działania:
a. Przekładni hydrokinetycznej
b. Sprzęgła ciernego
c. Hamulca taśmowego i płytkowego
d. Przekładni planetarnej
e. Zespołu zaworów sterujących
f. Elektronicznego modułu sterującego automatycznej skrzyni biegów
2. Przedstawienie podstawowych typów i modeli automatycznych skrzyń biegów:
a. Klasyczny układ napędowy
b. Zblokowany układ napędowy
c. Wielobiegowe automatyczne skrzynie biegów
d. Bezstopniowe skrzynie biegów
3. Przedstawienie zasad i strategii sterowania nowoczesnymi skrzyniami biegów:
a. Jazda normalna
b. Jazda miejska
c. Jazda pod górę
d. Jazda z góry
e. Ruszanie ma śliskiej nawierzchni
f. Tryb awaryjny
4. Podstawowe procedury diagnostyczne:
a. Pomiar poziomu oleju przekładniowego
b. Kontrola jakości oleju przekładniowego
c. Próba drogowa
d. Próba przeciążeniowa skrzyni biegów (stall test)
5. Diagnostyka układów i mechanizmów skrzyni biegów przy pomocy urządzeń
diagnostycznych oraz instrukcji serwisowych:
a. Wykorzystanie urządzeń diagnostycznych
b. Posługiwanie się instrukcjami serwisowymi
6. Zasady obsługi i przeprowadzania prostych prac serwisowych:
a. Wymiana oleju przekładniowego
b. Wymiana filtra oleju
c. Regulacja
7. Podstawowe zalecenia dla użytkownika pojazdu z automatyczną skrzynią biegów
8. Serwis. Jak uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieprawidłowej obsługi warsztatowej. Zalecenia serwisowe.

Na szkoleniu wykorzystane będą urządzenia diagnostyczne oraz pomiarowe renomowanych firm.
Praca na modelach i przy samochodzie. Pomiary weryfikacja.

Uczestnicy: Mechanicy z co najmniej podstawowym doświadczeniem w zakresie obsługi ASB. Mechanicy. Doradcy serwisowi chcący rozszerzyć swoją wiedzę.

Czas trwania szkolenia: 9-17 ( 8h)
Miejsce: Sala szkoleniowa
Koszt: 350 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba

TEMAT: Diesel Hyundai, KIA – CRDI ( Bosch, Delphi)

Cel szkolenia: Serwis. Jak uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieprawidłowej obsługi warsztatowej/serwisowej samochodów z w/w rozwiązaniami. Zalecenia serwisowe. Błędy w serwisowaniu – praca na przykładach. Podniesienie kwalifikacji mechaników w zakresie poznania budowy i jakości obsługi układów CRDI stosowanych w silnikach marki Kia, Hyundai.

Spis zagadnień:
1. Normy Euro 4/5/6 dotyczące silników diesla. Zasada pracy silnika diesla, skład spalin, sposoby eliminacji szkodliwych składników.
2. Cechy charakterystyczne oraz strategia sterowania dawką paliwa w układach Delphi oraz Bosch. Pompa wysokiego ciśnienia i wtryskiwacze, sterowanie.
3. Elementy składowe, diagnostyka, naprawa. Elementy wejścia (czujniki), sterownik (architektura), elementy wykonawcze (elektrozawory, wtryskiwacze, nastawniki), wpływ nastaw fabrycznych oraz ustawienia rozrządu – praca na modelach.
4. Układy elektryczne i zasady pracy z nimi. Strategia zasilania sterowników, czujników, elementów wykonawczych – praca na modelach.
5. Wykorzystanie sterownika silnika do diagnozy, wartości rzeczywiste. Sterownik jako urządzenie diagnostyczne i sposoby jego wykorzystania – OBD II
6. Warunki powstawania usterek, priorytety i ich znaczenie. Ustalanie przyczyn i skutków, interpretacja parametrów – pomiary analogowe i cyfrowe. Praca na modelach.
7. Interpretacja błędów zapisanych w pamięci sterownika wg ISO/SAE. Wykorzystanie numeru kodu usterki do poprawnej interpretacji przyczyn uszkodzenia.
8. Najczęściej występujące usterki i sposoby ich weryfikacji. Akcje fabryczne, usterki powtarzalne, uszkodzenia nietypowe, zalecenia producenta. Elementy po zmianowe, uszkodzone, ciekawe przypadki.
9. Serwis. Jak uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieprawidłowej obsługi warsztatowej. Zalecenia serwisowe.

Na szkoleniu wykorzystane będą urządzenia diagnostyczne oraz pomiarowe renomowanych firm.
Praca na modelach i przy samochodzie. Pomiary weryfikacja.

Uczestnicy: Mechanicy z co najmniej podstawowym doświadczeniem w zakresie obsługi układów wtrysku silnika wysokoprężnego. Mechanicy. Doradcy serwisowi chcący rozszerzyć swoją wiedzę.

Czas trwania szkolenia: 9-17 ( 8h)
Miejsce: Sala szkoleniowa
Koszt szkolenia: 350 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba

TEMAT: Diesel w rozwiązaniach Renault, Peugot, Citroen, Nisaan – HDI, Dci

Cel szkolenia: Serwis. Jak uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieprawidłowej obsługi warsztatowej/serwisowej samochodów z w/w rozwiązaniami. Zalecenia serwisowe. Błędy w serwisowaniu – praca na przykładach. Podniesienie kwalifikacji mechaników w zakresie poznania budowy i jakości obsługi układów HDI i Dci.

Spis zagadnień:
1. Normy Euro 4/5/6 dotyczące silników diesla. Zasada pracy silnika diesla, skład spalin, sposoby eliminacji szkodliwych składników.
2. Cechy charakterystyczne oraz strategia sterowania dawką paliwa w układach Delphi. Pompa wysokiego ciśnienia i wtryskiwacze, sterowanie.
3. Elementy składowe, diagnostyka, naprawa. Elementy wejścia (czujniki), sterownik (architektura), elementy wykonawcze (elektrozawory, wtryskiwacze, nastawniki), wpływ nastaw fabrycznych oraz ustawienia rozrządu – praca na modelach.
4. Układy elektryczne i zasady pracy z nimi. Strategia zasilania sterowników, czujników, elementów wykonawczych – praca na modelach.
5. Wykorzystanie sterownika silnika do diagnozy, wartości rzeczywiste. Sterownik jako urządzenie diagnostyczne i sposoby jego wykorzystania – OBD II.
6. Warunki powstawania usterek, priorytety i ich znaczenie. Ustalanie przyczyn i skutków, interpretacja parametrów – pomiary analogowe i cyfrowe, praca na modelach.
7. Interpretacja błędów zapisanych w pamięci sterownika wg ISO/SAE. Wykorzystanie numeru kodu usterki do poprawnej interpretacji przyczyn uszkodzenia.
8. Najczęściej występujące usterki i sposoby ich weryfikacji. Akcje fabryczne, usterki powtarzalne, uszkodzenia nietypowe, zalecenia producenta. Elementy po zmianowe, uszkodzone, ciekawe przypadki.
9. Serwis. Jak uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieprawidłowej obsługi warsztatowej. Zalecenia serwisowe.

Na szkoleniu wykorzystane będą urządzenia diagnostyczne oraz pomiarowe renomowanych firm.
Praca na modelach i przy samochodzie.

Uczestnicy: Mechanicy z co najmniej podstawowym doświadczeniem w zakresie obsługi układów wtrysku silnika wysokoprężnego. Mechanicy. Doradcy serwisowi
chcący rozszerzyć swoją wiedzę.

Czas trwania szkolenia: 9-17 ( 8h)
Miejsce: Sala szkoleniowa
Koszt szkolenia: 350 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba

TEMAT: F-Gazy – Klimatyzacja w ujęciu zmian prawnych wymaganych do prowadzenia rejestru odzysku F-gazów cieplarnianych.

Cel szkolenia: Jak uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieprawidłowej obsługi warsztatowej/serwisowej samochodów z układami klimatyzacji i czynnikiem R134a oraz nieprawidłowego prowadzenia dokumentacji w zakresie odzysku F-gazów cieplarnianych. Jak rozliczyć F-gaz w warsztacie.

Spis zagadnień:
1. Przypomnienie zagadnień prawnych wynikających z obowiązku posiadania zaświadczenia w zakresie pracy/operatora z F-gazami. Dotyczy odzysku.
2. Przypomnienie zagadnień prawnych wynikających z obowiązku prowadzenia rejestru rozchodu F-gazów cieplarnianych.
3. Omówienie gdzie i do jakiej instytucji należy zgłaszać deklarację i raporty roczne w zakresie odzysku i sprzedaży gazów cieplarnianych.
4. Poprawność prowadzenia rozchodu F-gazu, dokumentacja.
5. Wypełnianie niezbędnych dokumentów rozliczeniowych do instytucji nadzorujących proces rozchodu gazów cieplarnianych.
6. Ćwiczenia praktyczne, praca na platformach informatycznych.
7. Wnioski i pytania.

Uczestnicy: Osoby posiadające wymagane zaświadczenie w zakresie odzysku F-gazów cieplarnianych.

Czas trwania szkolenia: 9-15 (ok. 6h)
Miejsce: Sala szkoleniowa
Koszt szkolenia: 350 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba

TEMAT: Obsługa serwisowa samochodów hybrydowych.

Cel szkolenia: Jak uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieprawidłowej obsługi warsztatowej/serwisowej samochodów hybrydowych. Jakie uprawnienia powinien posiadać serwisant, aby prawidłowo obsłużyć samochód z napędem hybrydowym.

Spis zagadnień:
1. Pojęcie samochodu hybrydowego.
2. Wymagane uprawnienia i kursy do prawidłowej i bezpiecznej obsługi samochodu z napędem elektrycznym oraz spalinowym.
3. Bezpieczeństwo pracy – wymagania jakie spełniać powinien warsztat obsługujący samochody z układem silnika elektrycznego
4. Zabezpieczenie samochodu na miejscu pracy/stanowisku. Przygotowanie stanowiska.
5. Wymagany sprzęt do obsługi pojazdu hybrydowego – elektryczny.
6. Przypomnienie czym jest napięcie i natężenie prądu
7. Typy i rodzaje stosowanych akumulatorów oraz bezpieczeństwo pracy z nimi.
8. Przygotowanie samochodu do pracy na serwisie. Kiedy należy i jak rozłączyć akumulator/napięcie w hybrydzie.
9. Konsekwencje nie zachowania wymaganych zasad bezpieczeństwa pracy pod wysokim napięciem w samochodzie hybrydowym
10. Napęd – zasada działania i przekazu napędu. Podział na występujące rozwiązania na runku.
11. Przegląd okresowy – jak go wykonać.
12. Obsługa układu klimatyzacji – jak go wykonać.
13. Obsługa układu hamulcowego – jak go wykonać.
14. Obsługa układu kierowniczego – jak go wykonać.
15. Obsługa układu przeniesienia napedu – jak go wykonać.
16. Wymagany sprzęt diagnostyczny.
17. Pytania otwarte.

Na szkoleniu wykorzystane będą urządzenia diagnostyczne oraz pomiarowe renomowanych firm.

Uczestnicy: Elektromechanicy z dużym doświadczeniem w pracy z układami elektrycznymi. Diagności, Kierownicy serwisów, doradcy techniczni do klienta.

Czas trwania szkolenia: 9-17 ( 8h)
Miejsce: Sala szkoleniowa
Koszt szkolenia: 350 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba

Temat: Oscyloskop – zastosowanie w technice pomiarowej samochodu. Metodyka.

Cel szkolenia: Diagnostyka pomiarowa. Jeśli posiadasz oscyloskop i nie potrafisz go prawidłowo wykorzystać w pracy na warsztacie, to szkolenie jest dla Ciebie. Metodyka pomiarów, działanie układów elektrycznych i pomiarowych samochodu: czujniki, nastawniki, sterowniki….itp.
Popełniane błędy przy pracy – praca na przykładach.
Podniesienie kwalifikacji mechaników i diagnostów w zakresie diagnozowania i naprawy układów elektrycznych samochodu z wykorzystaniem oscyloskopu oraz testera diagnostycznego.

Spis zagadnień:

1. Strategia zasilania podzespołów we współczesnych pojazdach samochodowych.
2.Ttopologia połączeń elektrycznych w samochodzie – napęd, nadwozie, podwozie, komfort.
3. Najczęściej występujące usterki elektryczne we współczesnych pojazdach samochodowych.
4. Magistrale komunikacyjne i problemy z nimi związane – w tym CAN, Flexray, Mosfet, Lin.
5. OBD II i zunifikowane kody błędów DTC (P0…, B0…, C0…, U0….) – warunki występowania.
6. Urządzenia diagnostyczne, testery, mierniki, oscyloskopy, oprogramowanie diagnostyczne.
7. Metody pomiarów i weryfikacji warsztatowej, analiza sygnałów, ramek „zamrożonych”.
8. Zasada działania, budowa i obsługa oscyloskopu (cyfrowy, analogowy)
9. Podstawowe zastosowania oscyloskopu w technice pomiarowej.
10. Wartości pomiarowe i ich interpretacja – korzystanie ze wzorów przebiegów(metoda porównawcza).
11. Wpływ oscyloskopu na źródło badanego sygnału.
12. Dokumentacja techniczna – praktyczne posługiwanie się schematami elektrycznymi.
13. Budowa poszczególnych czujników i elementów wykonawczych, zasada ich działania.
14. Generatory przebiegów (w tym PWM) i ich zastosowanie w sterowaniu elementów.
15. Czujniki temperatury, ciśnienia, ABS, TPMS – pomiary, interpretacja wyników.
16. Szerokopasmowe i dwustanowe sondy lambda, metody ich sprawdzania, pomiary.
17. Poszukiwanie „przygotowanych” usterek w układach sterowania samochodu (także CAN).
18. Określanie przyczyn ich powstania na podstawie kodów błędów, pomiarów + naprawa.
19. Ćwiczenia praktyczne „na samochodach, modelach” z wykorzystaniem niezbędnych narzędzi.

Zadaniem powyższych ćwiczeń jest usystematyzowanie wiedzy na temat prądu i napięcia wykorzystywanego we współczesnych samochodach, magistralach komunikacyjnych, pomiarach wartości rzeczywistych, sterowaniach elementów wykonawczych.
Wiedza ta w połączeniu z właściwie dobranymi urządzeniami diagnostyczno – pomiarowymi pozwoli w szybki sposób znaleźć przyczynę usterki, a sprawne czytanie schematów – na szybkie zlokalizowanie jej w samochodzie.
Na szkoleniu wykorzystane będą urządzenia diagnostyczne oraz pomiarowe renomowanych firm.
Praca na modelach i przy samochodzie. Pomiary weryfikacja.

Uczestnicy: Mechanicy z co najmniej podstawowym doświadczeniem w zakresie obsługi układów elektrycznych samochodu. Mechanicy. Doradcy serwisowi chcący
rozszerzyć swoją wiedzę.

Czas trwania szkolenia: 9-17 ( 8h)
Miejsce: Sala szkoleniowa
Koszt szkolenia: 350 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba

TEMAT: Silniki benzynowe z wtryskiem bezpośrednim GDI, MA, TSI, CGI, HPI, T-GDI (turbo benzynowe)

Cel szkolenia: Serwis. Jak uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieprawidłowej obsługi warsztatowej/serwisowej samochodów z w/w rozwiązaniami. Zalecenia serwisowe.Podniesienie kwalifikacji mechaników w zakresie poznania budowy i jakości obsługi układów sterowania silników benzynowych z wysokociśnieniowym układem zasilania paliwem.

Spis zagadnień:
1. Normy Euro 4/5/6 dotyczące silników benzynowych. Zasada pracy silnika benzynowego, skład spalin, sposoby eliminacji szkodliwych składników.
2. Cechy charakterystyczne oraz strategia sterowania Paliwem i powietrzem. Pompa niskiego i wysokiego ciśnienia, wtryskiwacze, czujniki ciśnienia paliwa, sterowanie pompą wysokiego ciśnienia.
3. Elementy składowe, diagnostyka, naprawa. Elementy wejścia (czujniki), sterownik (architektura), elementy wykonawcze (elektrozawory, wtryskiwacze, nastawniki), wpływ nastaw fabrycznych oraz ustawienia rozrządu – praca na modelach. Sondy szerokopasmowe (praca, metodyka diagnozowania).
4. Układy elektryczne i zasady pracy z nimi. Strategia zasilania sterowników, czujników, elementów wykonawczych – praca na modelach.
5. Wykorzystanie sterownika silnika do diagnozy, wartości rzeczywiste. Sterownik, jako urządzenie diagnostyczne i sposoby jego wykorzystania – OBD II.
6. Warunki powstawania usterek, priorytety i ich znaczenie.
7. Ustalanie przyczyn i skutków, interpretacja parametrów – pomiary analogowe i cyfrowe. Praca na modelach.
8. Interpretacja błędów zapisanych w pamięci sterownika wg ISO/SAE. Wykorzystanie numeru kodu usterki do poprawnej interpretacji przyczyn uszkodzenia. Kody błędu producenta silnika wg ISO/SAE.
9. Najczęściej występujące usterki i sposoby ich weryfikacji. Akcje fabryczne, usterki powtarzalne, uszkodzenia nietypowe, zalecenia producenta. Elementy po zmianowe, uszkodzone, ciekawe przypadki. Oleje silnikowe zalecane do silników benzynowych nowej generacji.
10. Silniki z układem MultiAir. Nastawy, kalibracja modułu UniAir.
11. Serwis. Jak uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieprawidłowej obsługi warsztatowej. Zalecenia serwisowe.

Uczestnicy: Mechanicy z co najmniej podstawowym doświadczeniem w zakresie obsługi układów wtrysku benzyny. Mechanicy. Doradcy serwisowi chcący rozszerzyć swoją wiedzę.

Czas trwania szkolenia: 9-17 ( 8h)
Miejsce: Sala szkoleniowa
Koszt szkolenia: 350 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba

TEMAT: Silniki CDTI/JTD od 1,3 do 2,4multiJet

Cel szkolenia: Serwis. Jak uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieprawidłowej obsługi warsztatowej/serwisowej samochodów z w/w rozwiązaniami. Zalecenia serwisowe. Błędy w serwisowaniu – praca na przykładach. Podniesienie kwalifikacji mechaników w zakresie poznania budowy i jakości obsługi układów sterowania silników JTD, MultiJet, CDTI stosowanych w samochodach koncernu Fiat oraz OPEL i Saab.

Spis zagadnień:
1. Podstawowe informacje i specyfikacje techniczne EURO 3- Euro 6.
2. Oznaczenia i sposoby pasowania części oraz kryteria doboru.
3. Czynności eksploatacyjne – ustawienie i wymiana rozrządu, wpływ na pracę układu sterowania dawką paliwa.
4. Układ zasilana silnika w powietrze.
5. Układ wydechowy silnika oraz typy doładowania i rodzaje stosowanych turbosprężarek.
6. Układ paliwowy oraz strategia sterowania.
7. Układ rozgrzewania i chłodzenia silnika JTD – metodyka diagnozowania.
8. Układ elektryczny i powiazanie z architekturą sieci pojazdu. Przegląd oraz typy sterowników, zasilanie i sposoby sterowania.
9. Strategia i logika działania ECU silnika.
10. Diagnostyka komputerowa, weryfikacja usterek w oparciu o pomiary elektryczne i parametry bieżące. Praca na modelu/ach.
11. Typy i rodzaje pomp i wtryskiwaczy stosowanych w poszczególnych rozwiązaniach. Warsztatowe metody diagnostyki.
12. Kodowanie wtryskiwaczy
13. Czujniki, nastawniki – pomiary i weryfikacja.
14. Serwis. Jak uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieprawidłowej obsługi warsztatowej.
15. Zalecenia serwisowe.

Na szkoleniu wykorzystane będą urządzenia diagnostyczne oraz pomiarowe renomowanych firm. Praca na modelach i przy samochodzie.

Uczestnicy: Mechanicy z co najmniej podstawowym doświadczeniem w zakresie obsługi układów wtrysku silnika wysokoprężnego. Mechanicy. Doradcy serwisowi chcący rozszerzyć swoją wiedzę.
Czas trwania szkolenia: 9-17 ( 8h)
Miejsce: Sala szkoleniowa
Koszt szkolenia: 350 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba

TEMAT: Układy hamulcowe – Metodyka postępowania serwisowego. Najczęściej popełniane błędy w czasie wymiany elementów układu hamulcowego.

Cel szkolenia: Jak postępować prawidłowo w czasie wymiany elementów układu hamulcowego, na co zwrócić szczególna uwagę w czasie wymiany klocków, tarcz hamulcowych, sprężyn napinających, płynów hamulcowych. Popełniane błędy przy pracy – praca na przykładach. Podniesienie kwalifikacji mechaników i diagnostów w zakresie diagnozowania i naprawy układów mechaniki i hydrauliki układów hamulcowych samochodów z układem ABS, ABS+, EBV, EPB, ESP i pochodnych.

Spis zagadnień:
1. Pojęcie drgań i hałasu w układzie hamulcowym samochodu.
2. Z czego zbudowany jest klocek hamulcowy. Norma ECE 90 a produkt OEM.
3. Z czego zbudowana jest tarcza hamulcowa. Jakie parametry wpływają na jakość tarczy w czasie hamowania i eksploatacji długoterminowej.
4. Metodyka doboru klocków i tarcz hamulcowych.
5. Metodyka postępowania krok po kroku w czasie wymiany klocków i tarcz.
6. Kiedy wymieniamy tarcze hamulcowe. Odczytanie wymiaru minimalnego i max. dla tarczy. Metodyka pomiaru tarczy. Minimalna dopuszczalna grubość klocka hamulcowego.
7. Za co odpowiada sprężyna odciągająca zacisk. Kiedy wymieniamy?
8. Typowe i nietypowe uszkodzenia tarcz hamulcowych i klocków. Przyczyny ich powstania.
9. Pojęcie bicia tarczy hamulcowej. Dopuszczalne parametry, metodyka pomiaru. Praca na modelu.
10. Chemia warsztatowa. Co stosujemy i kiedy. Wpływ nieprawidłowo zastosowanej chemii warsztatowej na prace układu hamulcowego oraz elementów elektrycznych w tym układzie: czujniki ABS itp.
11. Wymiana klocków hamulcowych w układach EPB, SBC ( elektryczny hamulce postojowy).
12. Wymiana szczęk w układach tarczo bęben. Metodyka regulacji.
13. Typy i rodzaje płynów hamulcowych. Normy i zastosowanie poszczególnych typów płynów do hydrauliki układów hamulcowych.
14. Wymiana płynu hamulcowego za pomocą dostępnych narzędzi na rynku.
15. Elektryczne wspomaganie układu hamulcowego w pojazdach hybrydowych.
16. Jazda testowa. Pojęcie ,,układania” – docierania powierzchni klocka hamulcowego do powierzchni tarczy hamulcowej.
17. Wydanie samochodu po naprawie układu hamulcowego.

Na szkoleniu wykorzystane będą urządzenia diagnostyczne oraz pomiarowe renomowanych firm. Praca na modelach i przy samochodzie. Pomiary weryfikacja.

Uczestnicy: Mechanicy z co najmniej podstawowym doświadczeniem w zakresie obsługi układów hamulcowych. Mechanicy. Doradcy serwisowi chcący rozszerzyć swoją wiedzę.

Czas trwania szkolenia: 9-17 ( 8h)
Miejsce: Sala szkoleniowa
Koszt szkolenia: 350 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba

TEMAT: Zawieszenia i geometria układu jezdnego. Metodyka w zakresie badań poszczególnych typów zawieszeń.

Cel szkolenia: Serwis. Jak uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z nieprawidłowej obsługi warsztatowej/serwisowej samochodów z obecnie stosowanymi zawieszeniami. Zalecenia serwisowe i montażowe producenta Meyle. Popełniane błędy w serwisowaniu – praca na przykładach. Podniesienie kwalifikacji mechaników i diagnostów w zakresie diagnozowania i naprawy układów zawieszeń, w tym zawieszeń z układami pneumatycznymi.

Spis zagadnień:
1. Typy i rodzaje stosowanych zawieszeń.
2. Drgania i wibracje dochodzące z układu jezdnego. Częstotliwości drgań własnych układu masy nieresorowanej.
3. Metodyka diagnozowania uszkodzeń układu zawieszeń. Omówienie najczęstszych uszkodzeń w oparciu o modele.
4. Pojęcie zużycia elementów układu zawieszenia. Kiedy wymieniamy?
5. Metodyka prawidłowego montażu części zawieszeń.
6. Typy i rodzaje tulei metalowo gumowych. Demontaż i wymiana.
7. Pojęcie zgodności części z OE.
8. Wpływ jakości montowanych części na takie parametry jak: trwałość, parametry jazdy, jakość jazdy, geometria układu jezdnego.
9. Różnica pomiędzy geometrią układu jezdnego a zbieżnością układu jezdnego.
10. Pojęcia związane z geometrią układu jezdnego – regulacja.
11. Typy opon, zastosowanie, uszkodzenia, kiedy naprawiamy.
12. Wariacja siły koła. Przyczyny ściągania samochodu.
13. Pojęcie kompensacji i dlaczego należy ją wykonać w czasie geometrii.
14. Zawieszenia wielo wahaczowe w grupie VW – pojęcie krzywej zbieżności.
15. Zawieszenia modyfikowane – zasady regulacji.
16. Zawieszenia pneumatyczne, regulacja wysokości zawieszeń. Wpływ prawidłowego ustawienia wysokości zawieszenia na regulację geometrii układu jezdnego.
17. Układy kierownicze. Czujniki konta skrętu i momentu w układach wspomagania kierowniczego: elektrycznego i hydraulicznego.
18. Kalibracja czujników konta skrętu i momentu siły.
19. Wpływ układu ESP na prowadzenie pojazdu. Zasada działania. Kiedy samochód będzie ,,ściągał” .
20. Kalibracja czujników przyśpieszeń wzdłużnych i poprzecznych – wpływ ustawień na jazdę na wprost. Praca na samochodzie.
21. Regulacja geometrii układu jezdnego na stanowisku. Zasady i wyjątki. ( jeśli jeststanowisko i warunki do tego).

Na szkoleniu wykorzystane będą urządzenia diagnostyczne oraz pomiarowe renomowanych firm. Praca na modelach i przy samochodzie. Pomiary weryfikacja.

Uczestnicy: Mechanicy z co najmniej podstawowym doświadczeniem w zakresie obsługi układów zawieszeń geometrii układu jezdnego. Mechanicy. Doradcy serwisowi chcący rozszerzyć swoją wiedzę.

Czas trwania szkolenia: 9-17 ( 8h)
Miejsce: Sala szkoleniowa
Koszt szkolenia: 350 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba

TEMAT: F-gazy cieplarniane stosowane w układach pojazdów silnikowych z systemami klimatyzacji (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008) – potwierdzone zaświadczeniem.

Cel: Zgodnie z Ustawą z dnia 15maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, (art. 37 ust. 1) osoba fizyczna wykonująca czynność polegającą na odzysku substancji kontrolowanych lub fluorowanych gazów cieplarnianych z systemów klimatyzacji w niektórych pojazdach silnikowych jest obowiązana do posiadania zaświadczenia o odbytym szkoleniu, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia (WE) nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. ustanawiającego, na mocy rozporządzenia (WE) nr 842/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady, minimalne wymagania w zakresie programów szkoleniowych oraz warunki wzajemnego uznawania zaświadczeń o odbytym szkoleniu dla personelu w odniesieniu do wykorzystywanych w niektórych pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających niektóre fluorowane gazy cieplarniane (Dz. Urz. UE L 92 z 03.04.2008, str. 25), zwanego dalej „rozporządzeniem (WE) nr 307/2008”. Brak w/w zaświadczenia skutkuje możliwością nałożenia kary na serwis samochodowy w kwocie od 600 do 30.000 zł.

Podstawa prawna programu przebiegu kursu: – ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 307/2008 ZAŁĄCZNIK Minimalne wymagania w zakresie umiejętności i wiedzy, które muszą być uwzględnione w programie szkolenia. Szkolenie, o którym mowa w art. 3 ust. 2, obejmuje:
a) część teoretyczną, oznaczoną w kolumnie „Rodzaj wiedzy” literą „T”;
b) część praktyczną, w czasie, której wnioskodawca musi wykonać odpowiednie zadanie przy użyciu stosownych materiałów, narzędzi i wyposażenia, oznaczoną w kolumnie „Rodzaj wiedzy” literą „P”.

Minimalny zakres wiedzy i umiejętności
1. Działanie wykorzystywanych w pojazdach silnikowych systemów klimatyzacyjnych zawierających fluorowane gazy cieplarniane, wpływ na środowisko czynników chłodniczych będących fluorowanymi gazami cieplarnianymi i odpowiednie przepisy dotyczące ochrony środowiska.
1.1. Podstawowa wiedza na temat działania systemów klimatyzacyjnych wykorzystywanych w pojazdach silnikowych – T.
1.2. Podstawowa wiedza na temat wykorzystania i właściwości fluorowanych gazów cieplarnianych stosowanych, jako czynniki chłodnicze w systemach klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych, wpływ emisji tych gazów na środowisko (rząd wielkości ich współczynnika ocieplenia globalnego w kontekście zmian klimatu) – T.
1.3. Podstawowa wiedza na temat stosownych przepisów rozporządzenia (WE) nr 842/2006 i dyrektywy 2006/40/WE – T.
2. Przyjazne dla środowiska odzyskiwanie fluorowanych gazów cieplarnianych.
2.1. Znajomość powszechnie stosowanych procedur odzysku fluorowanych gazów cieplarnianych – T
2.2. Postępowanie z butlą zawierającą czynnik chłodniczy – P
2.3. Podłączanie zestawu do odzysku czynnika chłodniczego do króćców serwisowych stosowanego w pojeździe silnikowym systemu klimatyzacyjnego zawierającego fluorowane gazy cieplarniane i odłączanie go od nich – P
2.4. Obsługa zestawu do odzysku czynnika chłodniczego – P
Podstawowa wiedza na temat sposobów kontroli szczelności systemów klimatyzacyjnych w pojazdach silnikowych oraz znajomość obsługi i stosowania urządzeń do sprawdzania szczelności urządzeń lub instalacji wykorzystujących fluorowane gazy cieplarniane i substancje kontrolowane – T

Czas Trwania szkolenia: 9.00-17.00
Miejsce szkolenia: Sala oraz ewentualnie dostęp do warsztatu w celu wykonania części teoretycznej i praktycznej.
Koszt szkolenia: 350 netto/osoba, MaXserwis 300 netto/osoba

Uzyskane zaświadczenia:
Po odbytym szkoleniu uczestnik dostaje zaświadczenie uprawniające go do obsługi gazów fluoru podobnych stosowanych w układach klimatyzacji samochodowej na terenie warsztatu samochodowego (otrzymane zaświadczenie jest obowiązujące dla danej osoby, która uczestniczyła w szkoleniu, NIE dla firmy!). Zaświadczenia dla poszczególnych uczestników będą przygotowywane po zrealizowanych zajęciach i przekazywane do konkretnego oddziału AP.

TEMAT: Program szkolenia marketingowo-technicznego z diagnostyki i naprawy wtryskiwaczy CR wszystkich typów przy użyciu stołów probierczych DS1R/DS2R/CRU2R

1. Klasyfikacja i rodzaje wtryskiwaczy CR
2. Koszty i technologia naprawy wtryskiwaczy CR
3. Kalkulator rentowności inwestycji
4. Jak i czym testuje się wtryskiwacze CR – dobór właściwych urządzeń pod określone zastosowania
5. Testowanie pompowtryskiwaczy i pomp CRp
6. Regeneracja wtryskiwaczy – technologia i etapy naprawy
7. Narzędzia do regeneracji wtryskiwaczy – prezentacja praktyczna
8. Prezentacja urządzenia do testowania wtryskiwaczy – w miarę możliwości lokalowych (konieczne sprężone powietrze i zasilanie 230V)

Koszt szkolenia: bezpłatne
Czas szkolenia: 4h
Ilość uczestników: 10-15 osób

TEMAT: Obsługa i diagnostyka nowoczesnych automatycznych skrzyń biegów-nowy pomysł na opłacalny biznes

1. Rodzaje automatycznych skrzyń biegów (producenci, filmiki z zasady działania, itp.)
2. Czy i jak wymieniać olej?
3. Dlaczego wymieniać olej?
4. Co może cię zaskoczyć podczas wymiany (zdjęcia z zanieczyszczeniami)
5. Ważne informacje na temat płynów ATF
6. Opis urządzeń TC200 i ATF Extra
7. Omówienie adapterów
8. Kalkulacja zysków z wprowadzenia usługi wymiany płynu ATF.
9. Omówienie bazy danych ATF.
10. Prezentacja urządzenia i dynamiczna wymiana oleju na podłączonym modelu skrzyni biegów.

Koszt szkolenia: bezpłatne
Czas szkolenia: 4h
Ilość uczestników: 10-15 osób

TEMAT: MOTUL – szkolenie techniczno-produktowe 2017

1. Tarcie – definicja, skutki, sposoby zmniejszania, smarowanie
2. Funkcje olejów silnikowych
3. Kompozycja olejów silnikowych
a. Bazy olejowe, rodzaje, metody wytwarzania, klasyfikacja, jakość
b. Dodatki do olejów silnikowych
4. Lepkość – definicje, klasyfikacje, wpływ na pracę silników
5. Jakość – klasyfikacje API, ACEA, dopuszczcenia producentów pojazdów, dobór oleju
6. Przejście na „olej syntetyczny” – wyjaśnienie problemu
7. Trwałość olejów silnikowych
8. Mieszalność olejów silnikowych
9. Wymagania ACEA dotyczące poziomów jakośći i lepkości – zmniejszenie zużycia paliwa, filtry DPF, katalizatory TWC
10. Gama produktów MOTUL w świetle wymagań ACEA, i producentów pojazdów – Porsche, Renault, VW, General Motors – Opel, PSA – Peugeot Citroen, Ford i inne
a. Oleje w pełni syntetyczne MOTUL 8100
b. Oleje w pełni syntetyczne MOTUL Specific
c. Olej MOTUL 6100 Synergie+ 10W40
d. Strona www.motul.com / wyszukiwarka produktów; www.dobierz-olej.pl
e. Nowości produktowe w ofercie Motul

Koszt szkolenia: bezpłatne
Czas szkolenia: 4h
Ilość uczestników: 10-15 osób