Opis produktu

ZF Tech Adventure 2018

Nagradzamy 50 klientów z największym skumulowanym obrotem na asortymencie ZF Aftermarket: LEMFÖRDER, SACHS, TRW w całym okresie promocji.

Do wygrania bilet na dwudniową imprezę ZF Tech Adventure 2018!

Tech Adventure to wydarzenie unikalne na skalę europejską. Impreza połączy ze sobą wiele aspektów, a jej motywem przewodnim będą zaawansowane rozwiązania techniczne oferowane przez firmę ZF, osadzone w realiach praktycznych warsztatów i oparte na kanwie przygodowej rywalizacji.

• Nowa odsłona legendarnych szkoleń warsztatowych ZF
• Spotkanie teorii z praktyką warsztatową
• Możliwość sprawdzenia umiejętności na torze wyścigowym
• Przygoda off-road

Wiedza techniczna i praktyka warsztatowa, a na deser zmagania na torze wyścigowym oraz przygoda off-road – to wszystko czeka na uczestników wydarzenia ZF Aftermarket Tech Adventure 2018, które odbędzie się na terenie jednego z najnowocześniejszych ośrodków w Polsce, centralnie położonego Toru Warszawa Modlin. Gościem specjalnym wydarzenia będzie Adam Małysz.

Termin: 21 – 22.06.2018.
Lokalizacja: jeden z najnowszych ośrodków w Polsce – dogodnie umiejscowiony pod kątem dojazdu z każdego zakątka Polski – Warszawa Modlin.

Nocleg w ekskluzywnym hotelu połączony z wieczornym eventem!

Dwa dni imprezy:

Tech Day
Dzień wypełniony szkoleniami technicznymi, zarówno teoretycznymi jak i praktycznymi w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.
Unikalna na skalę europejska prezentacja technologii COTEC.

■ szkolenia teoretyczne,
■ prezentacje na żywo,
■ szkolenia praktyczne,
■ płyty poślizgowe,
■ technologie ZF.

Adventure / Racing experience
dzień technicznej przygody
■ terenowa przygoda z elementami szkolenia i quizów,
■ adrenalina wyścigowa – puchar VW Scirocco,
■ przeprawy terenowe,
■ Event offRoadowy na terenie historycznej Twierdzy Modlin, łączący przygodę i aspekty techniczne:
• zagadki techniczne,
• stacje wiedzy,
• Team building – rozwiązywanie problemów,
• doświadczenie jazdy w terenie.

poznaj szczegóły!

Uwaga, każda złotówka przeznaczona na zakup sprzęgieł Sachs naliczana jest dwukrotnie!

Okres trwania promocji: 19.03 – 30.05.2018 r.

Zobacz ulotkę


Regulamin:

1. Organizatorem promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną”, ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – wszystkie dostępne referencje marki ZF Aftermarket: LEMFÖRDER, SACHS, TRW znajdujące się w ofercie Auto Partner SA.
7. Nagrodą w Promocji jest bilet na dwudniową imprezę ZF Tech Adventure 2018 dla 50 klientów z największym skumulowanym obrotem netto na asortymencie ZF Aftermarket: LEMFÖRDER, SACHS, TRW w całym okresie promocji.
8. Termin obowiązywania promocji: od 19.03.2018 do 30.05.2018 r.
9. Nagrody zostaną wręczone Uczestnikom na podstawie wartości skumulowanego obrotu dokonanego na asortymencie promocyjnym, w okresie trwania Promocji. Zakup klienta posiadającego więcej niż jeden oddział jest sumowany na podstawie konta płatnika/numeru NIP. Każda złotówka przeznaczona na zakup sprzęgieł Sachs naliczana jest dwukrotnie.
10. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
11. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
12. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od dnia zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data dotarcia reklamacji do Auto Partner SA.
13. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od dnia jej dotarcia do Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
14. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
15. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji.
16. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów tego Regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
17. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach www.promocje.auto-partner.pl lub www.auto-partner.pl.

Kliknij przycisk edytuj aby zmienić ten tekst.