Opis produktu

Oleje dedykowane

Nagradzamy klientów z największym skumulowanym obrotem* na olejach dedykowanych (producent: OLD) w całym okresie promocji!

Nagrody:
miejsce 1: Tablet Huawei MediaPad T3 10 16GB lub bon własny AP 550 zł,
miejsce 2: Głośnik bezprzewodowy Philips BT6600R/12 lub bon własny AP 450 zł,
miejsce 3: Smartwatch Garett Gt16 lub bon własny AP 350 zł,
miejsca 4-10: Ogrodniczki + koszulka + softshell.

Okres trwania promocji: 1.10 – 30.11.2018 r.

Zobacz ulotkę

*Warunkiem ubiegania się przez Uczestnika Promocji o nagrody za miejsca 1-3 jest dokonanie zakupu towarów objętych Promocją na minimalną kwotę 12 000 PLN netto, a o nagrody za miejsca 4-10 na minimalną kwotę 4 000 PLN netto.


Regulamin:

1. Organizatorem Promocji jest Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, NIP 634-001-10-17.
2. Uczestnikiem promocji może zostać każdy klient Auto Partner SA posiadający unikatowy numer klienta.
3. Promocja objęta niniejszym regulaminem nie jest „grą losową”, w tym w szczególności „loterią pieniężną”, „loterią promocyjną” ani też „loterią fantową”, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenia losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. 09.201.1540).
4. Obszarem przeprowadzania niniejszej Promocji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Warunkiem przystąpienia do promocji jest akceptacja regulaminu na stronie www.promocje.autopartner.com.
6. Asortyment promocyjny – wszystkie oleje dedykowane (producent: OLD) dostępne w sieci sprzedaży Auto Partner.
7. Nagrody w promocji przydzielane są według rankingu stworzonego na podstawie wartości netto skumulowanych zakupów dokonanych na asortymencie promocyjnym w okresie trwania Promocji:
miejsce 1: Tablet Huawei MediaPad T3 10 16GB lub bon własny AP 550 zł,
miejsce 2: Głośnik bezprzewodowy Philips BT6600R/12 lub bon własny AP 450 zł,
miejsce 3: Smartwatch Garett Gt16 lub bon własny AP 350 zł,
miejsca 4-10: ogrodniczki + koszulka + softshell.
8. Warunkiem ubiegania się przez Uczestnika Promocji o nagrody za miejsca 1-3 jest dokonanie zakupu towarów objętych Promocją na minimalną kwotę 12 000 PLN netto,
a o nagrody za miejsca 4-10 na minimalną kwotę 4 000 PLN netto.
9. Termin obowiązywania Promocji: 1.10.2018 do 30.11.2018 roku lub do wyczerpania zapasów nagród. Organizator o wyczerpaniu zapasów poinformuje na swojej stronie www.autopartner.com w dziale PROMOCJE.
10. Warunkiem przyznania nagrody w Promocji jest brak przeterminowanych zobowiązań wobec Auto Partner SA. W przypadku Uczestnika posiadającego przeterminowaną płatność wobec Auto Partner SA, Uczestnik ten nie jest brany pod uwagę przy rozstrzyganiu wyników.
11. Wręczenie nagród odbędzie się w terminie do 30 dni od daty zakończenia promocji.
12. Przystępując do Promocji Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych przez firmę Auto Partner SA, 43-150 Bieruń, ul. Ekonomiczna 20 (zgodnie z ustawą z dnia 29.09.1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. nr 133 poz. 883).
13. Reklamacje związane z udziałem w Promocji można zgłaszać w terminie 14 dni od daty zakończenia Promocji. Po tym terminie reklamacje nie będą rozpatrywane. O zachowaniu terminu składania reklamacji decyduje data otrzymania reklamacji przez Auto Partner SA.
14. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania przez Organizatora. Decyzje podjęte przez Organizatora w ramach reklamacji są decyzjami ostatecznymi, bez możliwości złożenia odwołania.
15. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Auto Partner SA oraz członkowie ich najbliższej rodziny.
16. W związku z ważnymi czynnikami Organizator ma prawo do zmiany zapisów niniejszego regulaminu w czasie trwania Promocji, przy czym Uczestnicy Promocji zostaną o tej zmianie poinformowani poprzez stronę www.autopartner.com.
17. Aktualny Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronach promocje.autopartner.com lub www.autopartner.com.